Siirry sisältöön

Yhtenäinen turvallisuus

Laurean turvallisuuden tutkimusohjelman lähtökohtana on sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden keskinäinen sidonnaisuus tilanteessa, jossa kansallinen ja kansainvälinen turvallisuusympäristö muuttuu jatkuvasti.

Tavoitteenamme on kehittää turvallisuusratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Meidän vahvuutenamme on monipuolinen osaaminen turvallisuuden eri osa-alueilta, ja käytämme kokonaisvaltaista lähestymistapaa perinteisen sektorijaottelun sijaan. Tällä tavalla pystymme nopeasti reagoimaan muuttuvaan turvallisuusympäristöön ja kehittämään uusia ratkaisuja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. 

Tarjoamme laaja-alaista tutkimusosaamista

 • raja- ja meriturvallisuudessa
 • pelastustoiminnassa ja kriisinhallinnassa
 • hybridiuhissa
 • yhteiskunnan kriittiseen infraan ja resilienssiin liittyvissä kysymyksissä
 • radikalisoitumisen, ekstremismin ja rikollisuuden torjunnassa
 • kyberturvallisuuteen ja yritysturvallisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä.  

Myös oppilaitosturvallisuus ja turvallisuuden sekä riskien hallinnan koulutuksen kehittäminen ovat osa Laurean TKI-toimintaa, samoin kuin kaupunkien ja alueiden tarpeisiin tehtävien ratkaisujen räätälöiminen. 

Yhteistyö on keskeistä toiminnassamme, ja teemme tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, viranomaisten, yritysten, kaupunkien ja alueiden kanssa.  

Tällä hetkellä keskitymme useisiin keskeisiin teemoihin, kuten 

 • tulevaisuuden teknologioiden käyttäjälähtöisten ratkaisujen räätälöintiin, esimerkiksi tekoälyn hyödyntämiseen laajan tiedon analysoinnissa riskien tunnistamiseksi. 
 • ilmastonmuutoksen vaikutuksia turvallisuuteen, kuten uudet rikollisuuden muodot, joissa pakolaiset ovat mukana painostusvälineenä ja uhrina esim. ihmiskauppa
 • hybridiuhkiin; kehitämme ratkaisuja väärän tiedon tahalliselle levittämiselle, esimerkiksi tiedonvaihtoalustan avulla.
 • keinoihin selviytyä yhteiskunnan vahingoittamisesta yllättävissä kriisi- ja häiriötilanteissa, mukaan lukien uudet viestinnälliset yhteistyömallit ja teknologiset ratkaisut viranomaisten tiedonvaihtoon. 

Turvallisuuden TKI-toimintamme perustuu vahvasti yhteiskehittämiseen, jossa yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa pyrimme löytämään tarvittavat ratkaisut. Erityisosaamistamme on myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden riskien hallinnan arviointi ja toimintatapojen kehittäminen kattavalla evaluoinnilla sekä toiminnan vaikuttavuuden monitahoinen arviointi.  

Laurean turvallisuuden tutkimuksessa korostetaan myös eettisiä näkökulmia, kuten ratkaisujen yhteensopivuutta vaadittujen eettisten näkökulmien ja tietosuoja-asetusten kanssa. Eettinen osaaminen on olennainen osa vahvaa turvallisuuden alan tutkimusosaamistamme. 

Olemme aktiivisesti mukana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa turvallisuuden alan verkostoissa, joita ovat esimerkiksi European Organisation for Security, European Cyber Security Organization, European Security and Defence College, Public Safety Communications Europe, Universities in Arctic, Finnish Water Forum, Finnish Information Security Cluster.

Tutustu turvallisuusalan tutkimushankkeisiin

 

Turvallisuusalan julkaisuja

 • Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 

  Ranta & Martikainen (toim.) (2018)
  Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa

  Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Väkivaltaiselle ekstremismille on lukuisia syitä ja sen ennaltaehkäisy edellyttää suunnitelmallista, monipuolista ja samalla joustavaa yhteistyötä muun muassa politikkojen, päättäjien, viranomaisten, perheiden ja ystävien kesken. Tässä oppaassa tarkastellaan radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin keskeisiä käsitteitä, ilmiön syntymekanismeja ja sen esiintymistä Suomessa. Samoin käydään läpi riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen periaatteita sekä lainsäädäntöä. Oppaassa tuodaan esille myös konkreettisia turvallisuustoimia radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi oppilaitos- ja korkeakouluyhteisössä.en

 • Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention 

  Hyttinen, Hario & Österlund (eds.) (2017)
  Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention (PDF)

  As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, which has the possibility to make a real difference and impact generations to come, if the EU has done its homework properly. This publication, based on the Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU conflict prevention (IECEU) – project (funded by the European Commission H2020 Research Programme) provides lessons identified from eight different case studies and recommendations for the EU on how to improve the effectiveness and capabilities in future crisis management operations and conflict prevention, whether they be civilian, military or a combination of both. 

 

Lisätietoja: