Siirry sisältöön

Palveluliiketoiminta ja kiertotalous

Laurean palveluliiketoiminnan ja kiertotalouden TKI-toiminta tarjoaa alustan liiketoimintaekosysteemien ja palveluinnovaatioiden tutkimukseen, yhteiskehittämiseen ja toteuttamiseen.

Kuvituskuva

Laurean strategisena tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään lisäarvoa tuottavaa ja liiketaloudellisesti kannattavaa, kiertotalouden mukaista palveluliiketoimintaa. Tutustu Laurea-ammattikorkeakoulun strategisiin valintoihin.

Menestyvät organisaatiot pystyvät tarjoamaan asiakkailleen yksilöllisen palvelukokemuksen ja selkeää lisäarvoa liiketaloudellisesti ja kiertotalouden mukaisilla toteutustavoilla. Laurea voi tuoda yritykset ja julkiset toimijat, loppukäyttäjät ja järjestöt, tehokkaasti yhteen kehittämään yhdessä uutta liiketoimintaa sekä sosiaalisia innovaatioita.

Laurean tutkimus- ja kehittämistoiminnassa Living Lab -ajattelu ja -toimintatavat ovat keskeisessä roolissa. Living Lab -toiminta sisältää kehitysympäristöt, laboratoriot ja testialustat, jotka auttavat luomaan ja arvioimaan kehitettyjä palveluja aidoissa ympäristöissä yhdessä loppukäyttäjien kanssa. 

Mitä on palveluliiketoiminnan ja kiertotalouden tutkimus- ja kehittämistoiminta

Palveluliiketoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta

  • hyödyntää ja kehittää palvelutarjonnan, prosessien sekä organisaation parantamiseen, innovointiin ja visualisointiin tarkoitettuja uusia palvelumuotoilumenetelmiä, tekniikoita ja työkaluja
  • kehittää kestäviä ja kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja, jotka edistävät skaalautuvia ratkaisuja
  • luo ja arvioi ratkaisuja yhdessä loppukäyttäjien kanssa aidoissa ympäristöissä
  • auttaa innovoimaan (luomaan uusia) tai kehittämään (nykyisiä) palveluja entistä hyödyllisemmiksi, käyttökelpoisemmiksi, houkuttelevammiksi ja tehokkaammiksi sekä organisaation kannalta tarkoituksenmukaisemmiksi.

Olemme aktiivisesti mukana useissa kiertotalouden, palveluliiketoiminnan ja palvelumuotoilun verkostoissa, joita ovat esimerkiksi Finnish Service Alliance, Service Design Network ja European Network of Living Labs - ENoLL.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Lisätietoja: