Siirry sisältöön

Laurean fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelet tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja luot näin työelämäverkostoja opintojesi aikana. Tarjoamme koulutusta päivä- ja monimuoto-opintoina, joten voit valita itsellesi sopivan tavan opiskella. Voit hakea fysioterapeuttikoulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Otaniemen kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Fysioterapeutti (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Fysioterapeuttina voit työskennellä moninaisten asiakkaiden kanssa edistäen heidän hyvinvointiansa, toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan, terveyttä, elämänlaatua, toimintakykyä ja kokemusta omasta pystyvyydestä. Fysioterapeutin asiantuntemusta käytetään erityisesti tilanteissa, joissa ikääntyminen, vamma, sairaus, kipu, kehitysviivästymä tai ympäristötekijät uhkaavat rajoittaa ihmisen liikkumis- tai toimintakykyä sekä osallistumista hänelle merkityksellisiin arjen toimiin.

Fysioterapeutin erityisosaamista ovat liikkeen ja liikkumisen biopsykososiaalisten merkitysten ja vaikutusten ymmärtäminen sekä hyödyntäminen kuntoutuksessa ja terveyttä edistävässä toiminnassa. Fysioterapeutin osaamisen ydin muodostuu vuorovaikutusosaamisesta, ohjausosaamisesta, terapiaosaamisesta ja toimintakykyosaamisesta.

Opiskelijatarina: Kokemuksia fysioterapeutin koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen tavoitteena on, että sinulla on vahva näyttöön perustuva tietopohja, käytännön taitoja ja kyky soveltaa fysioterapian menetelmiä erilaisissa asiakastilanteissa. Koulutuksessa korostuvat dialogisuus, ihmisen terveyskäyttäytymisen ymmärtäminen ja siihen vaikuttaminen, toimintakyvyn arviointi, kliininen päättely sekä terapeuttisen harjoittelun ja muiden fysioterapian menetelmien yksilöllinen soveltaminen. Ydinosaamista ovat myös fysioterapeuttinen ohjaus, neuvonta ja dokumentointi.

Fysioterapeuttikoulutus koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja täydentävistä opinnoista (30 op). Ydinosaamisen opinnot antavat pohjan tutkinnolle ja täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveittesi mukaisesti.

Käytännön fysioterapiataitoja opit viiden harjoittelujakson aikana ja opintojaksojen työpajoissa. Lisäksi voit täydentää osaamistasi valinnaisella harjoittelujaksolla.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetusmuoto

Fysioterapeuttitutkinnon voit suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Tarjolla olevat toteutusmuodot vaihtelevat hauittain.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä Otaniemen kampuksella arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua opiskeluun tuovat projektit ja verkko-opinnot.

Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Itsenäisen opiskelun ohella käyt Otaniemen kampuksella päiväaikaan pidettävissä lähipäivissä. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle, jos voit osallistua lähiopetukseen, joissa on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa. 

Lue lisää opetusmuodoista >>

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi ja kampuksen opintopäällikkö. 

Koulutuksen vahvuudet

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa Laurean kehittämispohjaisen oppimismallin (LbD) mukaisesti. Laureasta valmistuvina fysioterapeuttina sinulla on monipuoliset työ- ja uramahdollisuudet, sillä verkostoidut alueen työelämän kanssa jo opintojesi aikana. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, liikunta- ja kuntoutuskeskuksissa, yhdistyksissä, järjestöissä, urheiluseuroissa sekä yksityisissä fysioterapiayrityksissä tai perustaa oman fysioterapiayrityksen. Laureassa opit suunnittelemaan opintojasi, ammattilista kehittymistäsi ja uraasi työelämän tulevaisuudennäkymät huomioiden.

Fysioterapeuttiopiskelijana voit vahvistaa kansainvälisyysosaamistasi osallistumalla englanninkielisille opintojaksoille, oppimalla uusia kieliä tai hakeutumalla opiskelijavaihtoon. Laurean kampuksilla opiskelee opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Se mahdollistaa kotikansainvälisyystaitojen kehittymisen erilaisin yhteisopiskelun ja yhteistyön tavoin.

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Fysioterapiaopinnoista valmistuvien opiskelijoiden työllistymisnäkymät ovat erinomaiset. Suurin osa valmistuneista työllistyy julkisen tai yksityisen terveydenhuollon työnantajan palvelukseen. Tutkinto mahdollistaa työskentelyn myös EU-alueella ilman lisäkoulutusta. 

Oman yrityksen perustaminen ja itsensä työllistäminen on myös mahdollista. Voit ryhtyä yrittäjäksi jo opiskeluaikana. Fysioterapeutti voi toimia myös asiantuntija- ja konsulttitehtävissä yksityisenä ammatinharjoittajana. Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi:

 • sairaalat ja terveyskeskukset
 • liikunta- ja kuntoutuskeskukset
 • liikunta-alan yritykset
 • urheiluseurat
 • yhdistykset ja järjestöt

Jatko-opiskelu

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit syventää fysioterapeuttina osaamistasi erikoistumiskoulutuksissaavoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta.

Voit myös jatkaa opintojasi suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon. Vaihtoehtoja tähän ovat ylempi AMK-koulutus ja yliopistokoulutus. 

Usein kysyttyä

 • Voinko saada hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Aiempien opintojen hyväksi lukeminen tehdään aina opiskelijakohtaisesti, mahdollisesti näytön perusteella.

 • Missä voin tehdä työharjoittelun? 

  Harjoittelun voi tehdä kotipaikkakunnalla. Kaikkia harjoitteluja ei voi suorittaa omalla työpaikalla, koska fysioterapeutti tarvitsee monipuolista osaamista.
  Käytännön fysioterapiataitoja opitaan neljän harjoittelujakson aikana sekä opintojaksojen työpajoissa, joissa on mukana asiakkaita. Lisäksi opiskelija voi halutessaan täydentää opintojaan valinnaisella viidennellä harjoittelujaksolla.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6.-9.8. ti-to klo 10-12. 

Puhelinpalvelu suljettu;
Valintakoeviikolla 27.-29.5.2024.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Fysioterapeutti (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Fysioterapeutti (AMK), Otaniemi, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa