Siirry sisältöön

Tietoa polkuopinnoista

AMK-polkuopinnot ovat

 • avoimia kaikille koulutustaustasta ja iästä riippumatta
 • pääasiassa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja
 • laajuudeltaan vähintään 60 opintopistettä
 • maksullisia eli opintomaksu on 400 €
 • kokoaikaista opiskelua (1 opintopiste=27 h työpanos)

 

 • Polkuopinnot toteutetaan pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa samoissa ryhmissä
 • Polkuopinnot tulee suorittaa yhden lukuvuoden aikana
 • Polkuopintoja on tarjolla sekä päivä-, monimuoto- että verkko-opintoina
 • Polkuopintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea tai muita opintososiaalisia etuja

Opiskeluvalmiudet

Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on riittävät opiskeluvalmiudet (kielitaito, tieteellisen kirjoittamisen taito) suoriutua ammattikorkeakouluopinnoista ja pystyt etenemään opinnoissasi muun ryhmän mukana.

Polkuopinnoissa vaadittava kielitaitotaso suomen kielessä on B2/YKI 4. Suomenkielisissä koulutuksissa osa opetuksesta ja opetusmateriaalista on myös englannin kielellä. Voit arvioida omaa kielitaitoa yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen avulla.

Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukset

Sosiaali- ja terveysalan opintoihin ilmoittautuvan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Lue lisää: Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset

Opintomaksu

Polkuopintojen opintomaksu on 400 €. Opintomaksu maksetaan yhdessä erässä opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Opintomaksulla saa opiskeluoikeuden yhdeksi lukuvuodeksi, jonka aikana polkuopinnot tulee suorittaa.

Polkuopintojen opintomaksua ei palauteta sen jälkeen, kun olet vahvistanut opiskelupaikan. Opintomaksu voidaan palauttaa ainoastaan siinä tapauksessa, jos saat tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelupaikan Laureassa yhteishaun varasijajärjestelyn kautta ennen polkuopintojen alkua. Tutkinto- tai polkuopiskelupaikka toisessa AMK:ssa ei ole peruste rahojen palautukselle, koska voit olla samanaikaisesti avoimen AMK:n opiskelijana Laureassa.  

Jos suunnittelet opiskelua työttömyystuella, selvitä etuuksien saamisen edellytykset ennen opiskelupaikan vahvistamista. HUOM! TE-toimiston vaatimia todistuksia kirjoitetaan opintoihin hyväksytyille vasta opintojen alkaessa. Tarkista oman kampuksesi opintotoimiston aukioloaika ja sovi lomakkeen täytöstä opintotoimiston kanssa.

Edut ja palvelut

Polkuopiskelijoille nimetään henkilökohtainen opettajatuutori ja he saavat samaa ohjausta ja tukea kuin tutkinto-opiskelijat opintojensa aikana. 

Polkuopiskelijoita koskettavat samat säännöt kuin tutkinto-opiskelijoita ja heillä on pääsääntöisesti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Polkuopiskelijoilla on käytössä lähes kaikki samat palvelut kuin tutkinto-opiskelijoilla.

Polkuopiskelija voi myös tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista Hyväksiluku- ja Osaamisen näyttö-menettelyiden kautta:

 • Aiemmissa korkeakouluopinnoissa hankittua osaamista voi osoittaa todistuksella tai opintosuoritusotteella, jolloin prosessi etenee Hyväksiluku -menettelynä.
  • HUOM! Avoimen AMK:n erillishaun hakukelpoisuuden tuottaviin opintoihin ei lasketa hyväksiluettuja opintoja.
 • Muulla tavoin hankittua osaamista (työelämässä, harrastuksissa) voi osoittaa erilaisilla etukäteen sovituilla tavoilla ja tällöin prosessi etenee Osaamisen näyttö -menettelynä.

Osaamisen tunnistaminen toteutuu opintojen alussa opettajatuutorin kanssa käydyissä ohjauskeskusteluissa.

Avoimen AMK:n opintoihin ei voi saada Kelan myöntämää opintotukea tai muita opintososiaalisia etuja kuten opiskelija-asuntoon, Kelan ateriakorvauksiin tai matka-alennuksiin. Polkuopiskelijat saavat ruokailla Laurean kampusravintoloissa henkilökuntahintaan näyttämällä ravintolan kassalla opiskelutodistusta. Opiskelutodistuksen voi pyytää opintotoimistosta.

Muista tuista, esim. työllisyystuella opiskelusta kannattaa kysyä oman kotipaikkakunnan TE-toimistosta jo hyvissä ajoin ennen opintoihin hakeutumista.

Kokemuksia polkuopinnoista

Ilmoittautuminen

Suomenkielisten koulutusten polkuopintoihin ilmoittaudutaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, syksyllä alkaviin opintoihin heinä-elokuussa ja tammikuussa alkaviin opintoihin edeltävän vuoden marras-joulukuussa.

Lisätietoa syksyllä 2024 alkavista opinnoista:

Polkuopinnot syksyllä 2024

Englanninkielisten koulutusten polkuopinnot alkavat vain syksyisin, ja niihin ilmoittaudutaan heinä-elokuussa.

Erillishaku tutkintoon johtavaan koulutukseen avoimen AMK:n opinnoilla

Voit hakea avoimen AMK:n erillishaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun olet suorittanut vähintään 60 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa hakukauden loppuun mennessä (keväällä 31.7., syksyllä 31.12.). Tarkista hakuajat sekä ohjeet Erillishaku-sivulta. Erillishaku avoimen AMK:n suoritusten perusteella tapahtuu Opintopolku-palvelussa.

Polkuopinnot tulee suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Mikäli et saa suoritettua 60 opintopistettä polkuopintovuoden aikana, voit kerryttää puuttuvia opintopisteitä avoimen AMK:n opintotarjonnasta ja maksamalla uuden avoimen AMK:n opintomaksun (opintopistekohtainen tai vuosimaksu). Huomioithan, että tällöin et voi jatkaa polkuopiskelijana ryhmäsi mukana. Jos tarvitset apua avoimen AMK:n opintojen valinnassa, varaa henkilökohtainen ohjausaika avoimesta AMK:sta. Lisätietoa avoimen AMK:n opinnoista ja ilmoittautumisesta on avoimen AMK:n Ilmoittautumisohjeet-sivuilla.

Kiin­nos­tuit­ko polkuopinnoista? Jätä yh­teys­tie­to­si, niin saat muis­tu­tuk­sen ilmoittautumisajan al­ka­mi­ses­ta!

Kiitos yhteydenotostasi. Lähetämme sinulle sähköpostitse muistutuksen, kun polkuopintojen seuraava ilmoittautumisaika alkaa.

Haluan, että minulle lähetetään sähköpostitse tietoa polkuopintojen hakuajan alkamisesta.

Ajankohtaista polkuopinnoista