Siirry sisältöön

Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala

Tutkimusohjelma vastaa terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämis- ja tutkimustoiminnasta niin kansallisen kuin kansainvälisen toiminnan avulla. Se vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa ja huomioi eettisiä näkökohtia, moniammatillista yhteistyötä, tulevaisuuden tarpeita SOTE -palveluissa sekä kestävää kehitystä.

Laureassa edistetään terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä

Tutkimusohjelman tavoitteena on hyödyntää ja tuottaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa sekä loppukäyttäjälähtöisiä ratkaisuja, palveluita ja tuotteita. Muuttuva väestörakenne, globalisaatio, teknologinen kehitys ja työn murros vaikuttavat vahvasti yhteiskunnallisin rakenteisiin, toimintamalleihin ja hyvinvointiin. Muutokset tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia väestön terveyden ja hyvinvoinnin yhdenvertaiseen edistämiseen.

Tutkimusohjelmamme sisällöissä näkyy vahvasti laaja-alainen osaaminen sosiaali- ja terveysalalta sekä Laurean tärkeä rooli merkittävänä terveys- ja sosiaalialan kouluttajana.

Ajankohtaisia teemojamme ovat:

 • Terveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen
 • Kliinisen hoitotyön edistäminen
 • Ikääntyvään yhteiskuntaan liittyvät haasteet
 • Mielen hyvinvoinnin kysymykset (lapset, nuoret, perheet)
 • Syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien osallisuuden huomioiminen
 • Osaaminen rikosseuraamusalalla
 • Moninaisuuden kysymykset
 • Varhaiskasvatukseen liittyvä kehitystyö, varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävät
 • Työn muutos erilaisissa toimintaympäristöissä
 • Uusi osaaminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Uuden teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Digitalisaatio ja sen mahdollisuudet sekä käyttöön liittyvät haasteet sosiaali- ja terveysalalla
 • Luovien menetelmien hyödyntäminen
 • Yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä
 • Kestävä kehitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

   

Mikä on kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala

Laurea osana kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa

Toiminta-alueemme on laaja, ulottuen lähialueilta kansainvälisiin toimintaympäristöihin. Tutkimus- ja kehittämistyötä teemme aktiivisessa yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin, hyvinvointialueiden, järjestöjen ja loppukäyttäjien kanssa. Useat kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. 

Tärkeitä rahoittajia tutkimusohjelman hankkeissa ovat mm. Euroopan unionin rakennerahastot (ESR, EAKR, INTERREG), EU:n Horisontti Eurooppa-rahoitus, Terveyden edistämisen määräraha (STM), Suomen Akatemia (STN), Työsuojelurahasto (TSR),  Opetus ja kulttuuriministeriön avustukset sekä useat kotimaiset säätiöt ja tutkimusohjelmat.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Laurea on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisisä verkostoissa tekemässä ja edistämässä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa:

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysala

Laurea tarjoaa sosiaali- ja terveysalan AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Tarjoamme myös täydennyskoulutuksia sekä työelämän tarpeisiin räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluja.


Lue lisää