Siirry sisältöön

A circular economy approach for lifecycles of products and services

  • Toteutusaika:1.5.2018 - 31.10.2021
  • Rahoittaja:H2020 Industrial Leadership
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Aletta Purola

CIRC4Life on kolmivuotinen monitieteinen tutkimushanke. Se alkoi 1.5.2018. EU:n Horisontti 2020 –tutkimusohjelma rahoittaa hanketta yhteensä 6,3 miljoonalla eurolla. Mukana on 17 partneria kahdeksasta EU-maasta.
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja implementoida kiertotalouden lähestymistapaa kehittämällä uusia kestäviä tuotteita ja palveluita niiden arvo- ja jakeluketjuissa. Kolme uutta kiertotalouden liiketoimintamallia kehitetään hankkeessa näissä teemoissa:
(i) Tuotteiden ja palvelujen yhteiskehittäminen loppukäyttäjien kanssa
(ii) Yhteistyössä tapahtuva kierrätys ja uudelleenkäyttö
(iii) Kestävä kulutus
 
CIRC4Life –hanke keskittyy sähköisten ja sähkötuotteiden sekä maanviljelyn / viljellyn ruoan sektoreille neljällä laajamittaisella demonstraatioesimerkillä:
• LED-valaistus
• Tablettitietokoneet
• Vihannekset
• Liha
Demot järjestetään Isossa-Britanniassa (Cornwall ja Berkshire) ja Espanjassa (Murcia, Baskimaa ja Valencia).
 
Laurea-ammattikorkeakoulu on vetovastuussa hankkeen työpaketista nro 7, joka keskittyy sidosryhmäyhteistyöhön ja loppukäyttäjien osallistamiseen. Sen lisäksi Laurea osallistuu kattavasti myös muiden työpakettien tehtäviin.
 
Lisätietoa hankkeesta saa sen verkkosivuilta www.circ4life.eu

EUHorizon2020logo_776503.jpg