Siirry sisältöön

Saavutettavuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Saavutettavuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on tunnistaa tavoitteet ja määritellä toimenpiteet työnteon, opiskelun ja oppimis- ja työympäristöjen saavutettavuuden ja korkeakouluyhteisön jäsenten yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.

Toimenpiteiden tavoitteena on edistää Laurea-ammattikorkeakoulussa kaikkien korkeakouluyhteisön jäsenten yhdenvertaisuutta ja toimintojen ja tilojen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista kuin pedagogistakin saavutettavuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti työsuhteen tai opintojen eri vaiheissa.

Saavutettavuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on osa Laurean laatujärjestelmää ja suunnitelma ohjaa toimintaa yhdessä eettisen toimintaohjeiston sekä Laurean järjestyssääntöjen kanssa.

Suunnitelman kivijalkana olevat periaatteet

Laureassa ei hyväksytä syrjintää, häirintää tai kiusaamista 

Henkilöä tai tiettyä ihmisryhmää ei kohdella eriarvoisesti mielipiteen, ominaisuuden tai taustan perusteella kenenkään taholta. Laureassa kunnioitetaan korkeakouluyhteisön jäsenen kulttuuria ja uskontoa. Pyrkimyksenä on keskinäinen arvostava vuorovaikutus ja myönteinen ilmapiiri hyväksymällä moninaisuus. Emme hyväksy lain, sopimuksen tai hyvän tavan vastaista käyttäytymistä. 

Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti opintopolun kaikissa vaiheissa

Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ja palvelu toteutuvat muun muassa ammattikorkeakoulujen yhteisillä sähköisillä valintakokeilla, fyysisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisellä sekä opetuksen, ohjauksen ja opiskelijapalvelujen kehittämistyöllä. Toiminnoissa huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja vaihtoehtoiset toteutustavat. 

Henkilöstöä kohdellaan tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja syrjimättä rekrytoinneissa ja työsuhteen eri vaiheissa

Rekrytointikäytännöt ovat ajanmukaiset ja rekrytoinnista on määritelty prosessit ja ohjeistukset.
Rekrytointikäytänteet valmistellaan yhteistoiminnassa ja käsitellään Laurean yt-neuvottelukunnassa. Näin varmistetaan, että henkilöstörekrytointi on poikkeuksetta avoin, tasa-arvoinen ja syrjimätön ja ajanmukaisilla rekrytointikäytänteillä varmistetaan Laurean monimuotoisuus ja vähemmistöjen yhdenvertainen kohtelu. Työyhteisön tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta edistetään laadukkaalla perehdytyksellä ja sisäisillä esihenkilökoulutuksilla. Tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta rikkovaan käyttäytymiseen työyhteisössä puututaan aina. Henkilöstöä tiedotetaan sekä suomeksi että englanniksi.

Laurea on saavutettava ja inklusiivinen työ- ja opiskelupaikka

Korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimis- ja työskentely-ympäristöt, opetus- ja työmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan monenlaisten sekä erilaisissa elämäntilanteissa elävien korkeakouluyhteisön jäsenten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Laurea on inklusiivinen korkeakoulu. Laurean opiskelu- ja työkielet ovat suomi ja englanti. Kaikki opiskelija- ja henkilöstöpalvelut ovat saatavissa suomeksi ja englanniksi. Ohjeistus on samanaikaisesti sekä suomen- että englanninkielisenä. Etukäteen englannin kielellä annettavaksi ilmoitettu opetus/opintojakso pidetään aina englanniksi.

Tutustu saavutettavuus-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan

 

Lisätietoja: