Siirry sisältöön

Laurea korkeakouluna

Me Laureassa uskomme vuorovaikutukseen ja ihmisen kohtaamiseen; taito kohdata toinen ihminen on arvokkain pääomamme. Palvelujen johtaminen perustuu ihmisen ymmärtämiseen, markkinointi ja myynti asiakasymmärrykseen, hoitotyö potilaan ja sosiaalityö asiakkaan ymmärtämiseen ja turvallisuus ihmisen ja käyttäjän ymmärtämiseen.

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva korkeakoulu, jonka toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Toimintamme arvoperustan muodostavat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus.

Opiskelu, TKI-toiminta ja aluekehitys Laureassa tapahtuvat eri osapuolten yhteistyössä - niin yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteistyö on tasa-arvoista ja jokainen voi tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä.

Laurean toiminnassa ihmiset ja vuorovaikutus ovat keskiössä. Laurean yhteisöllistä toimintatapaa kuvastaa tunnuslauseemme "yhdessä enemmän".

Laureassa oppiminen ja työelämä kulkevat aina käsi kädessä. Kaikilla koulutusaloillamme opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Tästä syystä opiskelu Laureassa tarjoaa opiskelijoilleen monipuoliset mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan yhdessä työelämän kanssa. 

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti. Laureasta valmistuneista 96,4% työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta (Opetushallitus, 2019)

Käytännönläheinen opiskelutapamme sekä opintoihin kuuluvat aidot työelämäprojektit varmistavat opiskelijoiden verkostoitumisen ja työelämätaitojen karttumisen.

Laadukas, tuloksellinen ja vaikuttava koulutustoiminta

 

Palvelulupaus: "Me Laureassa olemme juuri sinua varten"

Palvelulupauksemme "Me Laureassa olemme juuri sinua varten" tarkoittaa opiskelijoillemme lupausta hyvästä oppimisesta ja yhteistyökumppaneillemme lupausta kumppanuudesta sekä yhdessä kehittämisestä.

1. Laureassa voit opiskella joustavasti:

Opiskellessasi Laureassa teet henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka tukee juuri sinun tavoitteitasi. Laureassa opiskelet aidoissa työelämäprojekteissa. Voit myös suunnitella oman opintoaikataulusi ja joustavan opintojen toteutuksen ansiosta voit halutessasi nopeuttaa valmistumista.

2. Laureassa saat ohjausta ja palautetta:

Laureassa tuemme erilaisin ohjaustoimin opiskelijoiden yksilöllistä kehittymistä ja opintojen edistymistä. Opettajina ja ohjaajina sitoudumme antamaan sinulle palautetta kehittymisestäsi säännöllisesti.

Tutustu Laurean ohjaussuunnitelmaan (pdf, 6.1MB)

3. Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa:

Olemme sitoutuneet toimimaan yhteistyössä sinun ja työelämän kanssa Laurean kehittämispohjaisen oppimisen toimintamallin LbD:n mukaisesti. Sinulla on myös mahdollisuus toteuttaa opintosi jopa kokonaan työelämän kehittämisprojekteissa.

4. Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut:

Palveluilla mahdollistamme opintojesi etenemisen ja opiskelusi arkipäivän hyvän sujumisen sekä annamme sinulle ohjausta ja neuvontaa kaikissa opiskeluusi liittyvissä asioissa.

Kehittämispohjainen oppiminen (LbD) pedagogisena mallina

Kehittämispohjainen oppiminen (englanniksi Learning by Developing, tai kuten me sanomme LbD) toteutuu strategiamme mukaisesti Laureassa kaikessa oppimisessa.

Meillä Laureassa:

 • Opit tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa
 • Kartutat tietoperustaa
 • Harjoittelet taitoja käytännössä
 • Kehität luovia ongelmanratkaisutapoja 
 • Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin
 • Luot jo opiskeluaikanasi työelämäsuhteita, sillä opinnoissamme vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista

Kehittämispohjainen oppiminen on läsnä kaikissa opiskelutavoissamme. Laurean tutkintoon johtavassa koulutuksessa on kolme toisistaan poikkeavaa toteutusmuotoa: päiväopiskelu, monimuoto-opiskelu ja verkko-opiskelu. Kaikissa näissä toteutetaan laurealaista kehittämispohjaisen oppimisen pedagogiikkaa eli Learning by Developing (LbD) -mallia kuhunkin toteutustapaan sovelletulla tavalla.

LbD-mallissa lähtökohtana on aina aito työelämän kehittämistyöhön tai Laurean tutkimus, kehittämis- ja innovaatiohankkeeseen (TKI) liittyvä kehittämistehtävä. LbD-mallissa keskeistä on ohjaus eli opettaja systemaattisesti ohjaa ja antaa kehittävää palautetta ja näin tukee opiskelijaa ammatillisessa kasvussa.

LbD-mallilla tulevaisuuden työelämäosaamista oppimassa

Kehittämispohjaisen oppimisen malli (LbD) luo tehokkaasti työelämässä tarvittavaa osaamista. LbD-mallissa opitaan tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Opiskelija oppii teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua ja reflektointia. Tavoitteellisessa ja ohjatussa työskentelyssä kehittyvät projektityöskentelyn sekä kokonaisuuksien hallinnan osaaminen eli oppimisen ytimessä on tutkiva ja kehittävä työote.

Kehittämispohjainen oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista sekä asiantuntijuuden rakentamista ja jakamista tiimeissä. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa rakentaa opiskelijoiden ja opettajien verkostoja eri yhteistyökumppanien kanssa.

Pedagogisen toimintamallimme kulmakivi on, että et vain tarkastele teoreettisia ongelmia, vaan haet jatkuvasti ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Laureassa pääset oikeasti kehittämään ja kehittymään!

Infograafi kehittämispohjaisen oppimisen mallista. Mallin periaatteet on kuvattu myös tekstissä.

 

Lue lisää, millaista opiskelu on työelämäprojekteissa Laureassa

 • Opiskelijat kehittivät uudenlaisia ratkaisuja Telian älykotipalveluun 

  Telia Design Sprint - intensiiviviikolla opiskelijat kehittivät uudenlaisia verkko-ostosten kotiinkuljetusratkaisuja Telialle. Projektin aikana opiskelijat haastattelivat asiantuntijoita sekä potentiaalisia asiakkaita ja lopulta esittelivät ideoitaan telialaisille. Lue lisää projektista.

 • Turvallisuusalan opiskelijoiden projektissa kohteena oli Suomenlinnan maailmanperintökohde 

  Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksen opiskelijat vierailivat Suomenlinnan rakennuksissa ja muissa kohteissa. Opiskelijoiden tehtävänä oli tarkastella kohteiden fyysistä turvallisuutta ja sekä pohtia erilaisiin riskeihin varautumista. Lue lisää projektista.

 

Rehtori Jouni Kosken blogi

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja kirjoittaa blogissaan ajankohtaisista teemoista.

Tutustu rehtorin blogiin

Laurean kampukset

Laureassa on kuusi kampusta eri puolilla Uuttamaata, Espoossa, Vantaalla, Lohjalla, Hyvinkäällä ja Porvoossa.


Tutustu kampuksiimme!