Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Tälle sivulle olemme koonneet yleisimpiä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyviä kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia.

Usein kysytyt kysymykset

 • Mitä hyötyä saan YAMK-tutkinnosta? 

  Ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voit syventää ja laajentaa osaamistasi ja saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

 • Olenko hakukelpoinen YAMK-opintoihin? 

  Mikäli sinulla on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen, voit hakea YAMK-opintoihin.  

  Ammattikorkeakoulut voivat lisäksi määrittää koulutuskohtaisia pohjakoulutusvaatimuksia, esim. Laurean sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksissa on määritelty, mitkä tutkinnot antavat hakukelpoisuuden koulutukseen. Tarkista pohjakoulutusvaatimukset Opintopolusta.

  Sinun ei tarvitse olla työsuhteessa opiskellaksesi Laurean YAMK-koulutuksissa. Riittää, että sinulla on vähintään 24 kuukautta soveltuvaa työkokemusta korkeakoulusta valmistumisen jälkeen.

  Lisätietoja hakukelpoisuudesta saat Laurean hakijapalveluista hakijapalvelut@laurea.fi.

 • Kuinka kauan opinnot kestävät ja mistä opinnoista koostuvat? Onko tutkinnon suorittaminen työn ohessa mahdollista? 

  Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä.1 opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opintoihin kuuluu 30 opintopistettä koulutuskohtaista ydinosaamista, jota päivitetään jatkuvasti alan tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi. Ydinosaamista täydentää Laurean yhteinen täydentävien opintojen tarjonta, josta voit valita 30 opintopisteen verran omien tarpeidesi mukaisia johtamis- ja kehittämisopintoja. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja voit tehdä sen ohjatusti Laurean tutkimus- ja kehittämishankkeissa tai kehittää oman työyhteisösi käytänteitä. 

  Tutkinnon voit suorittaa töiden ohessa noin 1,5–2,5 vuodessa. Opintojen suunnitteleminen ja kalenterista ajan raivaaminen opiskelulle on kuitenkin tärkeää opintojen sujumisen kannalta. Jos sinulla on mahdollisuus ottaa esim. opintovapaata, kannattaa tällainen tilaisuus hyödyntää.   

 • Missä Laurean YAMK-opetusta järjestetään? 

  Laurea tarjoaa 20 ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. YAMK-opetusta järjestetään Laurean Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla. Lisäksi Laurea tarjoaa viisi täysin verkossa toteutettavaa YAMK-tutkintoa. Tarkista sinua kiinnostavan koulutuksen kampus koulutuskohtaisilta sivuilta.

 • Kuinka paljon opintoihin sisältyy opetusta? 

  Monimuotokoulutusten opinnot sisältävät keskimäärin kolme koulutuspäivää kuukaudessa, jotka ovat yleensä torstai, perjantai ja lauantai. Eri koulutuksilla on kuitenkin eri koulutuspäivät, joten tarkista koulutuskohtaisesti päivämäärät. Opetuspäivissä korostuu yhteisöllinen oppiminen ja työpajatyöskentely. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu etätehtäviä ja verkko-opintoja, joita tehdään ryhmissä, pareittain tai yksilötöinä. Verkossa toteutettaviin koulutuksiin kuuluu myös aikaan sidottua opetusta. 

 • Mitä tarkoitetaan sillä, että opinnot ovat joustavia? 

  Suunnittelet opintosi yhdessä tutoropettajan kanssa omien tavoitteidesi mukaisesti. Voit opiskella työn ohessa, mutta on tärkeä osallistua opetuspäiviin. Täydentävän osaamisen opintoja ei ole pakko valita vain Laurean tarjoamista opintojaksoista, vaan voit valita niitä myös muista korkeakouluista tai CampusOnlinesta.Laurean täydentävän osaamisen tarjonnan opinnot toteutetaan pääosin verkossa. 

  Voit suorittaa täydentäviä opintoja myös osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Tästä mahdollisuuksista voit keskustella opintojen alussa tutoropettajan kanssa.

 • Saanko hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  YAMK-opintoihin voidaan hyväksilukea sellaisia maisteri-tason opintoja, joiden suorittamisesta ei ole kulunut yli 10 vuotta, ne ovat opetussuunnitelman mukaisia sekä täyttävät koulutuksen edellyttämät osaamistavoitteet. Hyväksiluvuista voit keskustella opintojen alussa tutor-opettajan kanssa.

 • Onko YAMK-opetusta tarjolla vain suomeksi? 

  YAMK-opetusta on tarjolla myös englanniksi. Tällä hetkellä Laureassa on kolme englanniksi toteutettavaa koulutusta. Kyseisiin koulutuksiin hakeutuu paljon opiskelijoita myös Suomen rajojen ulkopuolelta, mutta jos opiskelet mieluummin itse englanniksi, hae rohkeasti mukaan!

 • Onko YAMK-opintoihin mahdollista yhdistää kansainvälisyyttä? 

  Kyllä on! Vaikka YAMK-opinnot kestävätkin usein vain 1,5 vuotta, on sinun mahdollista lähteä vaihtoon johonkin Laurean partnerikorkeakouluun. Partneriverkostomme on kattava ja ulkomailla opiskelu hyvin antoisaa.

  Koska työn ohessa pidemmät vaihtojaksot saattavat olla haastavia, tarjoavat erilaiset intensiivivaihtoviikot, kuten Winter ja Summer Schoolit mahdollisuuksia myös lyhyempiin vaihtoihin. YAMK-opiskelijoille on tarjolla myös muita kansainvälistä kokemusta tuottavia opintojaksoja ja –toteutuksia, kuten esimerkiksi CERN Bootcamp.

 • Kuinka paljon Laureassa on YAMK-opiskelijoita? 

  Opiskelijoita Laurean ylemmissä ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa on yli tuhat. Vuosittain Laureassa aloittaa yli 500 uutta YAMK-opiskelijaa.

  Koulutusten välille on rakennettu vahva yhteistyö, joten opintojen aikana pääset verkostoitumaan laajan, eri aloja edustavan asiantuntijajoukon kanssa. Yhteiset opetuspäivät Leppävaaran ja Tikkurilan kampuksilla tukevat eri alojen opiskelijoiden kohtaamisia.

YAMK-polkuopinnot

 • Voiko ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja suorittaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussa? 

  Polkuopinnoilla tarkoitetaan 30 opintopisteen kokonaisuutta, joka suoritetaan avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteellisesti ennen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista. Lue lisää polkuopinnoista

 • Mitä vaaditaan YAMK-polkuopiskelijaksi valittavalta? 

  YAMK-polkuopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, joiden pääsyvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Polkuopintoihin ei edellytetä kahden vuoden työkokemusta aiemman tutkinnon suorittamisen jälkeen, mutta polkuopiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kaksi vuotta.

 • Miten voin hakea YAMK-polkuopiskelijaksi? 

  Voit hakea YAMK-polkuopiskelijaksi Laureaan kaksi kertaa vuodessa: heinä-elokuussa ja marras-joulukuussa. Heinä-elokuussa haetaan syyskuussa alkaviin koulutuksiin ja marras-joulukuussa seuraavan vuoden tammikuussa alkaviin koulutuksiin. Tarkista seuraava hakuaika ja haussa olevat koulutukset nettisivuiltamme.

 • Miten siirryn polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi? 

  Sinut voidaan valita polkuopiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Erillishakuun voit osallistua siinä vaiheessa, kun olet polkuopiskelijana suorittanut hyväksyttävästi ja hyvin arvosanoin vähintään pakollisten opintojen eli ydinosaamisen kokonaisuuden (30 op). Lisäksi sinut voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi vasta, kun työkokemusta on kertynyt vaaditut kaksi vuotta.

  Tutkinto-opiskelijaksi haku erillishaun kautta on jatkuva ja hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku-palvelussa. Lue lisää erillishausta

 

Kiinnostuitko?  Tutustu tarkemmin YAMK-polkuopintoihin

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.