Siirry sisältöön

International Advisory Board (IAB)

IAB antaa neuvoja ja tekee ehdotuksia ja aloitteita Laurean hallitukselle. IAB:n jäsenet ovat kansainvälisiä, alansa korkean tason ammattilaisia. He edustavat yhteensä kahdeksaa korkeakoulua.

International Advisory Boardin jäsenet: Kätlin Pulk, Petra Jeffery, Stefan Pickl, Sylvie Chevrier, Meralda Slager

Laurea-ammattikorkeakoulun johtosäännön mukaisesti ammattikorkeakoululla on kansainvälinen neuvottelukunta, International Advisory Board. Johtosäännössä säädetään International Advisory Boardista seuraavasti: "Laurea-ammattikorkeakoulun hallitus valitsee puheenjohtajan ja 5-10 jäsentä International Advisory Boardiin. Neuvottelukunnan toimikausi on sama kuin alueneuvottelukuntien toimikausi. International Advisory Boardin toiminnasta vastaa rehtori. International Advisory Boardin tehtävänä on tukea Laurea-ammattikorkeakoulun strategista kehittämistä."

International Advisory Board on neuvoa-antava ryhmä, joka tukee Laurean strategista kehittämistä arvioimalla Laurean toimintaa ja tekemällä suosituksia. International Advisory Boardin toiminta tarjoaa Laurealle tietoa ja näkemyksiä toimintaympäristön muutoksista, korkeakoulutoiminnan trendeistä ja avautuvista mahdollisuuksista. Sen toiminta painottuu asioihin, joissa toimintaympäristö on globaali tai eri maissa vaikuttavat samansuuntaiset trendit. Näitä ovat muun muassa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI), koulutusvienti ja opetuksen digitalisoituminen.

International Advisory Boardin jäsenet kaudella 2021 - 2025

Sylvie Chevrier, Université Gustave Eiffel, France, chair

Meralda Slager, Avans Hogeschool University of Applied Sciences, the Netherlands

Stefan Pickl, Universität der Bundeswehr München, Germany

Petra Jeffery, Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi, UAE

Kätlin Pulk, Estonian Business School, Estonia

Martin Geissdoerfer, University of Cambridge, United Kingdom

Lisätietoja: