Siirry sisältöön

Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala

Tutkimusohjelma vastaa terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämis- ja tutkimustoiminnasta niin kansallisen kuin kansainvälisen toiminnan avulla. Se vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa ja huomioi eettisiä näkökohtia, moniammatillista yhteistyötä, tulevaisuuden tarpeita SOTE -palveluissa sekä kestävää kehitystä.

Laureassa edistetään terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä

Tutkimusohjelman tavoitteena on hyödyntää ja tuottaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa sekä loppukäyttäjälähtöisiä ratkaisuja, palveluita ja tuotteita. Muuttuva väestörakenne, globalisaatio, teknologinen kehitys ja työn murrokset vaikuttavat vahvasti yhteiskunnallisin rakenteisiin, toimintamalleihin ja hyvinvointiin. Muutokset tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tutkimusohjelmamme sisällöissä näkyy vahvasti laaja-alainen osaaminen sosiaali- ja terveysalalta sekä Laurean tärkeä rooli merkittävänä terveysalan kouluttajana.

Ajankohtaisia teemojamme ovat:

  • Terveyden, hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen
  • Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • Uusi osaaminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Uuden teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Luovien menetelmien ja muiden yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen palveluiden kehittämistyössä
  • Kestävä kehitys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

    Mikä on kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala

Laurea osana kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa

Toiminta-alueemme on laaja, ulottuen lähialueilta kansainvälisiin toimintaympäristöihin. Tutkimus- ja kehittämistyötä teemme aktiivisessa yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen ja loppukäyttäjien kanssa. Useat kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat tärkeitä kehitysyhteistyökumppaneitamme. 

Tärkeitä rahoittajia tutkimusohjelman hankkeissa ovat mm. Euroopan Unionin rakennerahastot (ESR, EAKR, INTERREG), Terveyden edistämisen määräraha (STM), Suomen Akatemia (STN), Opetus ja kulttuuriministeriön avustukset sekä useat kotimaiset säätiöt ja tutkimusohjelmat.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Laurea on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisisä verkostoissa tekemässä ja edistämässä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa:

 

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysala

Laurea tarjoaa sosiaali- ja terveysalan AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Tarjoamme myös täydennyskoulutuksia sekä työelämän tarpeisiin räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluja.


Lue lisää