Siirry sisältöön

UraFest 2025 -rekrytointitapahtuma

Tervetuloa Laurean UraFest 2025 -rekrytointitapahtumaan! Mukana Laurean kaikki koulutusalat. Tämä on yrityksille suunnattu tapahtumasivu.

"Laaja joukko motivoituneita opiskelijoita hakemassa työtä, harjoittelupaikkoja ja tutkimusideoita opinnäytetyötä ajatellen. Saimme paljon kontakteja ja toivottavasti tulevaisuuden tekijöitä organisaatioomme!" (2024 tapahtumapalaute)

28.-30.1.2025 klo 11-14, Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Vuoden teema: Itsesi näköinen ura

Tämän vuoden UraFesteillä pureudutaan erilaisiin kehitysmahdollisuuksiin ja oman urapolun löytämiseen. Yrittäjyys, alanvaihto, koulutusmahdollisuudet. Mitä teidät yrityksenne voi tarjota omaa urapolkua rakentavalle? Miltä sinun oma urapolkusi näyttää?

Tapahtuman aikana järjestetään teemaan liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja ja opiskelijoita tuetaan oman urapolun rakentamisessa tapahtuman ennakkotyöpajoissa.

Miksi UraFest?

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden kertoa omista uramahdollisuuksista ja päästä kuulemaan nuorten työnhakijoiden odotuksista työelämään ja työllistymiseen liittyen. Opiskelijoille tarjoamme mahdollisuuden tutustua yrityksiin ja löytää uusia väyliä työllistymiseen.

Tähän tapahtumaan opiskelijat tulevat hyvin valmistautuneina, uraohjauksen ennakkotyöpajojen ansiosta.

UraFest palkittiin vuoden 2023 laurealaisena palvelutekona. Antoisinta tapahtumassa on osallistuneiden yritysten mielestä ollut:

"Kohtaamiset potentiaalisten opiskelijoiden kanssa ja uramahdollisuuksien avaaminen heille."

"Yrityksestämme kiinnostuneet opiskelijat ja verkostoituminen heidän ja Laurean henkilökunnan kanssa."

"Keskustelut opiskelijoiden kanssa."

"Laaja joukko motivoituneita opiskelijoita hakemassa työtä, harjoittelupaikkoja ja tutkimusideoita opinnäytetyötä ajatellen. Saimme paljon kontakteja ja toivottavasti tulevaisuuden tekijöitä organisaatioomme!"

Ilmoittautuminen UraFest 2025 -tapahtumapäiville

Lisätietoja koulutusaloista sivun alaosassa.

Tiistai 28.1.2025

 • Fysioterapeuttikoulutus
 • Sairaanhoitajakoulutus
 • Terveydenhoitajakoulutus
 • Sosionomikoulutus
 • Rikosseuraamusalan koulutus

Myös ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opiskelijat voivat olla tavattavissa tapahtumapäivinä.

Paikka: Laurean Tikkurilan kampus
Aika: klo 11-14

 

Ilmoittaudu sosiaali- ja terveysalan päivään

Huomioithan, että yleinen ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 2.9.2024.

 

Keskiviikko 29.1.2025

 • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, digitalisten palvelujen kehittäminen
 • Tietojenkäsittelyn koulutus, Kyberturvallisuus

Myös ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opiskelijat voivat olla tavattavissa tapahtumapäivinä.

Paikka: Laurean Leppävaaran kampus
Aika: klo 11-14

 

Ilmoittaudu turvallisuuden ja tietojenkäsittelyn päivään

Huomioithan, että yleinen ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 2.9.2024.

 

Torstai 30.1.2025

 • Liiketalouden koulutus
 • Oikeudellisen osaamisen koulutus
 • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus
 • Palveluliiketoiminnan koulutus
 • Kauneudenhoito-ja kosmetiikka-alan koulutus

Myös ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) opiskelijat voivat olla tavattavissa tapahtumapäivinä.

Paikka: Laurean Leppävaaran kampus
Aika: klo 11-14

 

Ilmoittaudu liiketalouden, restonomien ja kauneudenhoidon päivään

Huomioithan, että yleinen ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 2.9.2024.

 

Tapahtumapäivien osallistumismaksut

Osallistumispäivien lukumäärä 1 pv 2 pv 3 pv  
Avainkumppanit        
13.6.2024-19.1.2025
0€ 0€ 0€  
Muut yhteistyökumppanit        
2.9.-13.10.2024 750€ 1100€ 1200€ +Alv 25%
14.10.2024-19.1.2025 950€ 1300€ 1400€ +Alv 25%

Osallistumisenne sisältää näkyvyyden tapahtumamarkkinoinnissa ja ständipaikan.
Olette tervetulleita aloittamaan päivän yhteisellä aamupalalla joustavasti klo 9.30 alkaen.

HUOM. 30.11.2024 jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään osallistumismaksu kokoanisuudessaan.

 

 

Lisätietoa koulutusaloista

 • Sosiaali- ja terveysala - 28.1.2025 

  Fysioterapeuttikoulutus

  Fysioterapeutti vastaa asiakkaan fysioterapian suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Tärkeimpänä tehtävänä on edistää ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia, liikkumista ja toimintakykyä.

  Fysioterapeutin osaamisessa tärkeää on vuorovaikutus, asiakkaan kohtaaminen sekä asiakkaan toimintakyvyn ymmärtäminen. Työ on hyvin itsenäistä ja asiakaslähtöistä. Fysioterapeutti työskentelee usein fyysisestikin hyvin lähellä toista ihmistä. Työ edellyttää luottamuksen ja yhteisymmärryksen löytymistä asiakkaan kanssa, jotta kuntoutuminen ja toimintakyvyn edistäminen onnistuvat yhteistyössä.

  Koulutus antaa valmiudet toimia monenlaisissa tehtävissä eri-ikäisten ihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja liikkumisen edistämisen parissa.

  Lisätietoja Lauran nettisivuilta.

  Sairaanhoitajakoulutus

  Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka tehtävä on tukea ihmisten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista terveyttä. Tärkeimmät osaamisalueet sairaanhoitajan työssä ovat ihmisen kohtaaminen ja vuorovaikutus, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja toiminnan vajavuuksien ehkäiseminen ja hoitaminen, toipumisen ja kuntoutumisen tukeminen sekä kärsimyksen lievittäminen.

  Sairaanhoitajat voivat työskennellä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys-ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa.

  Koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Terveydenhoitajakoulutus

  Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitotyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija. Asiantuntemus kattaa ihmisen elämänkulun eri vaiheet.

  Valmistuvalla terveydenhoitajalla on hyvät vuorovaikutus-, ohjaus-ja yhteistyötaidot sekä vahvat kliiniset hoitotyön perustiedot ja -taidot. Työssään terveydenhoitaja tarvitsee itsenäistä työotetta sekä kykyä ja rohkeutta kehittää palveluita

  Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi neuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto, kotihoito, avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta sekä erilaiset järjestöt.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Sosionomikoulutus

  Sosionomin työssä korostuu asiakaslähtöisyys, ennaltaehkäisevä työote, varhainen tuki ja hyvinvoinnin edistäminen. Tehtävänimikkeitä voivat olla mm. palveluohjaaja, sosiaaliohjaaja, koulukuraattori, järjestötyöntekijä tai perhetyöntekijä. Sosiaalialalla voi työllistyä myös kansainvälisiin organisaatioihin ympäri maailmaa.

  Sosionomi työllistyy muun muassa ohjaus-, palvelu-, kuntoutus-ja koulutustehtäviin. Nämä tehtävät voivat olla esimerkiksi lastensuojelun, vanhustenhuollon, nuoriso-ja perhetyön ja aikuissosiaalityön parissa.

  Koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Rikosseuraamusalan koulutus

  Rikosseuraamusalan sosionomin keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuuden vähentämiseen ja rikollisuutta ylläpitävän syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen. Rikosseuraamusalan ammattilaisen työn tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä toimintakykyisyyden tukeminen. Myös rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan kiinnittymisen edistäminen ovat osa tätä työtä.

  Tutkinnon sisältö on laaja-alainen, mikä mahdollistaa työllistymisen monipuolisiin työtehtäviin sosiaali-tai rikosseuraamusalalla. Rikosseuraamusalan työssä korostuu vuorovaikutuksellinen ja ohjauksellinen asiakastyön osaaminen sekä rikollisuudesta irrottautumista tukeva työote.

  Rikosseuraamusalan sosionomi voi työllistyä esimerkiksi rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin, kuten vankiloihin ja yhdyskuntaseuraamustoimistoihin sekä kolmannen sektorin ja kunnan toimipaikkoihin.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

 • Turvallisuus ja tietojenkäsittely - 29.1.2025 

  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus

  Toimiakseen turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisena opiskelijan on tärkeää oppia ymmärtämään myös liike-ja yritystoiminnan, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen sekä talouden ja yritysjuridiikan perusteita.

  Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomi voi työskennellä esimerkiksi turvallisuuden ja riskienhallinnan suunnittelu-, kehitys-ja asiantuntija-ja päällikkötehtävissä tai turvallisuusalan kouluttajana.
  Koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Tietojenkäsittelyn koulutus, digitalisten palvelujen kehittäminen

  Opinnot antavat kokonaiskuvan digitaalisten palvelujen kehittämisestä käyttäjälähtöisesti nykyaikaisia menetelmiä hyödyntäen.
  Digitaalisten palveluiden kehittäjänä voi työllistyä hyvin erilaisiin tehtäviin. Työnimike voi olla esimerkiksi sisällöntuottaja, palvelumuotoilija, UI/UX-suunnittelija, markkinointipäällikkö, sovellusasiantuntija, järjestelmäasiantuntija, some-osaaja, projektipäällikkö tai data-analyytikko.

  Mikäli panostaa ohjelmistojen kehittämiseen, voi tulevia työnkuvia olla esimerkiksi verkkosivusuunnittelija, ohjelmistotestaaja, fullstack–kehittäjä, web developer, RPA-kehittäjä, automaatiotestaaja tai integraatioasiantuntija.

  Digitaalisten palvelujen kehittämisen koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Tietojenkäsittelyn koulutus, Kyberturvallisuus

  Valmistuneen IT-tradenomin osaamiseen sisältyy laajasti sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn elementtejä, joten mahdollisuudet työllistymiseen ovat laajat. IT-tradenomit sijoittuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa.

  Valmistuneet opiskelijat työllistyvät konsultointiin ja teknisten asiantuntijoiden tehtäviin. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi Junior Security Consultant, Security Consultant, Technical Support Specialist, Network OperationsSpecialist, System Administrator, Systems Security Analysttai IT Project Manager.

  Kyberturvallisuuden koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

 • Liiketalous, restonomit ja kauneudenhoito - 30.1.2025 

  Liiketalouden koulutus

  Tradenomit sijoittuvat yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Tradenomin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet muuttuvaan työelämään ja myös oman yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen. Liiketalouden tradenomit vaikuttavat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan.

  Talous-, rahoitus-ja vakuutusala on iso työllistäjä, samoin kaupan ala ja henkilöstöjohtaminen. Osa valmistuneista lähtee töihin ulkomaille. Jos opiskelija on esimerkiksi syventynyt opinnoissaan markkinointiin, voi hän työllistyä mm. kehittämään yrityksen digimarkkinointia.

  Tradenomiopinnoissa voi suuntautua esim. markkinointiin, palvelumuotoiluun, taloushallintoon, rahoitukseen tai henkilöstöjohtamiseen.

  Koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Oikeudellisen osaamisen koulutus

  Oikeustradenomilla on hyvät tiedot toimialaa säätelevästä lainsäädännöstä ja kyky arvioida, milloin juristin apu on tarpeen. Erityisesti tietosuojavastaaville on kysyntää tulevaisuudessa koko EU:n alueella.

  Työpaikka voi olla tradenomin ydinosaamista vaativissa tehtävissä tai oikeudellista osaamista vaativissa tehtävissä, kuten tuomioistuimissa käräjä-tai lainkäyttösihteerinä, oikeushallinnossa, asianajo-ja lakiasiaintoimistossa assistenttina, yrityksissä hallintopäällikkönä tai asiantuntijana sekä julkisella sektorilla hallintosihteerinä.

  Oikeustradenomi voi työllistyä oikeudellisen asiantuntijan tehtäviin tai hallinnollisiin avustaviin tehtäviin esim. lakimiestoimistoon, vakuutusyhtiöön tai pankkiin sekäyrityksiin, joissa tarvitaan oikeudellista osaamista.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus

  Ravintola-ja tapahtumaliiketoiminnan koulutuksesta valmistuvat restonomit ovat arvostettuja, monipuolisen osaamisen omaavia asiantuntijoita. Jokainen opiskelija pääsee rakentamaan itselleen mielekkään opintopolun yhdistämällä opintoja ruoka-ja juomaelämysten kehittämiseen sitoutuen, tapahtumien tuottamiseen ja johtamiseen liittyen sekä matkailupalveluiden mielenkiintoisten aiheiden parissa.

  Restonomilla on mahdollisuus työllistyä niin tapahtumatuotannon ja -johtamisen tehtäviin, ruoka-jajuomaelämyksiä tarjoaviin yrityksiin, palveluiden kehittämistehtäviin eri aloille kuin matkailun mielenkiintoiseen maailmaan. Restonomi voi toimia esimerkiksi tapahtumatuottajana, palveluesihenkilönä, ravintolapäällikkönä, panimoteollisuuden tuotekehityksessä, kokouspalveluiden esihenkilönä tai matkailukohteiden kehittäjänä.

  Koulutuksesta on myös englanninkielinen opinto-ohjelma.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Palveluliiketoiminnan koulutus

  Restonomilla on laaja-alainen majoitus-, ravitsemis-ja tapahtumapalveluiden tuntemus. Restonomi osaa tuottaa, kehittää ja johtaa palveluita ja on omaksunut palvelumuotoilun ajattelun ja menetelmät palveluliiketoiminnan kehittäjänä.

  Palveluliiketoiminnan restonomikoulutuksessa opiskelija voi rakentaa itselleen tarkoituksenmukaisen yhdistelmän opinnoista, esimerkiksi ruokatapahtuman, ruokamatkailun, yrittäjyyden, tapahtumatuotannon, matkailun sekä alan esimiestyön muodossa.

  Restonomi voi työllistyä esimerkiksi palveluesimieheksi, palvelumuotoilijaksi, ravintolapäälliköksi, tuoteasiantuntijaksi, tapahtumakoordinaattoriksi, myyntineuvottelijaksi tai myyntijohtajaksi.

  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

  Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus

  Estenomi on kauneudenhoitoalalla joustavasti toimiva asiantuntija. Hän työskentelee erilaisten kauneudenhoitoalan ammattilaisten kanssa yrityksissä, julkisella sektorilla ja kolmannen sektorin palveluksessa esimerkiksi tuotepäällikön, kouluttajan ja ostoassistentin tai ostajan tehtävissä. Estenomivoi myös työskennellä kosmetiikan valmistukseen, jakeluun, markkinointiin ja myyntiin liittyvissä tehtävissä, hankkia ammatinopettajan pätevyyden tai ryhtyä yrittäjäksi.

  Estenomi opiskelee monipuolisesti kauneudenhoito-ja kosmetiikka-alan eri osa-alueita kuten biokemiaa, markkinointiviestintää, kosmetiikan lainsäädäntöä, säilyvyyttä ja liiketoimintaa. Toisena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät enemmän kosmetiikkaan niin teoriassa kuin laboratoriossa.

  Kauneudenhoito-ja kosmetiikka-alan estenomilla on:

  • kokonaiskuva liiketoiminnan lainalaisuuksista ja yritystoiminnan kehittämisestä eettisesti kestävällä pohjalla
  • kosmetiikan raaka-aineisiin ja markkinointiin liittyvää osaamista
  • alan liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden ymmärrystä ja valmiudet niiden kehittämiseen yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.


  Lisätietoja Laurean nettisivuilta.

 

Lisätietoa tapahtumasta

 • Saapumisohjeet 

  Tikkurila

  Laurea Tikkurilan osoite on Ratatie 22, 01300 Vantaa.

  Tikkurilan sijainnin vuoksi meillä ei valitettavasti ole tarjota ilmaisia parkkipaikkoja osallistujillemme. Jos saavutte autolla, suosittelemme pysäköimään juna-aseman parkkipaikalle, joka sijaitsee kampukselta katsottuna junaradan toisella puolella. Ajo tälle parkkipaikalle tapahtuu Jokiniemenkadun kautta. Sieltä kävelee junan alikulkusillan kautta kampukselle noin kuusi minuuttia. Juna-asemalta kävelee kampukselle noin neljässä minuutissa.

  Kampuksen pääovien läheisyydessä on tien varressa parkkipaikkoja 30 minuutin parkkiajalla, jossa voitte purkaa ja pakata tavaranne.

  Mikäli ette löydä paikalle, voitte soittaa Olga Kymäläiselle, puh. 050 472 8612. Apua saatte tarvittaessa myös Tikkurilan kampuksen kouluisänniltä, puh. (09) 8868 7304.

  Olemme teitä vastassa heti kampuksen aulassa.

  Leppävaara

  Laurea Leppävaaran osoite on Vanha maantie 9, 02650 Espoo.

  Alueen ilmaiset parkkipaikat löytyvät kampuksen läheisyydestä: urheilupuiston tai juna-aseman parkkipaikka. Tarkempi kuva paikoista alla.

  Kampuksen pääovien läheisyydessä on pieni parkkipaikka, jossa voi purkaa ja pakata tavarat. Autoa ei kuitenkaan saa parkkeerata siihen.

  Mikäli ette löydä paikalle, voitte soittaa järjestäjälle Olga Kymäläiselle, puh. 050 472 8612. Apua saatte tarvittaessa myös Leppävaaran kampuksen kouluisänniltä, puh. (09) 8868 7402.

  Olemme teitä vastassa heti kampuksen aulassa.

 • Tapahtuman aikataulu 

  Tiistai 28.1.2025, Tikkurila

  • klo 9.30 alkaen saapuminen Tikkurilan kampukselle
   • standipisteen kunnostus
   • yhteinen aamupala (vain ilmoittautuneille)
  • klo 11.00-14.00 standit
   • Standille mahtuu esimerkiksi rollupit/banderollit, esitteet sekä tarjottavaa opiskelijoille
  • klo 10.30-14.30 Tikkurilan kampuksen lounasravintola on käytössänne

   

  Keskiviikko ja torstai 29.-30.1.2025, Leppävaara

  • klo 9.30 alkaen saapuminen Leppävaaran kampukselle
   • standipisteen kunnostus
   • yhteinen aamupala (vain ilmoittautuneille)
  • klo 11.00-14.00 standit
   • Standille mahtuu esimerkiksi rollupit/banderollit, esitteet sekä tarjottavaa opiskelijoille
  • klo 10.45-13.00 Lepäävaaran kampuksen lounasravintola BarLaurea on käytössänne
   • lounaan valmistavat restonomiopiskelijamme

   

 • Turvallisuus 

  TIKKURILAN KAMPUS

  Tapahtumapaikan osoite
  Laurea-ammattikorkeakoulu
  Ratatie 22, 01300 Vantaa
  Puh. (09) 8868 7304

  Tärkeät yhteystiedot
  Tapahtuman johto: Olga Kymäläinen, 050 4728 612
  Korkeakouluisännät / turvallisuus: (09) 8868 7304

  Yhteystiedot hätätilanteessa
  Yleinen hätänumero: 112 poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito

  • Soita hätäpuhelu itse, mikäli voit
  • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
  • Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut siihen luvan

   

  ALUEEN KARTTA JA KOKOONTUMISPAIKKA

  Hädän sattuessa, siirry Tikkurilan kampuksen kokoontumispaikalle osoitteeseen Lummetie 4, Vantaa.

   

  LEPPÄVAARAN KAMPUS

  Tapahtumapaikan osoite
  Laurea-ammattikorkeakoulu
  Vanha maantie 9, 02650 Espoo
  Puh. (09) 8868 7402

  Tärkeät yhteystiedot
  Tapahtuman johto: Olga Kymäläinen, 050 4728 612
  Korkeakouluisännät / turvallisuus: (09) 8868 7402

  Yhteystiedot hätätilanteessa
  Yleinen hätänumero: 112 poliisi, pelastuslaitos ja ensihoito

  • Soita hätäpuhelu itse, mikäli voit
  • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
  • Lopeta puhelu vasta, kun olet saanut siihen luvan

   

  ALUEEN KARTTA JA KOKOONTUMISPAIKKA

  Hädän sattuessa, siirry Leppävaaran kampuksen kokoontumispaikalle Leppävaaran urheilupuiston parkkialueelle.

   

Tervetuloa UraFesteille!

Lisätietoja