Siirry sisältöön

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittyä omassa työssäsi tulevaisuuteen suuntautuneeksi kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan uudistajaksi. Koulutus sopii sekä kosmetiikka-alalla toimivalle että alasta kiinnostuneelle motivoituneelle opiskelijalle. Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Estenomi (ylempi AMK), Master of Beauty and Cosmetics
 • Tutkinnon nimi: Kauneudenhoitoalan ylempi AMK- tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. tradenomi, farmaseutti tai sairaanhoitaja.

Lisäksi hakijoilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijatarina: Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen

Koulutuksen rakenne ja sisältö

Estenomi (ylempi AMK) – tutkinto muodostuu ydinosaamisen opinnoista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op). 

Ydinosaamisen opinnoissa syvennytään kosmetiikka-alan lainsäädäntöön ja sen merkitykseen kosmetiikan valmistuksessa ja maahantuonnissa. Kestävä kehitys koko kosmetiikan valmistus- ja käyttäjäketjussa sekä liiketoiminnallisena kilpailukeinona ja markkinoinnin välineenä on yksi opintojen teema. Tulevaisuusajattelu ja kansainvälisyys kosmetiikka-alalla sekä kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja raaka-aineiden turvallisuus yhdistyvät myös opinnoissa. 

Ydinosaamisen opinnot

 • Ydinopinnot 

  Kosmetiikka-alan kansainvälinen liiketoiminta 5 op

  Kestävä kehitys ja kansainvälistyminen ovat kosmetiikka-alan ajankohtaiset teemat. Opintojaksolla analysoidaan kansainvälistä liiketoimintaympäristöä ja kehitetään kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamalleja. Kansainvälistymisen edellytyksenä on eri kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden tunnistaminen, joihin tutustutaan ryhmätehtävien avulla. 
  Opintojaksolla analysoidaan erilaisia alan trendejä ja tulevaisuuden muutostekijöitä.

  Kosmetiikka-alan keskeiset kehittämisen menetelmät 5 op

  Kosmetiikka-alan asiantuntijana toimit tiiviisti eri kohderyhmien parissa. Luotettavan tieteellisen tiedon hankinta ja tiedon kriittinen arviointi on olennainen osa asiantuntijuutta. Opintojaksolla tutustut kosmetiikka-alalla käytettävien tutkimusmenetelmien peruslähtökohtiin ja ymmärrät tutkimustyön merkityksen osana kehittämistoimintaa. Opintojakson suoritettuasi osaat valita ja arvioida tilanteeseen sopivia, erilaisia kosmetiikka-alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan metodologisia lähestymistapoja ja hallitset erilaisia tutkimusaineistojen analysoinnin lähestymistapoja. Opintojaksolla aloitat opinnäytetyösi suunnittelun.

  Kosmetiikkatuote 5 op

  Kosmetiikkatuoteprojekti-opintojaksolla opiskelija pääsee valmistamaan kosmetiikkatuotteita annettujen reseptien mukaisesti. Hän voi muokata tuotteissa käytettäviä raaka-aineita oman osaamisensa mukaisesti. Opintojaksolla yhdistyy kosmetiikan raaka-aineosaaminen ja kosmetiikka-alan tuotekehityksestä kirjoittaminen tieteellisellä, YAMK-opinnoille sopivalla tavalla. Opintojaksoon kuuluu muutama kontaktipäivä, joille osallistuminen on välttämätöntä. Muu oppiminen tapahtuu itsenäisesti ja ryhmätöiden avulla.

  Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen digitalisoituvassa ympäristössä 10 op

  Tällä 10 opintopisteen opintojaksolla opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin palvelumuotoilun menetelmiin ja soveltaa niitä kosmetiikka-alan liiketoimintaan. Opintojaksolla hyödynnetään suunnittelutyökaluja, kuten erilaisia kanvaaseja ja kehitetään ajankohtaisia liiketoiminnan palvelumalleja. Projektinhallinnan prosessit ja työkalut tulevat tutuiksi opintojakson ryhmätöissä. Kuluttajan päätöksentekoon liittyvät ilmiöt ovat kosmetiikka-alallakin erityisen mielenkiintoisia. Opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan päätöksenteon ilmiöihin, niiden taustoihin ja niitä tukeviin teorioihin.

  Kosmetiikka-alan oikeudellinen sääntely 5 op

  Opintojaksolla syvennytään kosmetiikkalainsäädäntöön ja sen edellyttämiin toimiin ja rooleihin. Kosmetiikkalainsäädännön määräämät roolit kosmetiikan valmistuksessa ja jakeluketjussa selkeytyvät ryhmätehtävien avulla. Palvelumuotoilun ja oikeusmuotoilun menetelmiä hyödynnetään muun muassa toimivien ja ymmärrettävien oikeudellisesti vaikuttavien tekstien tuottamisessa. Samalla opitaan laatimaan ja vaatimaan kosmetiikkalainsäädännön edellyttämiä dokumentteja. Oikeudellinen sääntely antaa kosmetiikka-alalle rajoja, mutta avaa samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Opintojaksolla selvitetään näitä rajoja ja ennakoidaan tulevaa.

  Tarkemmat opintojaksokuvaukset ops.laurea.fi

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka on tutkimuksellinen kehittämistehtävä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) sekä koulutuksen rakenteeseen ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Ydinosaamisen opintojen opetuspäivät

Syksy 2022

8.-10.9.2022
12.-14.10.2022
16.-18.11.2022
8.-10.12.2022

Kevät 2023

20.1.2023
17.2.2023

Opinnäytetyön opetuspäivät, osa ilta-aikaan
19.1.2023
26.1.2023
2.3.2023
18.4.2023
27.4.2023
25.5.2023
21.9.2023
7.10.2023
26.10.2023
16.11.2023
14.12.2023

Täy­den­tä­vän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan

Hakeminen ja valintakokeet

Voit hakea tähän koulutukseen korkeakoulujen yhteishaussa.

Koulutukseen vaaditaan Estenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, esim. tradenomi, farmaseutti tai sairaanhoitaja.

Lisäksi hakijoilta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen 

  Seuraava hakuaika tähän koulutukseen on 4. - 14.9.2023. Valintakokeen tiedot julkaistaan ennen hakuaikaa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä artikkeleita Laurea Journalissa

Koulutukseen liittyvä podcast

Koulutuksen opiskelijat ovat osallistuneet podcastien tekemiseen. Voit kuunnella podcasteja Soundcloudissa

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (Ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuajan alkamista.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Ensimmäiset YAMK-estenomit aloittivat opintonsa Laureassa

Suomen ensimmäinen kauneudenhoitoalan YAMK-koulutus käynnistyi tammikuussa.


Lue lisää

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Voit hakea syksyn yhteishaussa suomenkielisiin koulutuksiin 4.-14.9.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin