Siirry sisältöön

Laurean pedagogiikka ja LbD

Laurealainen pedagogiikka perustuu kehittämispohjaisen oppimisen malliin. Käytämme siitä lyhennettä LbD (englanniksi Learning by Developing). Tutustu myös pedagogisiin linjauksiimme sekä pedagogiseen ohjelmaamme vuosille 2023 - 2025.

 

Laurean pedagogiset linjaukset

Laureassa kaikkia pedagogisia valintoja ohjaavat Laurean pedagogiset linjaukset: opiskelija- ja oppimiskeskeisyys, osaamisperustaisuus, työelämäläheisyys, ohjaus ja joustavuus.

Katso video Laurean pedagogista linjauksista

Laurean pedagoginen ohjelma 2023-2025

Laurean pedagogisessa ohjelmassa kuvataan ja määritellään laurealaisuutta – tapaamme ajatella oppimisesta, opettamisesta, ohjaamisesta, osaamisen kehittämisestä, tiedon ja kumppaneiden roolista sekä yhteisöllisestä tavastamme toimia. Laurea-tasoiset linjaukset ohjaavat kaikkea pedagogista toimintaa. Koulutustason linjaukset velvoittavat kaikkia koulutuksia, mutta mahdollistavat kullekin koulutukselle erilaisia valintoja toteuttaa ne. Toteutustason kuvaukset ohjaavat opettajan pedagogisia ratkaisuja arjessa. Opiskelija-tasolla kuvataan opiskelijan toimijuutta ja sanoitetaan, millaista oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukea opiskelijalle tarjotaan ja mitä tältä odotetaan.

Laurean pedagoginen ohjelma tukee osaltaan opiskelua ja opetusta koskevan saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Samalla se tukee korkeakoulun muita strategisia tavoitteita, joita toteutetaan Laurean arvojen mukaisesti avoimesti, vaikuttavasti ja vastuullisesti.

Tutustu Laurean pedagogiseen ohjelmaan

 

Kehittämispohjainen oppiminen (Learning by Developing, LbD)

LbD pähkinänkuoressa: 

 • Opiskelijat oppivat tutkimalla, pohtimalla ja kehittämällä yhdessä opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa.
 • He kartuttavat tietoperustaa.
 • He harjoittelevat käytännön taitoja.
 • He kehittävät luovia ongelmanratkaisutapoja.
 • He hankkivat ammattialalla tarvittavaa osaamista osallistumalla monipuolisesti erilaisiin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.
 • He luovat jo opiskeluaikanaan työelämäsuhteita, sillä vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista.

Opintojen aikana opiskelijat oppivat rohkeasti tarttumaan haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. He oppivat yhdistämään teoriaa ja käytäntöä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja sekä harjoittamaan kriittistä ajattelua ja reflektointia. Tavoitteellisessa ja ohjatussa työskentelyssä he oppivat hallitsemaan kokonaisuuksia ja projektityöskentelyä, jossa tutkiva ja kehittävä työote on oppimisen ytimessä.

Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta valmistuneet opiskelijamme työllistyvätkin erinomaisesti. Laureasta valmistuneista 96,4% työllistyy vuoden sisällä valmistumisesta (Opetushallitus, 2019)

Tutustu LbD-julkaisuihin

 

Lisätietoja:

 • Pauliina Nurkka
 • Johtaja
 • Pauliina.Nurkka@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7885
 • Pauliina vastaa opiskelijoiden ohjauksen, urapalveluiden, opiskeluhyvinvointia ja opiskelukykyä tukevien palveluiden sekä pedagogisen kehittämisen johtamisesta.