Siirry sisältöön

3AMK - Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opetustarjontaa ja rakentaa yksilöllisiä osaamispolkuja, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen.

3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian muodostama strateginen liittouma.

Liittouman tarkoituksena on hyödyntää jäsenammattikorkeakoulujen vahvuuksia ja saada yhteistyöstä lisäarvoa. Pyrkimyksenämme on tarjota uudenlaista osaamista muuttuvaan työelämään ja viedä parasta ammattikorkeakouluopetusta maailmalle.

3AMK-yhteistyö tarkoittaa hallinnollisten rakenteiden madaltumista ja kokeilukulttuuria. 3AMK-yhteistyössä järjestetään tapahtumia ja koulutuksia niin opiskelijoille kuin henkilöstöllekin.

Yhteistyölle keskeistä

 • Tehokkuutta ilman hallinnollisia rakenteita
 • Keskiössä opiskelijat ja tulevaisuuden työelämätarpeet
 • Monialaista osaamista muuttuvaan työelämään
 • Kokeilukulttuuri opintojen ja työelämän uudistajana

Lue lisää 3AMK-liittoumasta

 

Neljä yhteistyöaluetta

 • Oppimistoiminta 

  3AMK:n oppimistoiminnan tarkoituksena on tuottaa monipuolisesti erilaisia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia yhteistyössä 3AMK-korkeakoulujen eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kesken. Opintotarjonnassa hyödynnetään kolmen korkeakoulun yksilöllisiä vahvuuksia ja näin tuodaan opiskelijoille lisää vaihtoehtoja opintotarjontaan. Opintojaksot ja -kokonaisuudet koostetaan pitäen tulevaisuuden työelämän tarpeet keskiössä ja luodaan joustavia ja monipuolisia ratkaisuja opiskelijoiden saataville. 3AMK tekee opintoyhteistyötä myös Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi 3AMK:lla on strateginen yhteistyökumppani HAUS kehittämiskeskus Oy, jonka kanssa oppimistoiminta tuottaa opintoja.

  Opintoja tarjotaan tutkinto- ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille AMK- ja YAMK-opintoina.

   Lue lisää 3AMK-oppimistoiminnasta

   

  Lisätietoa:
  Kehityspäällikkö, 3AMK-oppimistoiminta
  Tatjana Huhtamäki
  +358 50 477 7917
  Tatjana.huhtamaki@laurea.fi

  Opiskelijoiden liikkuvuus 3AMK välillä.

 • Yrittäjyys ja innovaatiot 

  Edistämme yrittäjyyttä ja kehitämme työelämäyhteistyön uusia toimintamalleja, esimerkkeinä yrittäjyysleiri Cambridge Venture Camp ja 10 Days 100 Challenges -intensiivitoteutus.

  3AMK-yhteistyöllä yrittäjyyttä edistetään erilaisten innovaatioprojektien ja intensiivitoteutuksien avulla. Tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijoiden yrittäjyyteen aktivointi ja innostaminen. Projektien avulla kolmen ammattikorkeakoulun opiskelijoita pyritään törmäyttämään ja näin lisäämään opiskelijoiden intoa yrittäjyyteen.

  Myös työelämäosaamista kehitetään 3AMK-yhteistyöllä erilaisten työelämäprojektien kautta. Esimerkiksi kesäopintoihin sisältyvällä 10 Days 100 Challenges intensiivitoteutuksella opiskelijat pääsevät innovoimaan yhdessä yritysten kanssa.

  Lisätietoja:

  Timo-Pekka Uotila
  collaboration manager, StartUp School
  Timo-Pekka.Uotila@haaga-helia.fi
  +358 294471504

 • Vaikuttava TKI-toiminta 

  Saamme aikaan tuloksia ja vaikuttavuutta TKI-toiminnassa rakentamalla vahvoja osaamiskeskittymiä ja tehostamalla globaalien tutkimus- ja hankerahoituskanavien hyödyntämistä.

  3AMK yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen tavoitteena on tuottaa lisäarvoa synnyttämällä menetelmällisiä ja temaattisia osaamiskeskittymiä, jotka tukevat alueen, elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteisillä osaamiskeskittymillä hankitaan yhdessä kansainvälistä rahoitusta, jonka turvin tutkimuksesta ja asiakastiedosta synnytetään liiketoimintaa ja vientiä.

  Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI – toiminnan yhteistyössä hyödynnetään ja kehitetään uusia yhteiskehittämisen menetelmiä ja nopeita kokeiluja. Näin nopeutetaan tutkimustulosten kaupallistamista ja edistetään yhteiskunnallista kehitystä sekä talouden elinvoimaisuutta.

  R&D Excellencen kautta opiskelijoille tarjotaan opintopisteitä ja oppimisympäristö, jossa opitaan tuottamaan esimerkiksi hankeideoita, asemointianalyysejä tai hakemuksia. Opiskelijat oppivat myös rakentamaan verkostoja ja tutustuvat erilaisiin innovaatiot mahdollistaviin mekanismeihin. Toiminnan kautta tuotetaan startup-toiminnasta kiinnostuneille opiskelijoille kansainvälisesti skaalautuvia liikeideoita ja liiketoimintamalleja.

  Liittouma muodostaa Suomen johtavan avoimeen innovaatioon ja käyttäjälähtöiseen tutkimukseen ja suunnitteluun perustuvan osaamiskeskittymän, jonka piirissä on yli 40 000 opiskelijaa. TKI- ja opiskelijaintegraatiolla edistetään tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja innovaatioiden leviämistä. Kansainvälisten pilottien ja hankkeiden avulla tuodaan mm. EU-sisämarkkinahyödyt Suomen vientiteollisuuden ja kuntien ulottuville ja uudistetaan ammattikorkeakoulujen toimintaa.

  Liittouman yhteiset tutkimusalueet kehittävät ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävää kaupunkia edistäen ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä synnyttäen teknologian mahdollistamia uusia palveluita, ratkaisuja ja liiketoimintakonsepteja (sustainable smart living solutions).

  Lisätietoja:

  Sanna Juvonen
  Kehityspäällikkö

  +358 40 5413312
  sanna.juvonen@laurea.fi

 • Koulutusvienti - EduExcellence 

  AMK-yhteistyöllä edistetään myös kansainvälistä koulutusvientiä. EduExcellence toimii Suomen ammattikorkeakoulusektorin suurimpana koulutusviennin keskittymänä, jonka tavoitteina on lisätä ja skaalata koulutusvientiä merkittävästi.

  Tutustu EduExcellenceen

Lisäksi yhteisenä kehittämisalueena toimii tekoälyn hyödyntäminen. Myös yhteiset ZONE-liikuntapalvelut sekä kirjastopalvelut ovat ammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä.

Tutustu myös 3AMK:n avoimuuden periaatteisiin (pdf)


3AMK-rehtorit

   

Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Teemu Kokko, Haaga-Helia:

”Suomalaisessa korkeakoulukentässä 3AMK on täysin ainutlaatuinen korkeakouluyhteistyön malli, jossa mennään tekeminen ja ihmiset edellä. 3AMK:ssa ovat vahvasti mukana kaikki osapuolet: työelämä, opiskelijat sekä korkeakoulut. Toiminnalla haetaan ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia.”

Joukosk1.jpg

Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu:

”3AMK on globaaliin toimintaympäristöön kiinnittyvä korkeakoulujen yhteistyöratkaisu, ja yhteistyöalueillamme suuntaamme vahvasti kansainvälisyyteen. Osaamisten yhdistäminen on voimavara, jolla kehitämme mm. 3AMK:n yhteistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja kasvatamme kansainvälisen TKI-rahoituksen määrää.”
Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Riitta Konkola, Metropolia:

”3AMK on uuden sukupolven korkeakouluyhteistyötä, jossa opiskelijat ovat neuvonantajia. 3AMK luo korkeakouluille nopeasti uusia, ennennäkemättömiä toimintamalleja ja tulevaisuuteen suuntautuvia tutkinto- ja osaamisyhdistelmiä. Ylitämme rohkeasti rajoja ja olemme ratkaisuhakuisia.”

 

Videot - Opiskele 3AMK-osaamispoluilla!

 

Circular economy means better future

 

Consumers follow new trends in beverage industry

 

Lisätietoja: