Siirry sisältöön

Tietoa väyläopinnoista

 • Väyläopinnoissa suoritat toisen asteen tutkintosi aikana Laureassa AMK-opintoja.
 • Voit sisällyttää väyläopintoja osaksi toisen asteen tutkintoa.
 • Valmistuttuasi toisen asteen oppilaitokselta voit hakea erillishaussa Laureaan tutkinto-opiskelijaksi.
 • Opinnot ovat maksuttomia toisen asteen kumppanikouluopiskelijoille.
 • Opinnoille hakeudutaan opinto-ohjaajasi suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla.

Mitä väyläopinnot ovat?  

Väyläopinnot tarjoavat toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Opinnot helpottavat ja nopeuttavat korkeakouluun siirtymistä toiselta asteelta.

Väy­lä­opin­tojen aikana opiskelija suorittaa opintoja, jotka si­säl­ly­te­tään osaksi toisen asteen ammatillista tutkintoa tai yli­op­pi­las­tut­kin­toa. Kun opiskelija on suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laureassa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, hänellä on oikeus hakea Laureaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Väyläopinnot sisällytetään myös osaksi hänen AMK-tutkintoaan, jos opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Laureaan.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun, minkä vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • Osaat ottaa vastuuta omista opinnoistasi.
 • Olet oma-aloitteinen ja kykenet itsenäiseen opiskeluun.
 • Sinulla on motivaatiota ja halua oppia uutta.
 • Löydät helposti tietoa netistä ja kirjoista sekä ymmärrät, mikä on luotettava tietolähde.
 • Osaat käyttää hyvin tietokonetta, erilaisia toimisto-ohjelmia (Word, PowerPoint, Excel) ja oppimisympäristöjä netissä.

Jos et ole aiemmin suorittanut mitään korkeakouluopintoja, suosittelemme vahvasti että suoritat ennen väyläopintoihin hakeutumista kurkistuskurssin. Kurkistuskurssin aikana pääset kokeilemaan, millaista korkeakoulussa opiskelu on ja onko korkeakoulussa opiskelu sinulle ajankohtaista.

Tutustu kurkistuskurssitarjontaan

Jos olet jo valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, mutta et ole saanut opiskelupaikkaa korkeakouluun yhteishaussa, tutustu myös Laurean polkuopintoihin. 

Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot

Hakukohteet

Tutkinnoista vastaavilta kehittämispäälliköiltä saa lisätietoa koskien mahdollisia koulutuksen väyläopintoja ja aikatauluja.

Tutkinnoista vastaavat kehittämispäälliköt aloittain:

 • Liiketalouden koulutus (Hyvinkää Hyria): Taru Tallgren
 • Palveluelämysten tuottaminen (restonomi): Teemu Sirainen, kehittämispäällikkö

Sosionomin S2 haku syksylle 2023

 • Hakeutuminen sosionomin s2 väyläopintoihin 

  Sosionomi S2 väyläopintoihin haetaan erillisellä lomakkeella, joka aukeaa tällä sivulla maanantaina 20.11.2023 klo 8.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 26.11.2023 klo 15.00. Lomakkeen löydät täältä: E-lomake - Ha­keu­tu­mi­nen sosionomin S2 väy­lä­opin­toi­hin (laurea.fi)

  Kutsut haastatteluun lähetetään sähköpostilla 27.11.2023 ja haastattelut pidetään 4.12.2023 klo 8-15 välillä, Zoomissa. Haastatteluun sisältyy pieni kirjoitustehtävä. Opiskelijavalinta tehdään 7.12.2023 mennessä. Myönteisen valintapäätöksen yhteydessä tarjotaan opiskelupaikkaa, joka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.12.2023.

   

  Hakulomakkeelle tulee liittää motivaatiokirje ja todistus suomen kielen taitotasosta B1-B2 tai YKI3-YKI4. Jos kielitaitotodistusta ei ole, voit pyytää oman ammatillisen oppilaitoksesi S2-opettajalta lyhyttä vapaamuotoista arviota kielitaidostasi suhteessa taitotasoihin B1-B2. Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen löydät tältä sivulta kohdasta "ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen". Motivaatiokirjeen liittäminen hakeutumislomakkeelle on edellytys haastattelukutsun saamiseksi.

  Hakuajan jälkeen haastatteluun kutsutaan motivaatiokirjeen perusteella, joka arvioidaan tällä sivulla esitettyjen kriteereiden mukaan. Haastattelukutsua ei saa, mikäli ei liitä hakeutumislomakkeelle motivaatiokirjettä. Lisäksi hakijoiden saama suullinen opinto-ohjaajan tai muun vastaavan henkilön suositus tarkistetaan 2. asteen oppilaitoksesta valintaprosessin aikana. Ilman oman opinto-ohjaajan tai vastaavan henkilön suositusta ei voi tulla valituksi. Lopullinen opiskelijavalinta väyläopintoihin tehdään motivaatiokirjeen ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella. 

  Ohjeet motivaatiokirjeen kirjoittamiseen

  Liitä hakulomakkeelle motivaatiokirje, jossa kerrot, miksi haluat hakea väyläopintoihin. Kerro kirjeessä myös itsestäsi, tämänhetkisistä opinnoistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi.

  Motivaatiokirjeen tulee vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuka olet?
  • Missä opiskelet?
  • Miksi haet väyläopintoihin?
  • Millaisia opiskelutaitoja ja –tapoja sinulla on? (Esimerkiksi miten suunnittelet ja aikataulutat opintojasi? Millä tavalla opit parhaiten? Mikä on haastavaa opinnoissa?)
  • Miten väyläopinnot sopivat tämänhetkiseen elämäntilanteeseesi? (Esimerkiksi millä tavalla aiot yhdistää väyläopinnot ja 2. asteen opinnot, työt, harrastukset)?
  • Mitkä ovat tulevaisuuden urasuunnitelmasi?
  • Miksi sinut tulisi valita väyläopintoihin?

  Lisäksi:

  • Motivaatiokirjeen tulee olla noin yhden sivun (fonttikoko 11) mittainen, se tulee kirjottaa itsenäisesti ja kokonaisina lauseina.
  • Nimeä motivaatiokirje sukunimi_etunimi_motivaatiokirje -nimellä
  • Liitä motivaatiokirje hakeutumislomakkeelle PDF-muodossa

  Motivaatiokirjeen avulla pyritään arvioimaan motivaatiotasi sekä selvittämään valmiuksiasi korkeakouluopintoihin. Kirjoituksen sujuvuutta, kirjoitustaitoa, oikeakielisyyttä ja luetun ymmärtämistä ei pisteytetä motivaatiokirjeessäsi, mutta kielitaitosi arvioidaan siltä osin, että voimme varmistaa riittävä kielitaito väyläopintojen suorittamiseen. Motivaatiokirje pisteytetään pisteillä 0-10. Mikäli hakijoita on enemmän kuin väyläpaikkoja, kutsutaan opiskelijat haastatteluun motivaatiokirjeen pisteiden perusteella korkeintaan kaksinkertainen määrä hakijoita paikkoihin nähden. Kutsu sosionomin väyläopintojen haastatteluun lähetetään viimeistään 27.11.2023.

  Haastattelu

  Haastatteluun kutsutaan korkeintaan kaksinkertainen määrä opiskelupaikkoihin nähden. Haastattelut sosionomin väyläopintoihin pidetään 4.12.2023 klo 8.00-15.00 välillä. Hakijamäärän takia tarjottua haastatteluajankohtaa ei voi vaihtaa. Haastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta.

  Opiskelijavalinta

  Lopullinen opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja valintahaastattelun yhteispistemäärän perusteella. Mikäli lopullinen yhteispistemäärä on kahdella tai useammalla hakijalla sama, ratkaistaan hakijoiden paremmuusjärjestys seuraavien tasasijasääntöjen mukaan:

  1. Valintahaastattelusta saatu pistemäärä
  2. Arvonta

  Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Ilmoitamme sosionomin opiskelijavalinnasta viimeistään torstaina 7.12.2023 sähköpostilla. Myönteisen valintapäätöksen yhteydessä tarjotaan opiskelupaikkaa, joka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.12.2023.

  Tarkkailethan sähköpostiasi ja myös roskaposti-, mainos- tai muita vastaavia kansioita. Kun olet ottanut vastaan opiskelupaikan, saat opintojen aloitukseen liittyvän ohjeistuksen sähköpostitse jouluun mennessä.

Hakeutuminen väyläopintoihin

Hakeutuminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan suosituksesta. Opinto-ohjaajalta riittää suullinen suositus. Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää lisäksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa.

Voit hakea väyläopintoihin, mikäli täytät alla olevat hakukriteerit: 

 • olet 18-vuotias opintojen alkaessa
 • sinulla on suullinen opinto-ohjaajan suositus sekä
 • sinulla on suunnitelma korkeakouluopintojen sisällyttämisestä toisen asteen tutkintoon

Miten väyläopinnot suoritetaan?

Väyläopiskelijana suoritat Laurean opintoja yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä alasta riippumatta. Yksi opintopiste vaatii sinulta 27 tuntia työpanosta eli kyse on hieman alle puolen vuoden täyspäiväisestä opiskelusta korkeakouluissa. Käytännössä väyläopinnot suoritetaan 0,5 – 1 vuodessa riippuen opintojen etenemistahdista, alasta ja opintojen aikatauluista.

Mitä väyläopintojen jälkeen?

Kun olet suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laurea-ammattikorkeakoulussa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, voit hakea Laureaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Lisätietoa erillisvalinnasta

Jos pääset Laureaan tutkinto-opiskelijaksi, sinulle voidaan sisällyttää suorittamasi korkeakouluopinnot osaksi AMK-tutkintoasi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

 

Kokemuksia väyläopinnoista