Siirry sisältöön

Laurealle myönnetty korkeakoulutuksen Excellence-laatuleima osoituksena laadukkaasta kehittämistyöstä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt Laurealle korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman.

Laurea on toiminnassaan osoittaneet innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria, minkä ansiosta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt Laurealle korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman

Karvi myöntää vuosittain Excellence-laatuleiman auditoiduille korkeakouluille poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-laatuleiman saajiksi ovat vuosittain ehdolla korkeakoulut, jotka ovat auditoinnissa saaneet arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä Korkeakoulujen arviointijaosto. Arviointialueet ovat Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. 

- Laurea osoitti erityisen vahvaa yhteiskehittämisen ilmapiiriä ja vuorovaikutteista TKI-toimintaa korostavaa toimintakulttuuria, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja, vararehtori Gunilla Widén.

Arviointipaneeli piti Laurean näyttöjä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja TKI-toiminnasta vahvoina

Arviointipaneeli kiinnitti huomiota erityisesti kolmeen seikkaan Laurean toiminnassa tehdessään Excellence-arviointia. Ensimmäinen oli Laurean edelläkävijyys yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä. Laurea osallistaa tavoitteellisesti ja laajasti alueensa eri toimijoita, verkostoja ja sidosryhmiä yhteiskehittämiseen. Laurealla on vuosien kokemus yhteistyöstä sekä yhteiskehittämisestä ja sen soveltamisesta käytäntöön. Menestyksekästä toimintaa edistävät myös työelämän muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointityö. Uudistustyöhön on sitouduttu vahvasti koko organisaatiossa.

Toiseksi paneeli piti Laurean näyttöä ja käytäntöjä TKI-toiminnassa ja sen kehittämisessä poikkeuksellisen vahvoina. TKI-toiminta on tiivis osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista. Laurea vahvistaa suunnitelmallisesti koko henkilöstön TKI-osaamista. Samalla se arvioi jatkuvasti toimintansa vaikuttavuutta. Laurea on Suomen johtava ammattikorkeakoulu EU:n horisonttirahoituksen saajana. Laurean TKI-toiminta on myös kytketty pitkäjänteisesti kehitettyyn ja vaikuttavaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin.

”Tunnustus pitkäjänteisestä kehittämistyöstä”

Arviointipaneelin mukaan Laurean kolmas vahvuus on ennakkoluuloton rajojen ylittäminen. Laurea ylittää rajoja luovasti ja hyödyntää muun muassa alumneja ja muita verkostojaan aktiivisesti korkeakoulun kehittämistyössä. Laurealla on myös merkittävä rooli kansallisessa yhteistyössä ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten European Network of Living Labs – ja European Network of Security -verkostoissa. Living Lab -toiminta on esimerkki kehittämisosaamisesta, jossa Laurea on kansainvälisesti arvostettu.

- Olemme Laureassa nöyrän ylpeitä korkeakouluyhteisöllemme myönnetystä Excellence-laatuleimasta. On upeaa saada ulkoinen tunnustus siitä pitkäjänteisestä, tavoitteellisesta työstä, jota olemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan saralla tehneet, toteaa Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski

- Olemme sitoutuneella, kehittämisorientoituneella ja rohkealla asenteellaan yhteistyössä laajan sidosryhmäverkostomme kanssa mahdollistanut tekoja, joilla on vaikuttavuutta niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti 

Myös Laurean laatu- ja tietotuotantopalveluista vastaava johtaja Jaana Ignatius iloitsee tunnustuksesta:

- Excellence-laatuleima on tunnustus laadukkaasta, jatkuvaan parantamiseen tähtäävästä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta, jota leimaa vahva yhdessä tekemisen toimintakulttuuri. Saamme olla aidon ylpeitä saavutuksestamme. Laatuleima rohkaisee meitä jatkamaan tavoitteellista, osallistavaa ja ennakkoluulottomasti kokeilevaa kehittämistoimintaa jatkossakin, Ignatius sanoo. 

Lue lisää Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin verkkosivuilta

Lisätietoja: