Siirry sisältöön

Erillishaku avoimen AMK:n opintojen perusteella

Laurea-ammattikorkeakouluun voi hakea AMK- tai YAMK-tutkinto-opiskelijaksi myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella.

Työskentelyä tietokoneella Laurean kampuksella.

Tämä erillishaku on tarkoitettu hakijoille, jotka avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella hakevat tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Hakuaika syksyllä 2022 on 7.11. klo 8.00 - 10.11.2022 klo 15:00.

Hakeminen tapahtuu Laurean avoimen AMK erillishaun hakulomakkeella Opintopolku.fi järjestelmässä. Voit hakea vain yhteen kohteeseen tässä haussa. Hakulomake on auki haun aikana. Hakukohteet löytyvät sekä opintopolusta että haun aikana hakulomakkeelta koulutuksen nimellä.

Hakulomake on auki hakuaikana.

Hae AMK-koulutuksiin

Syksyn 2022 erillishaun aikataulu

Hakuaika: 7. - 10.11.2022
Kutsut valintahaastatteluihin lähetetään viimeistään 15.11.2022 (ei koske Laurean omia polkuopiskelijoita)
Valintahaastattelut toteutetaan 18.-21.11.2022 (ei koske Laurean omia polkuopiskelijoita)
Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022
Paikka otetaan vastaan viimeistään 2.12.2022

Kuka voi hakea?

Olet hakukelpoinen avoimen AMK:n erillishaussa jos olet suorittanut seuraavia opintoja:

Vähintään 60 op saman alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

Avoimen AMK:n erillishaussa hakijalla tulee olla vähintään 60 opintopistettä saman alan avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Opinnot voivat koostua joko polkuopinnoista tai yksittäisistä opintojaksoista. Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja.

Hakukelpoisuuden tuottavien opintojen tulee olla suoritettuna sen lukukauden loppuun mennessä jolloin haet (kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä).

Vähintään 20 op avoimen ammattikorkeakoulun väyläopintoja ja toisen asteen tutkinto

Avoimen AMK:n erillishaussa voivat hakea myös hakijat, joilla on toisen asteen tutkinto ja vähintään 20 opintopistettä Laurea-ammattikorkeakoulussa suoritettuja avoimen väyläopintoja (erikseen yhteistyösopimuksella toisen asteen oppilaitoksen kanssa sovitut väyläopiskelijat). Haussa käytetyt opinnot eivät saa olla yli kolme vuotta vanhoja.

Hakukelpoisuuden tuottavien opintojen ja toiseen asteen tutkinnon tulee olla suoritettuna sen lukukauden loppuun mennessä jolloin haet (kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä).

Miten valinta tehdään?

Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opintomenestyksellä tarkoitetaan opintosuorituksissa menestymisen lisäksi myös hakijan soveltuvuutta alalle, kielitaitoa, asennetta opiskeluun ja opiskelutaitoja.

  • Suomenkielisiin koulutuksiin edellytetään suomen kielessä tasoa B2/YKI 4.
  • Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat.
  • Valinnassa huomioidaan myös koulutusohjelman opetusryhmien paikkatilanne.
  • Sosiaali- ja terveysalalla opintomenestyksen tulee vastata keskimäärin arvosanaa 3.
  • Sosiaali- ja terveysalan opintoihin hakeutuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Laurean omille polkuopiskelijoille ei ole erillisiä valintahaastatteluita. Kaikille muille hakijoille järjestetään valintahaastattelu etänä.

Hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan opintorekisteristä, mikäli avoimen AMK opinnot on suoritettu Laureassa. Mikäli opinnot on suoritettu toisessa AMKissa, hakijoiden opintosuoritukset tarkistetaan hakijan hakuajan loppuun mennessä toimittamasta avoimen AMK:n opintosuoritusotteesta.

Opiskelijavalinta tehdään ehdollisena, mikäli hakijalla ei vielä hakuaikana ole vaadittua opintopistekertymää (60 op) suoritettuna, mutta hän osoittaa saavansa suoritukset lukukauden loppuun mennessä (kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä).

Päätöksen opiskelijavalinnasta antaa Laurean hakijapalvelut. Tarjottu paikka tulee ottaa vastaan annettuun aikaan mennessä opintopolku.fi -palvelussa.

 

Hae YAMK-koulutuksiin

Avoimen AMK:n erillishaussa YAMK-koulutuksiin hakevalla tulee olla avoimessa AMK:ssa suoritettuna vähintään 30 op haettavaan koulutukseen soveltuvia YAMK ydinopintoja (pakolliset opinnot) tai 30 opintopistettä Laurean avoimessa AMK:ssa projektimuotoisesti suoritettuja YAMK-opintoja. Opinnot tulee olla suoritettuna kevään haussa 31.7. ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Lisäksi hakijalla tulee olla ammattikorkeakoulujen yleisten valintaperusteiden mukainen hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, eli soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hakukohdekohtaiset tarkat pohjakoulutusvaatimukset ovat nähtävillä opintopolussa hakuaikana hakukohteiden kuvauksissa, esimerkiksi harkinnanvarainen valinta soveltuvan opistotutkinnon suorittaneille.

Miten valinta tehdään?

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun sekä polkuopintojen opintomenestyksen perusteella. Laurean omille polkuopiskelijoille ei ole erillisiä valintahaastatteluita. Opintomenestyksellä tarkoitetaan opintosuorituksissa menestymisen lisäksi myös hakijan soveltuvuutta alalle, kielitaitoa, asennetta opiskeluun ja opiskelutaitoja. Opintomenestyksen arvioi opintopäällikkö ja tarvittaessa hän konsultoi opettajatuutoria hakijan opiskelumenestyksestä. 

Ylemmistä AMK-tutkinnoista vastaava opintopäällikkö tekee päätöksen opiskelijavalinnoista. Soveltuvuusarvioinnin yhteydessä tarkistetaan hakijan avoimen opintojen suorituskertymä, korkeakoulututkinto sekä työtodistukset. 

Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes hakijalla on lukukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7. ja syksyllä 31.12.) vaaditut avoimen YAMK opinnot suoritettuna. Valinnassa etusijalla ovat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja hyvällä opintomenestyksellä suorittaneet hakijat.

Syksyn 2022 erillishaun aikataulu

Hakuaika: 7. - 10.11.2022
Kutsut valintahaastatteluihin lähetetään viimeistään 15.11.2022
Valintahaastattelut toteutetaan 18.-21.11.2022 (Laurean omille polkuopiskelijoille ei ole erillisiä valintahaastatteluita)
Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022
Paikka otetaan vastaan viimeistään 2.12.2022