Siirry sisältöön

Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen

Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen perustuvat arvovalintoihin ja tuovat laatua Laurean tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Kuvituskuva.

Eettinen osaaminen ilmenee taitoina tunnistaa ja ratkaista ristiriitoja ja toimia eettisesti kestävällä tavalla epäselvissä ja hankalissa tilanteissa. Sitä tarvitaan niin asiakastyössä, yritysten johtamisessa kuin poliittisessa päätöksenteossa. Eettisten ohjeiden tunteminen ja noudattaminen on edellytys uskottavalle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.

Laureassa eettinen osaaminen tarjoaa välineitä kehittää ammatillista osaamista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua. Akateemisissa tutkimushankkeissa on tutkittu sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä ongelmia ja kehitetty kokonaisvaltaisia eettisen osaamisen malleja jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Kansainvälisissä hankkeissa Laurea on vastannut eettisten pelisääntöjen luomisesta ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnista. Laurean hankkeisiin sisältyy useita eettisiä näkökulmia, kuten kansalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tukeminen, yritysten yhteiskuntavastuu ja kestävän kehityksen edistäminen.

Tulevaisuutta ei voida ennustaa, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa teoilla ja valinnoilla. Ennakointiosaaminen sisältää monipuolisia menetelmiä, joiden avulla voidaan avata tulevaisuuden erilaisia vaihtoehtoja niin globaaleissa kuin paikallisissa kehityskulussa. Tärkeää on myös tunnistaa ei-haluttuja, yllättäviä ja epätodennäköisiä vaihtoehtoja. Tulevaisuuden pohdinnassa otamme huomioon taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen. 

Tulevaisuuden tutkimusta hyödynnetään laaja-alaisesti Laurean erilaisissa hankkeissa. Painopisteinä ovat skenaariotyöskentely ja visiointiprosessit, visioiva konseptointi ja innovaatioprosessit, tulevaisuuden osaaminen ja visionäärinen johtaminen. Kehittämiskohteena ovat olleet niin asuinalueiden energiatehokkuus, työyhteisöjen hyvinvointi kuin haavoittuvien asiakasryhmien vaihtoehtoiset palvelupolut. Yhteistyökumppaneina ovat julkiset palvelut, yhteisöt ja yritykset, jotka haluavat menestyä toimintaympäristön muutoksessa. 

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin

 

Lisätietoja: