Siirry sisältöön

Esteetön oppilaitos mahdollistaa opiskelun jokaiselle

Laureassa on alkuvuodesta valmistunut kartoitus, jossa käytiin läpi kaikkien kuuden kampuksen esteettömyys.

Rakennetun ympäristön esteettömyydessä kyse on siitä, miten hyvin tiloissa on otettu huomioon ihmisten moninaisuus ja erilaiset tarpeet. Esteettömyys ei tarkoita pelkästään sitä, että esimerkiksi liikkumiseen apuvälinettä käyttävä henkilö voi saapua ja liikkua tiloissa esteettömästi. Yhtä lailla esteettömissä tiloissa otetaan huomioon myös muun muassa näkemiseen ja kuulemiseen liittyvät asiat. 

Laureassa on alkuvuodesta valmistunut kartoitus, jossa käytiin läpi kaikkien kuuden kampuksen esteettömyys. Kartoituksen tuloksena raporteista poimittu ensisijainen esteettömyysinformaatio käyttäjille sekä tarkemmat yhteystiedot asiassa löytyvät nyt Laurean verkkosivuilta kampuksittain

Kartoituksen toteutti esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen keskittyvä Riesa Consultative Oy. Esteettömyyskartoitusten lisäksi Riesa auttaa asiakkaitaan, miten he voivat saada aikaan esteettömämpää ympäristöä, toimintaa ja viestintää. 

- Yrityksenä Riesan ajatus lähti siitä turhautumisesta, että maailma ei ole niin esteetön kuin se voisi olla. Olemme sitä mieltä, että esteettömyyttä voidaan edistää monilla pienilläkin asioilla, tiivistävät vuonna 2018 toimintansa aloittaneet Riesan perustajiin kuuluvat Atso Ahonen ja Joel Hentunen. 

Kartoituksessa käytiin läpi opiskelijan koko polku kampuksilla

Laureassa toteutetussa kartoituksessa selvitettiin esteettömyyden nykytila keskittyen opiskelijalle keskeisiin tiloihin ja palveluihin. Riesan asiantuntijat tutustuivat jokaisen kampuksen tiloihin, valokuvasivat ja mittasivat ne sekä arvioivat esteettömyyden toteutumista. 

- Kun ajatellaan oppilaitosta, niin on tärkeää tarkastella opiskelija koko polku. Mitä opiskelija tiloissa tekee, miten hän liikkuu ja millaisia palveluja hän tarvitsee myös varsinaisten oppimistilojen lisäksi, kuvailee Atso Ahonen, joka on itsekin Laureasta valmistunut vuonna 2015. 

Tämän pohjalta rakentuu kokonaiskuva; missä asioissa kullakin kampuksella esteettömyys toteutuu hyvin, missä asioissa on parannettavaa, ja millaisin kehittämistoimenpitein esteettömyyttä voitaisiin parantaa. Kehittämistoimenpiteissä riesalaiset korostava, että osassa kyse on pienistä, helposti korjattavista asioista, ja osan korjaaminen vaatii pidemmän aikavälin suunnittelua.

- Esimerkkejä pienistä muutoksista, joilla saadaan aikaan merkittäviä parannuksia, ovat vaikkapa riittävän selkeät opasteet tiloissa sekä erilaisten tilojen valaistus. Liiketunnistimella toteutettu valaistus helpottaa erilaisten ryhmätyö- tai tapaamistilojen käyttöä huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa valokatkaisin on vaikeasti käytettävässä paikassa, Joel Hentunen kuvaa. 

Kartoituksesta tukea esteettömyyden parantamiseen kampuksilla

Laurean kampukset ovat kaikki keskenään erilaisia ja myös rakennuksina eri-ikäisiä. Laurean kampuskehityksestä vastaava johtaja Elina Flemming kuvailee, että kampusten rakennetussa ympäristössä havainnollistuu hyvin eri aikakausien suunnittelun ilmiöt. Vanhimmissa kohteissa näkyy myös esimerkiksi myöhäisempien laajennusosien ja peruskorjausten myötä ajan kuluessa rakentunut kokonaisuus, joka voi näyttäytyä kulkemisen ja navigoinnin osalta sokkeloisena.

- Kaikkea ei tietenkään voi rakentaa uusiksi, mutta myös kevyemmillä toimenpiteillä on iso merkitys ja näitä on nyt tunnistettu paljon. Saammekin kartoitusten toimenpide-ehdotusten kautta rakennettua erittäin konkreettisen kehittämisen tiekartan esteettömyyden parantamiseksi, Flemming kertoo. 

- Samalla voimme olla samalla iloisia siitä, että kartoitusten perusteella esteettömyyden tilanne on jo lähtökohtaisesti vähintäänkin kohtalainen jokaisella kampuksella. 

Lähtökohtana mahdollisuus kampuksen omatoimiseen käyttöön

Esteettömyyden kannalta hyvässä oppilaitoksessa on riesalaisten mukaan huomioitu niin liikkumis-, näkemis- kuin kuulemisympäristön tarpeet. Näkemisympäristön esteettömyyteen kuuluu esimerkiksi se, että opasteet ovat oikeissa paikoissa ja kontrastiltaan hyviä. Kuulemisympäristön kannalta puolestaan tiloista tulisi löytyä äänensiirtojärjestelmät, kuten induktiosilmukat vähintään osasta luokkatiloista. 

- Liikkumisympäristön kannalta tärkeää on, että luokkatiloihin pääseminen ja kampuksella liikkuminen on sujuvaa. Lähtökohtana meidänkin kartoituksessa ja ratkaisuehdotuksissa on se, että omatoiminen kampuksen käyttö esteettömästi olisi jokaiselle mahdollista, Joel Hentunen kuvailee. 

Esteettömän opiskeluympäristön varmistaminen on myös asia, josta aivan jokainen kampuksen käyttäjä voi omalta osaltaan huolehtia. 

- Avoin mieli ja erilaisuuden hyväksyminen ovat tärkeä lähtökohta kaikille tilojen käyttäjille. Tärkeää on myös, että esimerkiksi jokainen kampusparkin käyttäjä jättää tilat sellaiseksi, että esimerkiksi esteetön kulku jääkaapille tai mikrolle on jokaiselle mahdollista, riesalaiset muistuttavat lopuksi. 

Tietoja esteettömyydestä Laurean kampuksilla