Siirry sisältöön

Soveltavan tutkimuksen kansainvälinen korkeakoulu

Laurea etsii ratkaisuja muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden arkea ratkaisut koskettavat. Meillä on kyky yhdistää erilaisia tieteenaloja ja toimintatapoja, tehdä nopeita kokeiluja ratkaisujen löytämiseksi sekä kilpailuetujen luomiseksi ja edistämiseksi.

Erilaisten osaamisten ja näkökulmien yhteen tuominen on ydinosaamistamme ja tunnustetusti tehokkaimpia keinoja innovoida uutta.

Tuloksena on toimivampia yrityksiä ja parempia palveluja, jotka vastaavat aitoon tarpeeseen, niin lähialueellamme kuin kansainvälisesti. Laurealla on tällä hetkellä käynnissä noin 80 ulkoisen rahoituksen TKI-hanketta, joiden kautta Laurea on mukana kehittämässä ratkaisuja alueellisiin sekä globaaleihin haasteisiin.

Mari Vuolteenaho - Tutkijan urapolku

Tutkimusohjelmat

Laureassa luomme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja tekemällä käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä valituilla strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuusalalla. Levitämme ratkaisuja laajasti hyödynnettäväksi erilaisin keinoin. Julkaisuissa kytkemme tulokset tutkimusyhteisön keskusteluun ja kumppaneidemme arkeen. Koulutusohjelmissa integroimme uusimman tiedon opetukseen ja osallistamme opiskelijat työelämälähtöisiin ja moniammatillisiin kehityshakkeisiin.

Strategisilla tutkimusalueilla pyritään terävöittämään Laurean profiloitumisaloja ja vahvistamaan monitieteistä tutkimus- ja kehitystoimintaa yli organisaatiorajojen laajempien osaamiskeskittymien luomiseksi. Strategisten tutkimusalueiden avulla voidaan ohjata tutkimus- ja kehitystoiminnan strategisia painotuksia ja panostuksia. Lisäksi niiden kautta korkeakoulussa tehtävän tutkimus ja kehitystoiminnan näkyvyys tulee lisääntymään.

Globalisaatio, digitalisaatio, väestön ikääntyminen ja julkisen talouden paineet ravistelevat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita ja Euroopan vakautta. Haemme näihin ilmiöihin positiivisia ratkaisuja. Strategiakaudella 2015–2020 Laurea pyrkii vastaamaan jälkiteollisen aikakauden mukanaan tuomiin yhteiskunnallisiin muutoksiin: robotisaatio, digitaalinen maailma ja tekoäly ja niihin liittyvät eettiset kysymykset; työelämän sekä sosiaali- ja terveysalan muutos sekä globaalit turvallisuuskysymykset. Tutkimusalueiden alla toimivat kolme tutkimusohjelmaa, joiden sisällä tutkimus- ja kehittämistyö käytännössä tapahtuu.

Tutustu tutkimusohjelmiimme ja -teemoihin

Tietoa TKI-rahoitushauista: Tutkimuspalvelupäällikkö Henna Kemppainen

Lisätietoja:

Laurean TKI-hankkeet

Tutustu Laurean hankkeisiin

Laureassa on käynnissä noin 80 ulkoisen rahoituksen TKI-hanketta.

Lue lisää hankkeista