Siirry sisältöön

Digitaaliset oppimisratkaisut

Laureassa opiskelijoille halutaan tarjota joustavia digitaalisia oppimisratkaisuja, kuten MOOCeja (massive open online course). Laurean MOOC-tiimi tarjoaa opettajille digipedagogista tukea ja materiaaleja, jotta opiskelijoille voidaan tarjota laadukkaita opintoja. Tutustu MOOC-tiimin toimintaan ja tuottamiin materiaaleihin alla tarkemmin!

Kuva: Ilpo Vuorivirta

Laureassa toimii digitaalisen yksikön dCELLin puitteissa MOOC-tiimi, joka keskittyy joustavien, digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämiseen, rakentamiseen ja tarjontaan. Tiimi tarjoaa digipedagogista tukea opettajille ja asiantuntijoille laadukkaiden automatisoitujen opintojaksojen eli MOOCien kehittämiseen ja rakentamiseen. Tuki voi olla esimerkiksi digitaalisten työkalujen pedagogisen käytön konsultointia tai MOOCin digipedagogisten ratkaisujen yhteinen kehittämisprosessi, jossa MOOCien tekijöitä tuetaan pohtimaan MOOCin rakentamisen kannalta olennaisia kysymyksiä ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Tiimi huolehtii myös MOOCien koko elinkaareen ja ylläpitoon liittyvistä asioista ja ylläpitää valtaosaa Laurean automatisoiduista MOOC-opinnoista. 

Digipedagogisen tuen ja MOOC-opintojen ylläpidon lisäksi tiimi tekee paljon kehittämistyötä. Viimeisimpänä tiimi on luonut MOOC-opinnoille laatukriteerit. Lisäksi tiimi julkaisee paljon MOOCeihin liittyvää materiaalia, kuten podcasteja ja artikkeleita. 

 

Tutustu MOOC-tiimin tuottamiin materiaaleihin!

 

Lisätietoja: