Siirry sisältöön

Tietoa väyläopinnoista

 • Väyläopinnoissa suoritat toisen asteen tutkintosi aikana Laureassa AMK-opintoja.
 • Voit sisällyttää väyläopintoja osaksi toisen asteen tutkintoa.
 • Valmistuttuasi toisen asteen oppilaitokselta voit hakea erillishaussa Laureaan tutkinto-opiskelijaksi.
 • Opinnot ovat maksuttomia toisen asteen kumppanikouluopiskelijoille.
 • Opinnoille hakeudutaan opinto-ohjaajasi suosituksesta motivaatiokirjeellä ja valintahaastattelulla.

Väyläopinnot

Väyläopinnot tarjoavat toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa korkeakouluopinnot jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana. Opinnot helpottavat ja nopeuttavat korkeakouluun siirtymistä toiselta asteelta.

Väy­lä­opin­tojen aikana opiskelija suorittaa opintoja, jotka si­säl­ly­te­tään osaksi toisen asteen ammatillista tutkintoa tai yli­op­pi­las­tut­kin­toa. Kun opiskelija on suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laureassa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, hänellä on oikeus hakea Laureaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Väyläopinnot sisällytetään myös osaksi hänen AMK-tutkintoaan, jos opiskelija tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Laureaan.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun, minkä vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa.

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • Osaat ottaa vastuuta omista opinnoistasi.
 • Olet oma-aloitteinen ja kykenet itsenäiseen opiskeluun.
 • Sinulla on motivaatiota ja halua oppia uutta.
 • Löydät helposti tietoa netistä ja kirjoista sekä ymmärrät, mikä on luotettava tietolähde.
 • Osaat käyttää hyvin tietokonetta, erilaisia toimisto-ohjelmia (Word, PowerPoint, Excel) ja oppimisympäristöjä netissä.

Jos et ole aiemmin suorittanut mitään korkeakouluopintoja, suosittelemme vahvasti että suoritat ennen väyläopintoihin hakeutumista kurkistuskurssin. Kurkistuskurssin aikana pääset kokeilemaan, millaista korkeakoulussa opiskelu on ja onko korkeakoulussa opiskelu sinulle ajankohtaista.

Tutustu kurkistuskurssitarjontaan

Jos olet jo valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, mutta et ole saanut opiskelupaikkaa korkeakouluun yhteishaussa, tutustu Laurean polkuopintoihin. 

Laurean avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot

Hakukohteet

Tutkinnoista vastaavilta kehittämispäälliköiltä saa lisätietoa koskien koulutuksen väyläopintoja ja aikatauluja.

Tutkinnoista vastaavat kehittämispäälliköt aloittain:

Hakeutuminen väyläopintoihin

Hakeutuminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan suosituksesta. Opinto-ohjaajalta riittää suullinen suositus. Opinto-oikeus Laurea-ammattikorkeakoulussa edellyttää lisäksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) tekemistä ja hyväksyttämistä omassa oppilaitoksessa.

Voit hakea väyläopintoihin, mikäli täytät alla olevat hakukriteerit: 

 • olet 18-vuotias opintojen alkaessa
 • sinulla on suullinen opinto-ohjaajan suositus sekä
 • sinulla on suunnitelma korkeakouluopintojen sisällyttämisestä toisen asteen tutkintoon

Miten väyläopinnot suoritetaan?

Väyläopiskelijana suoritat Laurean opintoja yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Väyläopintojen laajuus on vähintään 20 opintopistettä alasta riippumatta. Yksi opintopiste vaatii sinulta 27 tuntia työpanosta eli kyse on hieman alle puolen vuoden täyspäiväisestä opiskelusta korkeakouluissa. Käytännössä väyläopinnot suoritetaan 0,5 – 1 vuodessa riippuen opintojen etenemistahdista, alasta ja opintojen aikatauluista.

Mitä väyläopintojen jälkeen?

Kun olet suorittanut väyläopintokokonaisuuden Laurea-ammattikorkeakoulussa ja valmistunut toisen asteen oppilaitoksesta, voit hakea Laureaan tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta.

Lisätietoa erillisvalinnasta

Jos pääset Laureaan tutkinto-opiskelijaksi, sinulle voidaan sisällyttää suorittamasi korkeakouluopinnot osaksi AMK-tutkintoasi. Väyläopinnot eivät takaa opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulussa, mutta ne edesauttavat valmiuksiasi opiskella ja edetä ammattikorkeakouluopintoihin.

 

Kokemuksia väyläopinnoista