Siirry sisältöön

Laurea yhteistyössä

Laurea on aluetta palveleva Uudenmaan ammattikorkeakoulu. Strategisena tavoitteenamme on toimia siellä, missä osaamista tarvitaan.

Yhteistyö kuntien kanssa

Laurean alueellisia kumppaneita ovat yritykset, julkisorganisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat sekä työ- ja elinkeinoelämän järjestöt. Laurealla on sopimuksella vahvistettu yhteistyö 20 kunnan kanssa Uudellamaalla, useimpien alueen keskeisten koulutusorganisaatioiden kanssa sekä useiden muiden organisaatioiden kanssa.

Alueneuvottelukunnat

Aluekehityksessä Laurealla on tukenaan kolme alueellista neuvottelukuntaa, jotka koostuvat sen osakkaisen luottamushenkilöistä, virkamiesjohdosta sekä elinkeinoelämän, aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan ja koulutussektorin asiantuntijoita. Neuvottelukunnat tukevat Laurean toiminnan kiinnittymistä alueen ja sen eri toimijoiden tarpeisiin.

Laureassa on kolme alueneuvottelukuntaa: Espoo ja Lohja, Keski- ja Pohjois-Uusimaa, sekä Porvoo ja Vantaa. Neuvottelukuntien nykyinen toimikausi on 2021 - 2025.

Tutustu alueneuvottelukuntien kokoonpanoihin.

Kansainvälinen yhteistyö

Laurean International Advisory Board (IAB) on kansainvälisistä korkeakoulutuksen asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka tuo laajan ammattitaitonsa Laurean toiminnan strategisen kehittämisen tueksi. Neuvottelukunta antaa neuvoja ja ehdotuksia Laurean johdolle sekä tukee erityisesti Laurean kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kehittämistä.

IAB:n yhdeksän jäsentä ovat korkeakoulutuksen, tieteen ja tutkimuksen asiantuntijoita, jotka edustavat kansainvälisesti arvostettu korkeakouluja eri puolilta maailmaa.

Ensimmäinen Laurean International Advisory Board aloitti toimintansa vuonna 2009 ja tämänhetkinen neuvottelukunta on järjestyksessään kolmas.

Tutustu International Advisory Boardin kokoonpanoon.

Laurealla on noin 250 yhteistyökumppania maailmalla: korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja muita organisaatiota. Heidän kanssaan tehdään yhteistyötä opiskelijavaihtojen, kansainvälisten harjoittelujen, henkilöstövaihtojen, TKI-yhteistyön, koulutuksen kehittämisen ja alueellisen yhteistyön puitteissa. Korkeakoulut, joiden kanssa on sopimus vaihto-yhteistyöstä, on koottu SoleMOVE-järjestelmään.

Laurea Eramus Charter for Higher Education

Laurea European policy statement

 

Laurea kansainvälisissä verkostoissa

 • ENoLL 

  ENoLL eli European Network of Living Labs on kansainvälinen avoimien ekosysteemien verkosto, johon kuuluu yli 150 aktiivista living labia. Laurea on ollut mukana kehittämässä living lab -toimintaa ja johtaja Tuija Hirvikoski Laureasta on toiminut ENoLL-verkoston puheenjohtajana vuodesta 2015 lähtien.

  Lue lisää ENoLL-verkostosta.

 • EOS 

  European Organisation for Security (EOS) on vuonna 2007 perustettu organisaatio, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti eri turvallisuussektorin toimijoita 13:sta eri Euroopan maasta. Vuonna 2015 Laurea valittiin ensimmäisenä eurooppalaisena korkeakouluna jäseneksi EOS-verkostoon.

  Lue lisää EOS-verkostosta.

  Yhteyshenkilö: Isto Mattila

 • ESDC 

  European Security and Defense College (ESDC). Laurea hyväksyttiin Suomen ulkoasiainministeriön puoltamana ESDC:n jäseneksi vuonna 2016. Jäsenyys takaa kattavat yhteistyömahdollisuudet ja –verkostot Euroopan johtavien turva-alan oppilaitosten kanssa.

  Lisätietoa ESDC:stä.

  Yhteyshenkilö: Petteri Taitto

 • FSA 

  Finnish Service Alliancen (FSA) tarkoituksena on edistää suomalaista palvelututkimusta ja lisätä sen soveltamismahdollisuuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Laurealaiset asiantuntijat ja alumnit ovat toimineet aktiivisesti mukana verkoston toiminnassa.

   

 • EuroFM 

  European Facility Management Network (EuroFM) on eurooppalainen toimitilajohtamisen korkeakoulut, tutkijat, yritykset ja yhdistykset kokoava verkosto. Kehittämispäällikkö Pekka Matvejeff toimii verkoston puheenjohtajana kaksivuotiskauden 2016 - 2018. Laurea on myös mm. järjestänyt EuroFM-verkoston kesäkoulun, viimeksi vuonna 2016.

  Lue lisää EuroFM-verkostosta.

 • SDN 

  Service Design Network (SDN) on palvelumuotoilun kansainvälinen ammattilaisverkosto. Laurea on Suomen SDN-jaoksen perustajajäseniä ja sen toiminnassa on mukana niin Laurean asiantuntijoita kuin alumnejakin. SDN-Suomen jaoksessa on kaikkiaan lähes 800 jäsentä tai rekisteröitynyttä yhteisöseuraajaa.

  Lue lisää SDN-Suomen jaoksesta.

  Yhteyshenkilö: Tarja Chydenius

 • FWF 

  Finnish Water Forum (FWF) yhdistää yksityisen ja julkisen sektorin ponnistukset suomalaisen vesiosaamisen kansainvälisen toiminnan kasvattamiseksi ja tukee jäsenistönsä kansainvälisen toiminnan kehitystä. Jäsenistölle toiminta näkyy uusina kumppaneina ja yhteistyömahdollisuuksina, oman osaamisen lisääntymisenä, vesisektorin lisääntyneenä näkyvyytenä ja toimintaympäristön kehittymisenä.

  Lue lisää FWF-verkostosta.

  Yhteyshenkilö: Anssi Kuusela

 • ERRIN 

  Vuonna 2001 epävirallisena verkostona aloittanut ERRIN on Brysselissä sijaitseva verkostoitumisalusta yli 130:lle alueelliselle sidosryhmälle 24:stä eurooppalaisesta maasta, joista suurin osa kuuluu verkostoon Brysselissä sijaitsevien EU-toimistojensa kautta. 13 työryhmänsä kautta ERRIN edistää monenvälistä tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä sekä alueellisten innovaatioekosysteemien roolia.

  Lue lisää ERRIN-verkostosta

 • ECSO 

  Vuonna 2016 perustettu Eurooppalainen kyberturvallisuusjärjestö ECSO on taloudellisesti itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö. ECSO on kyberturvallisuuden teollisuusvetoinen sopimuskumppani EU komission kyberturvallisuuden julkis-yksityisen kumppanuuden täytäntöönpanossa. ECSO:n jäseniin kuuluu suuri määrä sidosryhmiä, ml. kaikenkokoisia yrityksiä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja, loppukäyttäjiä, operaattoreita, klustereita ja yhdistyksiä sekä EU:n jäsenmaiden paikallisia, alueellisia ja kansallisia hallinnollisia elimiä. Lisäksi jäseninä on Euroopan talousalueeseen ETA:an ja eurooppalaiseen vapaakauppajärjestöön EFTA:an kuuluvia maita sekä H2020 –rahoitushaussa mukana olevia kumppanuusmaita.

  Lue lisää ECSO-järjestöstä

  Yhteyshenkilö: Paresh Rathod

 • UARCTIC 

  Arktinen yliopisto, University of the Arctic (UArctic) on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja monien muiden organisaatioiden välinen yhteistyöverkosto, joka keskittyy Arktisella alueella tapahtuvaan tai sitä koskevaan koulutukseen ja tutkimukseen. UArctic kehittää ja vahvistaa verkoston yhteisiä resursseja sekä yhteistyöinfrastruktuuria, jonka avulla sen jäsenet voivat paremmin palvella alueitaan ja niiden asukkaita. Koulutus- ja tutkimusyhteistyöllä parannetaan Arktisen alueen ihmispääomaa, edistetään toimivia yhteisöjä ja kestävää taloutta sekä luodaan kumppanuuksia.

  Lue lisää UArctic-verkostosta

  Yhteyshenkilö: Isto Mattila

 • PSCE 

  PSCE eli Public Safety Communications Europe Forum, Yleisen turvallisuuden eurooppalainen tiedonvälitysfoorumi perustettiin vuonna 2008 EU komission rahoittaman projektin pohjalta. Sen jälkeen PSCE on kehittynyt itsenäiseksi toimijaksi, jonka piirissä turvallisuusorganisaatiot, yritykset  ja tutkimuslaitokset  voivat keskustella ja vaihtaa keskenään parhaita käytäntöjä, kehittää etenemissuunnitelmia ja parantaa yleiseen turvallisuuteen liittyvää tiedonvälitystä. PSCE on pysyvä, itsenäinen organisaatio, joka edistää yleisen turvallisuuden tiedonvälityksen kehitystä ja tiedonhallintasysteemeitä.

  Lue lisää PSCE-foorumista

  Yhteyshenkilö: Päivi Mattila

 • Arctic Drone Labs 

  Arctic Drone Lab on suomalainen droonisovellusten ekosysteemi, jonka verkostossa aktiiviset partnerit voivat testata ja kokeilla innovaatioitaan.

  Yhteyshenkilö: Päivi Mattila

 

Tulevaisuuden tukijat

Aktiastiftelsen i Vanda sr

Hyvinkään Liikenne Oy

Koti-Medi Oy

Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Rinnekoti-säätiö sr

Sparbanksstiftelsen i Ingå sr

Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

Tradenomiliitto TRAL ry

Yrjö Uiton säätiö

Kiitos lahjoituksestanne!

Lisätietoja:

Lue myös