Siirry sisältöön

Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin

Opiskelijat tekevät ryhmätöitä.

Pedagogiikan ja yhteiskehittämisen teemalla on kolme keskeistä kärkeä:

  • Korkeakoulutuksen sisällön ja pedagogiikan kehittäminen
  • Koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen
  • Learning by Developing (LbD) -mallin tutkiminen ja kehittäminen.

Muuttuneet tarpeet ovat luoneet koulutukselle uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Työn luonteen muuttuminen on osaltaan aiheuttanut sen, että työn vaatimat kompetenssit ovat joutuneet uudelleen arvioinnin kohteeksi.

Työelämän muutokset edellyttävät myös opettajien osaamisen uudistamista. Erilaisilla tutkimus-ja kehittämistoiminnoilla pyrimme vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. 

Laureassa on paljon pedagogisen kehittämisen projekteja.  Rahoittajina näille projekteille ovat erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ESR sekä Erasmus-ohjelmat. Työelämän uusia osaamistarpeita on tutkittu erityisesti Suomen akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen hankkeissa. Laurean hankkeissa hyödynnetään paljon yhteiskehittämisen lähestymistapoja ja menetelmiä.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Lisätietoja:

TKI-hankkeet

Tutustu pedagogiikan hankkeisiin

Teemme soveltavaa tutkimustoimintaa useissa koulutusta kehittävissä hankkeissa.

Tutustu hankkeisiin!