Siirry sisältöön

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Hae AMK-koulutuksiin

Tämä erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella hakevat tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Hakeminen tapahtuu Laurean avoimen AMK erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi järjestelmässä. Voit hakea vain yhteen kohteeseen tässä haussa. Hakulomake on auki haun aikana. Hakukohteet löytyvät sekä opintopolusta että haun aikana hakulomakkeelta koulutuksen nimellä.

Hae tästä

Kevään 2024 erillishaun aikataulu

 • Hakuaika: 6.5. klo 8.00 - 8.5.2024 klo 15.00
 • Kutsut valintahaastatteluun lähetetään viimeistään 23.5.2024 (ei koske Laurean hakuhetkellä läsnäolevia polkuopiskelijoita)
 • Valintahaastattelut toteutetaan viikoilla 23-24 (3.-14.6.2024).
 • Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024
 • Paikka otetaan vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.

Kuka voi hakea?

Olet hakukelpoinen avoimen AMK:n erillishaussa jos olet suorittanut seuraavia opintoja:

 • Vähintään 60 op saman alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Opinnot voivat koostua Laureassa tai toisessa avoimessa AMKissa tehdyistä polkuopinnoista tai yksittäisistä opintojaksoista.

Hakukelpoisuuden antavien opintojen tulee lisäksi olla: 

 • Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja.
 • Haettavaan tutkintoon soveltuvia.
 • Hakuajan päättyessä enintään kolme vuotta vanhoja (8.5.2021 jälkeen suoritetut opinnot)  
 • Suoritettuna kevään haussa viimeistään 31.7. ja syksyn haussa viimeistään 31.12.  
 • Hyväksiluettuja opintoja ei huomioida. (HUOM poikkeuksena, jos hyväksiluku on tehty avoimen AMK:n suorituksen perusteella, alkuperäinen suoritus voidaan laskea vaadittuun 60 op, jos muut kriteerit täyttyvät.)

Liitä Laurean ulkopuolella suoritetuista avoimen AMK:n opinnoista virallinen opintosuoritusote hakemukselle hakuaikana. Virallisen opintosuoritusotteen saat omalta koulultasi. Ote on allekirjoitettu ja leimattu käsin tai siinä on sähköinen allekirjoitus. Lataa liite pdf, jpeg, png tai gif -muodossa.

Mikäli olet suorittanut kaikki avoimen AMK:n opintosi Laureassa, ei opintosuoritusotetta tarvitse toimittaa. Laurean avoimen AMK:n opiskelijoiden suoritustiedot saadaan suoraan Laurean opintotietojärjestelmästä.

Miten valinta tehdään?

Valintapäätökset tehdään alla olevien kriteerien mukaisesti. Kaikille hakijoille ei voida myöntää opiskelupaikkaa.

 • Olet edennyt opinnoissasi tavoitteellisesti ja hyvällä opintomenestyksellä.  Opintomenestyksellä tarkoitetaan opintosuorituksissa menestymisen lisäksi myös soveltuvuutta alalle, kielitaitoa, asennetta opiskeluun ja opiskelutaitoja. 
 • Sinulla on korkeakouluopintoihin riittävä kielitaito.  
 • Suorittamasi opinnot soveltuvat ja ovat hyväksiluettavissa haettavaan tutkintoon Laurean opetussuunnitelman mukaisesti.  
 • Tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on mahdollista Laurean opetussuunnitelman ja opintotarjonnan mukaisesti.  
 • Opintojesi vaiheeseen soveltuvassa ryhmässä on tilaa.  
 • Jos olet hakuhetkellä läsnäoleva Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelija ja täytät myös muut erillishaun valintakriteerit, olet etusijalla valinnoissa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalalla: 

 • Sosiaali- ja terveysalalla opintomenestyksen tulee hakuajan päättymishetkellä vastata keskimäärin arvosanaa 3.  
 • Degree programme in Nursing ja Degree programme in Social Services hakijoilta vaaditaan  vähintään B1-tason suomen kielen taito.
 • Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeutuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset


Edellä mainittujen valintakriteerien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse ja haastattelut järjestetään Teams-videoyhteydellä. Vain Laurean omille läsnäoleville polkuopiskelijoille ei ole erillisiä valintahaastatteluita. 

Huom. Esim. osaajakoulutukset ja Work & Study Fast Track -osaamispolut eivät ole polkuopintoja (AMK-polkuopinnot - Laurea-ammattikorkeakoulu)

Jos olet suorittanut avoimen AMK:n opintosi Laureassa, opintosuorituksesi tarkistetaan opintorekisteristä eikä sinun tarvitse liittää hakemukselle erillistä opintosuoritusotetta. Jos olet suorittanut avoimen AMK:n opintosi muualla kuin Laureassa, opintosuorituksesi tarkistetaan hakuajan loppuun mennessä hakemukselle liittämästäsi virallisesta opintosuoritusotteesta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijalla on lukukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7. ja syksyllä 31.12.) vaaditut avoimen AMK opinnot suoritettuna. 

Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut. Tarjottu paikka tulee ottaa vastaan annettuun aikaan mennessä opintopolku.fi -palvelussa.

 

Hae YAMK-koulutuksiin

Erillishaku YAMK-opiskelijaksi toteutetaan jatkuvana hakuna. Erillishaku on suunnattu Laureassa avoimen AMK:n opintoja suorittaneille hakijoille, jotka hakevat tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen ammattikorkeakouluopintojen perusteella. Avoimen amk:n opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä ja opinnot tulee olla kirjattu opintorekisteriin ennen hakua. Haku toteutetaan jatkuvana, voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi heti kun vaaditut suoritukset on tehty. 

Hae tästä

Hakukelpoisuuden antavien opintojen tulee olla:

 • Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia opintoja
 • kirjattu opintorekisteriin ennen hakua
 • haettavaan tutkintoon soveltuvia

Lisäksi hakijalla tulee olla yleinen hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon hakemisessa: aiemmin suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Työkokemuksen tulee olla kertynyt hakemuksen jättöpäivään mennessä.

Hakemukselle tulee liittää kopio virallisesta opintosuoritusotteesta ja henkilöllisyystodistuksesta sekä työtodistukset.

Valintapäätökset tehdään alla olevien kriteerien mukaisesti:

 • Olet edennyt opinnoissasi tavoitteellisesti ja hyvällä opintomenestyksellä. Opintomenestyksellä tarkoitetaan opintosuorituksissa menestymisen lisäksi myös soveltuvuutta alalle, kielitaitoa, asennetta opiskeluun ja opiskelutaitoja. 
 • Suorittamasi opinnot soveltuvat ja ovat hyväksiluettavissa haettavaan tutkintoon Laurean opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Opintojesi vaiheeseen soveltuvassa ryhmässä on tilaa.
 • Yksittäisiä opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa suorittanut: tarkistathan, alkaako hakemasi koulutuksen opinnot tulevana lukukautena.
 • Jos olet suorittanut Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä, olet etusijalla valinnoissa.

Edellä mainittujen valintakriteerien perusteella hakijat kutsutaan valintahaastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse ja haastattelut järjestetään Teams-videoyhteydellä. Haastattelun aikana tarkistetaan opiskelijan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opintosuoritukset tarkistetaan opintorekisteristä.

Mikäli hakijoita on enemmän, kuin on mahdollista ottaa sisään, laitetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen perusteella.

Jos sinulle myönnetään tutkinto-opiskeluoikeus kesken vuoden, ei avoimen AMK:n vuosimaksua (400 euroa) palauteta miltään osin, koska sillä saa opiskeluoikeuden vuodeksi. Vaikka et käytä opiskeluoikeuttasi, se ei oikeuta opintomaksun osittaiseenkaan palautukseen.

Valitettavasti emme voi tällä hetkellä valita uusia opiskelijoita alla oleviin ryhmiin. Seuraava hakuaika on 1.11.2024 alkaen. 

 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta (YAMK)
 • Turvallisuusjohtaminen (YAMK)
 • Hakukohteet ja soveltuvat pohjakoulutukset 

  Suomenkieliset koulutukset

  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto.

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on Laurean tutkinnonanto-oikeuden mukaisesti sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai fysioterapeutti (ylempi AMK).

  Sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Sosionomi (AMK), Geronomi (AMK), Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), Yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti kandidaatin (tai maisterin tutkinnon) suorittaneet.

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on sosionomi (ylempi AMK).

  Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, turvallisuusala, Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto, tietojenkäsittely

  Soveltuva pohjakoulutus: Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on tradenomi (ylempi AMK).

  Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Restonomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto

  Koulutuksesta valmistuneen tutkintonimike on restonomi (ylempi AMK).

  Estenomi ylempi AMK-tutkinto

  Soveltuva pohjakoulutus: Estenomi (AMK) tai muu soveltuva tutkinto

  Koulutuksesta valmistuvan tutkintonimike on estenomi (ylempi AMK).

  Englanninkieliset koulutukset

  Englanninkielisiin koulutuksiin sovelletaan seuraavia pohjakoulutuskriteereitä.

  Master of Health Care (Global Health and Crisis Management) Tikkurila

  Hakukelpoisuuden antaa sairaanhoitaja (AMK) -, terveydenhoitaja (AMK) -, sosionomi (AMK) - tai fysioterapeutti (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva sosiaali-, terveyden- ja hoitoalan korkeakoulututkinto. Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai Suomessa suoritetun opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

  Master of Business (Leading Transformational Change, verkkokampus & Service Innovation and Design, Leppävaara)

  Hakukelpoisuuden antaa tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

 • Yleinen hakukelpoisuus YAMK-tutkintoon 

  Hakuun liittyvä yleinen kelpoisuus YAMK-tutkintoon hakemisessa

  Hakijalla tulee erityisen hakukelpoisuuden lisäksi olla suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto sekä kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kertynyt erillishaun hakemuksen jättämiseen mennessä. Laurea-ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin Suomessa suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankitun kahden vuoden työkokemuksen, jonka tulee olla alalta, jolle ollaan hakeutumassa.

  Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

  Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Työkokemus tarkistetaan työtodistuskopioista, jotka hakijat toimittavat hakijapalveluihin hakemuksen jättämiseen mennessä.

  Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

  Tiedot suoritetusta korkeakoulututkinnosta saadaan suoraan hakijan suoritustiedoista. Osoittaakseen hakukelpoisuutensa opistoasteen tutkinnolla hakevan on ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava se Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin hakemuksensa jättämisen yhteydessä, jotta hakemus tulee vireille.

  Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava liite hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta hakemukselle tai toimitettava se Laurea-ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin hakemuksen jättämiseen mennessä. Jos todistus on annettu muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, on hakijan toimitettava siitä kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin. Kopioiden on oltava perillä Laurea-ammattikorkeakoulunhakijapalveluissa hakemuksen jättämiseen mennessä.

  Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen tai hänen annettuun määräaikaan mennessä toimittamansa ennakkotehtävä voidaan ottaa huomioon. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä Laurea-ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin hakemuksensa jättämiseen mennessä.  

  Hakukelpoisuusvaatimukset tutkinnoittain erillishaussa suomen- ja englanninkielisiin koulutuksiin sovelletaan samoja pohjakoulutuskriteereitä. Hakijalta edellytetään joko, että hän on aiemmin suorittanut vähintään 55 opintopistettä suomalaisessa korkeakoulussa tietyn koulutuksen tai koulutusohjelman ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintoja, tai että hän on suorittanut Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja vähintään 30 opintopistettä.

  Lopullisen päätöksen opiskelijavalinnasta tekee opintopäällikkö. Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa tiedoksi Laurean hakijapalvelut.

 • Erillishaku 1.5. - 31.10.2024 

  Koulutukset, joihin voi hakeutua kaikki vähintään 30 op Laureassa avoimen AMK:n YAMK-opintoja suorittaneet hakijat

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu
  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa
  • Strateginen johtaminen
  • Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu
  • Asiakaslähtöinen kehittäminen sosiaalialalla
  • Hoitotyön kliininen asiantuntijuus
  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa

   

  • Global Health and Crisis Management
  • Leading Transformational Change
  • Service Innovation and Design

   

  Vain polkuopiskelijoille, koska uutta ryhmää ei ala syksyllä 2024

  • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen
  • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta
  • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut
  • Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
  • Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen