Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Kosteusvoiteen kosmetiikkaväittämien vahvistaminen tutkimusnäytön avulla

Hanna Lehikoisen YAMK-opinnäytetyö tuotti tietoa siitä, miten ihon kosteustasojen mittaukset ja kuluttajapaneelin aistinvarainen arviointi yhdessä tukevat kosmetiikkaväittämiä. Opinnäytetyön tuotoksena kehitettiin manuaali kosteusvoiteen tehokkuuden ja miellyttävyyden tutkimiseksi, joka tuli toimeksiantajan Laurea-ammattikorkeakoulun käyttöön.

Kuvituskuva.

Laurean Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -YAMK-koulutuksen opiskelija Hanna Lehikoinen on kehittänyt manuaalin, joka tukee kosteusvoiteiden tehokkuuden ja miellyttävyyden tutkimusta. Manuaalin tavoite on tarjota käytännön ohjeita ihon kosteustasojen mittauksiin sekä kuluttajapaneelin aistinvaraiseen arviointiin. Kuluttajapaneelin aistinvaraista arvioita käytetään, kun halutaan tietään kuluttajan arvio kosmetiikkatuotteen miellyttävyydestä, kiinnostavuudesta tai havaituista vaikutuksista. Näitä arvioita voidaan käyttää hyödyksi kosmetiikan tuotekehityksessä tai markkinoinnissa. Kosmetiikkaväittämiä tehdään kuluttajia varten tarjoamaan kattavasti tietoa tuotteista ja niiden avulla pyritään myös saamaan tuotteet erottumaan edukseen ja pärjäämään paremmin kilpailijoiden joukossa kosmetiikkamarkkinoilla. Kosmetiikkaväittämien tulee olla totuudenmukaisia ja perustua tutkimusnäyttöön.

Laurea-ammattikorkeakoulu voi hyödyntää manuaalia suunnitellessaan ja toteuttaessaan tutkimuksia kosmetiikkayrityksille, jotka tarvitsevat näyttöä kosmetiikkaväittämiensä tueksi. Lisäksi manuaalia voidaan hyödyntää FarKos-hankkeessa, joka yhdistää kosmetiikka-alan käytännöt ja kestävän kehityksen periaatteet. Hankkeessa tutkitaan kotimaisten luonnonraaka-aineiden ja sivuvirtojen hyödyntämistä kosmetiikassa.

Yhteistyö Berner Oy:n kanssa

Kehittämistyössä toteutettiin aistinvarainen arviointi ja ihon kosteuspitoisuuden mittaus yhteistyössä Berner Oy:n kanssa. Berner Oy rekrytoi kuluttajapaneelin osallistujat ja tutkimuksessa käytettiin yrityksen omaa kosteusvoidetta.

Ennen aistinvaraista arviointia kehitettiin yhteistyöyrityksen aiemmin käyttämästä kyselylomakkeesta Laurea-ammattikorkeakoululle oma kysely osaksi manuaalia. Sen prototyyppiä kuluttajapaneeli testasi arvioidessaan kosteusvoidetta. Tutkimustuloksia hyödynnettiin kehittämällä kyselylomaketta työpajassa, johon osallistuivat opinnäytetyön tekijän lisäksi Laurea-ammattikorkeakoulun kauneudenhoitoalan opetustehtävissä toimivia henkilöitä.

Positiiviset tulokset

Johtopäätöksenä todetaan, että Berner Oy:n kosteusemulsioiden vaikutukset koettiin positiivisina ja kuluttajapaneeli piti tuotteesta. Tuotteen kosteuttava vaikutus vahvistettiin kyselytulosten lisäksi myös mittausten avulla. Työpajassa kehitetty kysely aistinvaraiseen arviointiin osoittautui toimivaksi.

”Koin antoisaksi, että opinnäytetyössä saadut tutkimustulokset olivat käyttökelpoisia ja omalta osaltaan tuki kotimaisen yrityksen toimintaa. Oli myös ilo kuulla, että kehitettyä kyselyä ja manuaalia pidettiin hyödyllisinä.”, sanoo opinnäytetyöntekijä Hanna Lehikoinen.

Tutustu Hanna Lehikoisen opinnäytetyöhön Kosteusvoiteen kosmetiikkaväittämien vahvistaminen tutkimusnäytön avulla Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Hanna Lehikoinen
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (YAMK), Laurea-ammattikorkeakoulu
puh. +358 50 123 4567