Siirry sisältöön

Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa

Laureassa tutkimus- ja kehittämishankkeissa digitalisaatio myös vahvasti mukana, olipa ala lähes mikä tahansa.

Digitalisaation ja tiedon hallinnan merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. Lähes joka alalla tarvitaan perinteisten ratkaisujen lisäksi myös digitaalisia ratkaisuja. Digitalisaatio ei ole yhtä kuin tietotekniikka, vaan digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa hyödynnetään toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen.

Laurean strategiaan on nostettu vahvasti digitaalisuus ja sen kasvava merkitys tulevaisuuden työelämässä. Uudistuva työelämä vaatii valmistuvilta opiskelijoilta yhä parempia valmiuksia digitaalisten taitojen osalta. Tähän Laureassa pyritään vastaamaan kehittämällä monimuotoisia ja joustavia oppimisratkaisuja, jotka ottavat huomioon myös oppimisen laadun ja työelämäintegraation. Opiskelijoista kasvaa digitaaliseen koulutukseen osallistumisen myötä yhteistyötaitoisia digiosaajia tulevaisuuden työelämää varten.

Laureassa tutkimus- ja kehittämishankkeissa on digitalisaatio myös vahvasti mukana, olipa ala lähes mikä tahansa. Laureassa tehdään monimuotoisia ja monialaisia hankkeita, joissa on mukana eri alojen osaajia ja sitä kautta monialaista osaamista. Haluamme olla mukana kehittämässä digitalisaatioon liittyvää osaamista yhteistyössä yritysten, julkisorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja etsiä ajankohtaisia ja merkittäviä haasteita, joiden ratkaisuissa digitalisaatio on vahvasti läsnä.

Laureassa tutkimus- ja kehittämistoiminta on soveltavaa tutkimusta ja globalisoituva ja teknologistuva yhteiskunta tarvitsee koko ajan lisää uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja käytännön työelämää varten. Laurean kehittämispohjaisen oppimisen (Learning by Developing LbD) -malli sopii tällaisiin työelämän kehittämisprojekteihin erinomaisesti.

Laureassa on tälläkin hetkellä suuri määrä hankkeita, joihin liittyy vahvasti digitalisaatio ja tiedon hallinta. Laurea on kiinnostunut laaja-alaisesti yhteistyöstä hankkeissa, joissa digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa on merkittävässä roolissa.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Lisätietoja: