Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä tiedonhallintalain mukainen kuvaus auttaa sinua saamaan tietoa Laurean julkisista ja asianosaisjulkisista asiakirjoista.

Laurean asiakirjat on kuvattu tietovarannoittain. Jokaisen tietovarannon yhteydessä on ohjeet tietopyynnön tekemiseksi ja esimerkkejä asiakirjojen hakukriteereistä. Laurealla on velvollisuus reagoida tietopyyntöösi 14 vuorokauden kuluessa. Laurean henkilökunta ja opiskelijat pääsevät pääsääntöisesti hakemaan Laurean järjestelmistä itseään koskevat asiakirjat.

Laurean tietovarannot

 • Hallinto 

  Hallinnon tietovarannossa on ammattikorkeakoulun johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä asiakirjoja, joista muun muassa hallituksen pöytäkirjat, strategiat ja laadunhallinnan käsikirjat löytyvät verkkosivuiltamme.

  Muita hallinnon julkisia asiakirjoja ovat muun muassa toiminnan suunnittelun, päätöksenteon, kotimaisen yhteistyön asiakirjat. 

  Tietoihin voi sisältyä myös sidosryhmärekisteriin kuuluvia henkilötietoja, joiden käsittelystä on kerrottu Laurean sidosryhmien tietosuojaselosteessa.  Sidosryhmiin liittyvät tiedot voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

  Tietoja käsitellään asianhallintajärjestelmässä ja kumppanihallintajärjestelmässä.  Tietoja voidaan hakea asiakirjatyypillä, otsikolla, laatimisajankohdalla ja henkilön tai yrityksen nimellä.

  Voit osoittaa tietopyynnön hallinnon tietoaineistosta Laurean vararehtorille (tukipalvelut) osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi

 • Henkilöstöhallinto 

  Henkilöstöhallinnon asiakirjojen tarkoituksena on henkilöstö- ja työsuhdeasioiden suunnittelu, hoito, seuranta ja tilastointi sekä palkan ja palkkioiden maksatus.  Niihin sisältyy Laurean henkilöstön henkilötietoja, joiden käsittelystä on kerrottu tarkemmin Laurean henkilöstön tietosuojaselosteessa.

  Laurean henkilöstön yhteystiedot on saatavissa Laurean www-sivuilta.

  Henkilöstöhallinnon julkisia asiakirjoja käsitellään Laurean asianhallintajärjestelmässä. Näitä ovat muun muassa:

  • henkilöstöraportit ja -suunnitelmat
  • osaamisen kehittämiseen liittyvät suunnitelmat sekä
  • työsuojelun, eettisen toiminnan, yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin suunnitelmat, esitykset, pöytäkirjat ja raportit.

  Avoimet työpaikkailmoitukset löytyvät Laurean verkkosivuilta. Hakijoiden henkilötietojen käsittelystä on kerrottu tarkemmin Laurean työnhakijoiden tietosuojaselosteessa. Rekrytoinnin valintapäätöksiä ei julkaista, mutta päätöstiedot on saatavilla Laurean HR:stä osoitteesta hr@laurea.fi.

  Palvelussuhteen hoitamiseen sekä palkkojen ja palkkioiden maksuihin liittyvät päätöksiä käsitellään HR-järjestelmässä ja matkahallintajärjestelmässä ja ne voivat olla joko osittain tai kokonaan salassa pidettäviä.

  Voit osoittaa  henkilöstöhallinnon tietoaineistoihin kohdistuvan tietopyynnön Laurean henkilöstöjohtajalle  osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi.  Tietoja voidaan hakea asiakirjatyypin tai henkilön nimellä, laatimisajankohdalla tai tarvittaessa henkilötunnuksella.

 • Talouspalvelut 

  Talouspalveluiden tietovarannon tarkoituksena on ulkoisen laskennan ja talouden lakisääteisen raportoinnin, talouden perusinformaation tuottaminen sekä hankintojen lainmukainen toteuttaminen.

  Julkisia asiakirjoja ovat talouden suunnittelun ja seurannan tietoaineistoista muun muassa:

  • talousarviot
  • tilinpäätökset
  • toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä
  • talousasioiden ohjaukseen liittyvät päätökset.

  Muilta osin tiedot ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä.

  Julkisten hankintojen kilpailuttamiseen liittyvät tarjouspyynnöt julkaistaan Cloudiassa.  Hankintapäätöksiä ei julkaista, mutta ne on saatavissa Laurean hankintapalveluista. Hankintoihin liittyvät asiakirjat voivat sisältää liikesalaisuuksia, joten ne ovat kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

  Talouspalveluiden tietoja käsitellään taloushallinnon järjestelmissä ja asianhallintajärjestelmässä. Tietoja voi hakea asiakirjatyypillä, otsikolla, laatimisajankohdalla ja laatijan tai päättäjän nimellä.

  Voit osoittaa talouspalveluiden tietoaineistoihin kohdistuvan tietopyynnön Laurean talousjohtajalle osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi

 • Kansainvälinen toiminta 

  KV-toiminnan tietovarannon tarkoituksena on tukea Laurean opiskelijoiden kansainvälistymistä sekä henkilöstön kansainvälisen kompetenssin kehittymistä.

  Kansainvälisen liikkuvuuteen liittyviin asiakirjoihin sisältyy sekä Laurean opiskelijoiden että henkilöstön henkilötietoja, joiden käsittelystä on kerrottu kv-liikkuvuusjärjestelmän tietosuojaselosteessa.

  Julkisia asiakirjoja ovat muun muassa kansainvälisen toiminnan ohjelmat ja suunnitelmat, raportit ja tilastot, muuten tiedot ovat joko kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

  Kansainvälisen toiminnan asiakirjoja käsitellään liikkuvuusjärjestelmässä ja asianhallintajärjestelmässä. Voit osoittaa kansainvälisen toiminnan tietoaineistoihin kohdistuvat tietopyynnön Laurean kv-johtajalle osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi. Tietoja voi hakea asiakirjatyypillä, otsikolla, laatimisajankohdalla ja nimellä.

 • Tiedonhallinta 

  Tietohallinto

  Tietovarannon tarkoituksena on tietotekniikan sekä viestintä- ja markkinointipalveluiden suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen.

  Julkisia asiakirjoja ovat muun muassa säännöt, suunnitelmat ja muut ohjaavat dokumentit. Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät ilmoitukset ja pyynnöt ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä.

  Henkilötietojen käsittely on kuvattu Laurean tietosuojaselosteisiin.

   

  Markkinointi ja viestintä

  Markkinoinnin ja viestinnän aineistoa löytyy Laurea medialle-sivustolta

  Voit osoittaa tiedonhallinnan tietoaineistoihin kohdistuvan tietopyynnön Laurean tietohallintojohtajalle osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi. Tietoja voi hakea asiakirjatyypillä, otsikolla, laatimisajankohdalla ja laatijan nimellä.

 • Kiinteistö- ja tilapalvelut 

   

  Tietovarannon tarkoituksena on tilojen yleinen käytettävyys ja turvallisuus, ylläpito, siivous ja kiinteistönhuolto sekä kampusten ja tilojen toiminnallinen kehittäminen ja kalustaminen.

  Kiinteistö- ja tilapalveluiden julkisia asiakirjoja ovat muun muassa kiinteistöjen rakentamiseen, ylläpitoon, käyttöön ja palveluihin liittyvät päätökset ja suunnitelmat.

  Kiinteistöturvallisuuteen liittyvä henkilötietojen käsittely on kuvattu kamera- ja kulunvalvonnan tietosuojaselosteessa. Muilta osin kiinteistöturvallisuuteen liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä.

  Voit osoittaa kiinteistö- ja tilapalveluiden tietoaineistoihin kohdistuvan tietopyynnön Laurean vararehtorille (Tukipalvelut) osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi. Tietoja voi hakea asiakirjatyypillä ja otsikolla.

 • Opetus- ja opiskelijapalvelut 

  Tietovarannon tarkoituksena on koulutuksen ja opetuksen suunnittelu, toteutus, arviointi ja seuranta. Tietovarantoon sisältyy Laurean opiskelijoiden henkilötietoja, joiden käsittelystä on kerrottu tarkemmin opiskelijoiden henkilötietoselosteessa.

  Koulutuksen suunnittelun tietoaineistoihin kuuluvat muun muassa

  Opiskelijavalinnan tuloksiin liittyviä tietoa ei julkaista, mutta ne on saatavissa hakijapalveluista osoitteesta hakijapalvelut@laurea.fi

  Laurean opiskelija voi tilata virallisen sähköisen opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pakista (vaatii kirjautumisen). Valmistunut opiskelija voi tilata muun muassa tutkintotodistuskopion tai opintosuoritusotteen. Lisätietoa ja hinnasto opintotoimiston sivuilla.

  Korkeakouluopiskelijat voivat hakea opintosuoritus- ja tutkintotietojaan Opintopolusta, jonne tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA).

  Laurean opinnäytetyöt julkaistaan Theseuksessa, joko avoimessa tai käyttörajatussa kokoelmassa. Kaikkien Theseukseen tallennettujen opinnäytetöiden metatiedot (tekijä, työn nimi, asiasanat, tiivistelmä) näkyvät avoimesti Internetissä. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennettujen töiden pdf-tiedosto ei avaudu kuin vain Laurean sisäisessä verkossa. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennettuja töitä voi pyytää nähtäväksi ottamalla yhteyttä Laurean opintotoimistoon osoitteeseen studentaffairs@laurea.fi.

  Opiskelijan arviointiin, opetuksen toteuttamiseen ja opiskelijahyvinvointiin liittyviä tietoja käsitellään opiskelijahallintojärjestelmässä ja asianhallintajärjestelmässä ja ne voivat olla kokonaan tai osittain salassa pidettäviä.

 • Tieto- ja julkaisupalvelut (kirjasto) 

  Tieto-ja julkaisupalveluiden tietoaineistoihin kuuluvat Laurean julkaisut, joita käsitellään julkaisutietojen tallennuspalvelussa. Julkaisutoiminnan henkilötietojen käsittelystä on kerrottu Justus-julkaisutiedonkeruun tietosuojaselosteessa.

  Laurean julkaisuista löytyy tietoa Laurean julkaisut-sivustolla.

  Laurean kirjastotoimintaan liittyvät tietoja käsitellään kirjastojärjestelmässä. Tietoihin liittyy kirjaston asiakkaiden henkilötietoja, joiden käsittelystä on kerrottu 3AMK-kirjastojen tietosuojaselosteessa.

  Kirjaston aineistoja voi selata Laurea Finnasta.

  Voit osoittaa opetuksen ja koulutuksen sekä tieto- ja julkaisupalveluiden tietoaineistoihin kohdistuvan tietopyynnön Laurean vararehtorille (koulutus) osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi. Tietoja voi hakea asiakirjatyypillä, otsikolla, opiskelijanumerolla, laatijan, päättäjän tai päätöksen kohteen nimellä ja tarvittaessa henkilötunnuksella.

 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta 

  TKI-toiminnan tietovarannon tarkoituksena on opetukseen integroidun tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen.

  Tietoa Laurean hankkeista löytyy Laurean hankesivustolta.

  Hankkeiden suunnittelun, järjestämisen ja toteuttamisen tietoaineistoja käsitellään hankehallintajärjestelmässä ja asianhallintajärjestelmässä ja ne ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä. Henkilötietojen käsittely on kuvattu hankkeiden omissa tietosuojaselosteissa. Hankkeiden loppuraportit ja muut julkaistut tuotokset ovat julkisia. Laurean julkaisut on koottu Laurean julkaisut-sivustolle.

  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan julkisia ohjelmia, muistioita ja päätöksiä käsitellään asianhallintajärjestelmässä ja niitä voi hakea asiakirjatyypillä, päivämäärällä ja päättäjän nimellä.

  Voit osoittaa TKI-toiminnan tietoaineistoihin kohdistuvan tietopyynnön Laurean vararehtorille (TKI) osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi.

 • Liiketoiminta 

  Liiketoiminnan tietovarannon tarkoituksena on asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitusta täydentävän ulkopuolisen rahoituksen lisääminen sekä Laurean henkilöstön osaamisen kehittäminen liiketoimintaprojektien yhteydessä.

  Koulutusviennin myyntitoimintaa tehdään Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian omistaman myyntiyhtiön EduExcellence Oy:n nimissä. Edu Excellencen henkilötietojen käsittely on kuvattu EduExcellencen tietosuojaselosteessa.

  Liiketoiminnan asiakirjoja käsitellään taloushallintajärjestelmässä, kumppanihallintajärjestelmässä ja asianhallintajärjestelmässä. Voit osoittaa tietoaineistoihin kohdistuvat tietopyynnön Laurean vararehtorille (TKI) osoitteeseen asianhallinta@laurea.fi. Tietoja voi hakea asiakirjatyypillä, otsikolla, laatimisajankohdalla ja organisaation nimellä.

Lisätietoja: