Siirry sisältöön

Kestävä Laurea

Olemme määritelleet strategiassamme korkeakoulun valintoja ohjaavaksi teemaksi kestävän kehityksen. Tarkastelemme arvojemme mukaista vaikuttavuutta, vastuullisuutta ja avoimuutta laajasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta ja huomioimme kaikessa toiminnassamme niin ekologiset, sosiaaliset kuin taloudellisetkin vaikutukset.

Laurean kestävän kehityksen ohjelma 2030

Olemme määritelleet kestävää kehitystä edistävälle toiminnallemme teemoittain tavoitteet strategiakaudelle 2021-2024 matkalla kohti strategiamme mukaista kestävän kehityksen korkeakoulua vuonna 2030.


Tutustu Laurean kestävän kehityksen ohjelmaan

Kestävä kehitys ja kiertotalous

Olemme käyttäneet kestävän kehityksen ohjelmassamme laajasti kestävän kehityksen ja kiertotalouden termejä. Tästä johtuen olemme halunneet kirjoittaa auki myös tarkemmin sen, mitä näillä asioilla tarkoitamme ja miten termit ymmärrämme. Alla olevan linkin kautta pääset tutustumaan määrittelyymme.


Katso kestävän kehityksen ja kiertotalouden määritelmämme

Laurea Kiertotalous Living Lab

Olemme koonneet kiertotalouteen liittyvän koulutuksen, tutkimuksen ja kehitystyön sekä alueellisen kehittämisen Laurea Kiertotalous Living Labiin. Living Lab toimii yhteistyöalustana sekä oppimis- ja kehittämisympäristönä opiskelijoille, opettajille, henkilöstölle, kumppaneille ja kansainvälisille verkostoille, sekä verkossa että kampuksella.


Tutustu Laurea Kiertotalous Living Labin toimintaan

Laurean kestävän kehityksen teemat

Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma

Ohjelman lähtökohtina on YK:n vuonna 2015 hyväksymät kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu vuoteen 2030 mennessä.


Tutustu Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan