Siirry sisältöön

Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen

Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen perustuvat arvovalintoihin ja tuovat laatua Laurean tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Eettinen osaaminen

Eettinen osaaminen ilmenee taitona tunnistaa ja ratkaista oikeaan ja väärään liittyviä ristiriitoja, eettisten arvojen asettamisena etusijalle sekä rohkeutena toimia niiden mukaan epäselvissä ja hankalissa tilanteissa. Laureassa eettinen osaaminen tarjoaa välineitä kehittää ammatillista osaamista sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua. 

Tutustu siihen miten monipuolisesti eettinen osaaminen ilmenee Laurean tki-toiminnassa: Ethics as a resource

Laureassa on tutkittu sote-ammattilaisten eettisiä ongelmia  henkilöstön tekemissä tutkimuksissa ja opinnäytetöissä sekä kehitetty kokonaisvaltaisia etiikan opetuksen malleja jatkuvan oppimisen tarpeisiin. 

Kansainvälisissä hankkeissa Laurea on vastannut eettisten pelisääntöjen luomisesta sekä tuotteiden ja palvelujen eettisestä arvioinnista.

Laurean hankkeisiin sisältyy useita eettisiä näkökulmia, kuten haavoittuvien ryhmien aseman parantaminen, kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien tukeminen, kyberturvallisuus ja kestävän kehityksen edistäminen. 

Kokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa Laurean hankkeissa. Laureassa on virtuaalinen Kokemustiedon keskus, joka koordinoi ja jakaa tietoa kokemusosaamisesta kaikille siitä kiinnostuneille.

Ennakointiosaaminen

Ennakointi on tulevaisuuden vaihtoehtojen järjestelmällistä ja tietoista tarkastelua erilaisen tiedon avulla. Ennakoinnissa tarkastellaan todennäköisiä mahdollisuuksia sekä luodaan täysin uusia tulevaisuuden kuvia. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa teoilla ja valinnoilla.

Laureassa ennakointiosaaminen ilmenee tulevaisuustietoisuutena ja monipuolisena menetelmäosaamisena opetuksessa, hankkeissa ja sidosryhmäyhteistyössä. Laurean henkilöstöä on koulutettu tulevaisuusosaajiksi muun muassa Sitran tulevaisuustaajuusmenetelmän avulla.

Näin pyritään vahvistamaan tulevaisuussuuntautuneita ajatusmalleja ja toimintatapoja sekä edistämään toimintaympäristön muutosten ennakointia. Esimerkkinä tästä tulevaisuustyöskentelyn soveltaminen kuntien yhteiskehittämisessä.

Laurean hankkeissa tulevaisuusosaaminen on tärkeässä roolissa yhteiskunnallisesti tärkeiden ongelmien ratkaisemisessa. Erityisen huomion kohteena on turvallisuusresilienssi, eli kyky varautua, sopeutua ja kukoistaa tulevaisuuden epävarmuuksissa ja haasteissa. Laurean tulevaisuusosaajat toimivat aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin

 

Lisätietoja: