Siirry sisältöön

Projektit ja opinnäytetyöt

Opiskelijamme toteuttavat yhteistyössä yritysten kanssa erilaisia opinnäytetöitä ja projekteja. Tutustu tarkemmin ja kehitä yrityksesi toimintaa yhdessä tulevaisuuden osaajien kanssa.

Opiskelijaprojektit

Hyödynnä Laurean opiskelijoiden osaamista toimintasi kehittämiseen. Laurean kaikilla koulutusaloilla tehdään projekteja työelämän kanssa. Lähtökohtana ovat aina yhteistyökumppanin tarpeet. Useimmiten kehittäminen kohdistuu erilaisiin liiketoiminnan ja organisaation prosesseihin, myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen, markkina-, markkinointi- ja asiakastutkimuksiin, johtamiseen, esimiestyöhön sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Kehittämiskohteina voivat olla myös palveluprosessit, liiketoimintasuunnitelmat, turvallisuussuunnitelmat tai uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, joissa hyödynnetään palvelumuotoilua. Yhteistyö voi olla yksittäisiä projekteja tai useamman eri toteutuksen (työpajat, projektit, opinnäytetyöt, harjoittelut) ja koulutusalan kattavia laajempia kokonaisuuksia, joissa hyödynnetään laajasti Laurean tarjoamaa monialaista osaamista.

Yhteistyöprojekteista perimme pienen toimistomaksun. Kun Sinulla on idea yhteistyöstä, ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Ota yhteyttä!

Opinnäytetyöt

Teettämällä opiskelijalla opinnäytetyön voit kehittää oman organisaatiosi toimintaa. Laurean opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat yleensä tilaustyönä tehtäviä kehittämistehtäviä tai tutkielmia. Opinnäytetyön tarkoitus on tuottaa uutta tietoa, joka palvelee työelämää käytännön haasteiden ratkaisemisessa tai uusien ratkaisujen kehittämisessä. Hyvällä opinnäytetyöllä on välitöntä arvoa toimeksiantajalle.

Opinnäytetyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta palkkio toimii usein hyvänä kannustimena vaativaan tehtävään.

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva opinnäytetyö on laajuudeltaan 15 opintopistettä, mikä vastaa noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työskentelyä. Yleensä opinnäytetyö ajoittuu opintojen loppupuolelle. Opinnäytetyö tehdään useimmin yksilötyöskentelynä, mutta se voidaan tehdä pari- tai ryhmätyönä tai opinnäytetyö voi olla osana suurempaa projektia, jossa on mukana useita opiskelijoita, opiskelijaryhmiä, opettajia ja työelämäkumppaneita. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen.


Tutustu uusimpiin opinnäytetöihin ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa.

Onko organisaatiollasi tarve toiminnan kehittämiselle tai uudelle tiedolle? Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää sopiiko aiheesi opiskelijoiden opinnäytetyöksi.

Ilmoita opinnäytetyöaiheesta »

Lisätietoja:

Esimerkkejä opiskelijaprojekteista