Siirry sisältöön

Soveltavan tutkimuksen kansainvälinen korkeakoulu

Laurea tekee soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä (TKI), jonka tarkoituksena on luoda uutta tutkittua tietoa ja toimintatapoja edistääkseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

TKI-toiminnassa pyrimme varmistamaan, että tutkimusohjelmat ja läpileikkaavat teemat noudattavat Laurean asiantuntemusaloihin liittyviä kestävän kehityksen suuntaviivoja ja tavoitteita. Näiden perusteella arvioimme muun muassa hankeportfoliota. 

Laurean TKI-työn keskiössä ovat kansalaiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Käytämme monialaista lähestymistapaa yhdistämällä eri tieteenaloja ja toimintatapoja. Toisaalta hyödynnämme yhteiskehittämistä, jotta voimme nopeasti kokeilla ratkaisuja ja luoda kilpailuetuja.  

Teemme tiivistä yhteistyötä Uudenmaan alueen muiden toimijoiden, kuten yritysten, kaupunkien, kolmannen sektorin ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kehittää parempia palveluja, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseemme sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa, kiertotaloudessa sekä turvallisuusalalla. 

Laurean tutkimusohjelmat 

Laurean kolme tutkimusohjelmaa, kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala, palveluliiketoiminta ja kiertotalous sekä yhtenäinen turvallisuus, muodostavat olennaisen osan Laurean koulutusohjelmista. 

  • Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala -tutkimusohjelma keskittyy terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen ja tutkimukseen. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta yhteiskunnassa ottaen huomioon eettiset näkökohdat, moniammatillinen yhteistyö, kestävä kehitys ja tulevaisuuden tarpeet SOTE-palveluissa. 
  • Palveluliiketoiminta ja kiertotalous -tutkimusohjelma tarjoaa alustan tutkimukselle, yhteiskehittämiselle ja toteuttamiselle esimerkiksi kiertotalouden mukaisissa liiketoimintaekosysteemeissä, palveluinnovaatioissa ja kestävää kehitystä edistävissä ratkaisuissa. 
  • Yhtenäinen turvallisuus -tutkimusohjelman keskiössä on kansainvälistyvän ja digitalisoituvan yhteiskuntamme turvallisuus. Tutkimusohjelma keskittyy ennakointiin, jatkuvuuden varmistamiseen, strategiseen johtamiseen ja turvallisuuden johtamiseen. 

Laurealla on tällä hetkellä noin sata ulkoisen rahoituksen TKI-hanketta, jotka edistävät ratkaisujen kehittämistä alueellisiin ja globaaleihin haasteisiin. 

Mari Vuolteenaho - Tutkijan urapolku

 

Tietoa TKI-rahoitushauista: Tutkimuspalvelupäällikkö Henna Kemppainen

Lisätietoja:

Laurean TKI-hankkeet

Tutustu Laurean hankkeisiin

Laureassa on käynnissä noin 80 ulkoisen rahoituksen TKI-hanketta.

Lue lisää hankkeista