Siirry sisältöön

Laureasta Eurooppa-yliopisto osana kymmenen korkeakoulun verkostoa

Laurea-ammattikorkeakoulusta tulee eurooppalainen yliopisto osana Euroopan unionin Eurooppalaiset yliopistot -aloitetta. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen strategisia kansainvälisiä kumppanuuksia ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä Euroopassa.

Laurea-ammattikorkeakoulusta tulee eurooppalainen yliopisto osana Euroopan unionin Eurooppalaiset yliopistot -aloitetta. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen strategisia kansainvälisiä kumppanuuksia ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä Euroopassa. 

Laurea kuuluu kymmenen eurooppalaisen korkeakoulun PIONEER-verkostoon, jolle Euroopan komissio 28.6.2024 myönsi Erasmus+ -ohjelmasta 14,4 miljoonan euron rahoitustuen nelivuotiskaudeksi 2025-2028. PIONEER-verkosto valittiin tuensaajaksi yli 50 rahoitusta hakeneen eurooppalaisen korkeakouluyhteenliittymän joukosta aihealueella 2: tuki uuden syvän institutionaalisen transnationaalisen yhteistyön aloittamiseen.  

- Tämä on Laurealle ja sen kumppanikorkeakouluille erittäin merkittävä saavutus. Se vahvistaa niiden asemaa ja vetovoimaa eurooppalaisina korkeakouluina sekä pitkällä aikavälillä lisää niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta”,sanoo Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski.

Eurooppalainen PIONEER-korkeakouluverkosto edistää tulevaisuuden kaupunkien kestävää kehitystä

PIONEER-verkosto keskittyy toiminnassaan tulevaisuuden kaupunkien kestävän kehitykseen Agenda 2030:n strategisen tavoitteen 11 mukaisesti. Tarkoituksena on synnyttää uutta osaamista ja luoda alueellisia toimintamalleja, joilla kaupunkien kehittymistä voidaan tukea eurooppalaisten korkeakoulujen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla sekä ekosysteemiyhteistyöllä.

- Korkeakoulut ovat keskeisiä toimijoita Euroopan koulutus-, tutkimus- ja innovaatioympäristössä sekä vastuullisen tulevaisuuden rakentamisessa alueellisten ekosysteemiensä avulla", toteaa Laurean TKI-asioista vastaava vararehtori Mari Vuolteenaho

PIONEER-korkeakoulut ovat monialaisia osaamiskeskittymiä, jotka tarjoavat yrityksille osaavaa työvoimaa sekä tuottavat elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle uutta tietoa tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen avulla. PIONEER-verkosto tuo yhteen tutkijoita, kouluttajia, opiskelijoita, uudistusmielisiä kehittäjiä, liike-elämän edustajia, kaupunkipäättäjiä ja kuntalaisia työskentelemään seuraavien aiheiden parissa:

 • kaupunkisiirtymän kyseenalaistaminen
 • luonto kaupungissa
 • energia kaupungissa
 • haavoittuvuus, osallisuus ja terveys kaupungissa
 • liikkuvuus
 • digitaalinen siirtymä ja
 • kestävät ja selviytymiskykyiset kaupungit.

Eurooppalainen yhteistyö mahdollistaa opiskelijoille ja henkilöstölle kansainvälistymisen ja verkostoitumisen

Opiskelijat ovat kaiken PIONEER-toiminnan keskiössä. Tavoitteena on luoda heistä tulevaisuuden johtajia ja asiantuntijoita, joilla on osaamista ja kyvykkyyttä menestyä sekä tukea paikallisyhteisön ja koko yhteiskunnan kestävää kehitystä.

- Yhteisten koulutuskokonaisuuksien sisällöllinen ja toteutusta koskeva kehittäminen on olennainen osa PIONEER-korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Vuoteen 2028 mennessä meillä on verkkoympäristössä valmiina yhteiseurooppalainen kampus. Se mahdollistaa Laurean opiskelijoille opinnot PIONEER-kumppanikorkeakouluissa ja päinvastoin”, kertoo Laurean opetuksesta vastaava vararehtori Katri Ojasalo.  

Opiskelijoiden kasvua asiantuntijoiksi ja Laurean opetus- ja TKI-henkilöstön ammatillista pätevöitymistä edistetään PIONEER-korkeakouluihin suuntautuvilla vaihtojaksoilla.

- Jokaisella korkeakoulussa opiskelevalla ja siellä toimivilla asiantuntijalla tulisi olla mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista maailmalta. Siksi opiskelija- ja asiantuntijavaihdot tulee olla vaivattomasti integroitavissa opintoihin ja työtehtäviin. PIONEER-yhteistyöllä edistämme tätä tärkeää päämäärää”, visioi Laurean henkilöstö- ja kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Päivärinne

PIONEER-verkosto on Laurean kansainvälinen strateginen kumppanuus, johon kuuluvat korkeakoulut edustavat sekä tiedeyliopistoja että ammattikorkeakouluja: 

Laureassa lisätietoja PIONEER-verkoston yhteistyöstä antaa erityisasiantuntija Mika Launikari 1.-11.7.2024 välisenä aikana: 0503442976 / mika.launikari@laurea.fi

PIONEER-verkosto on Euroopan komission rahoittamaa toimintaa. Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan komission kantaa. 

Lisätietoja:

 • Mika Launikari
 • Erityisasiantuntija
 • Mika.Launikari@laurea.fi
 • Puh
 • Mika toimii Laureassa kansainvälisen korkeakouluyhteistyön, uraohjauksen ja osaamisen kehittämisen erityisasiantuntijana.