Siirry sisältöön

Opiskelijavalinnat ja valintakokeet

Täältä löydät tietoa yhteishaun valintatavoista, valintakokeiden ajat ja ohjeita valintakokeisiin.

kaksi henkilöä käyttää tietokonetta

AMK-koulutukset

AMK -koulutuksiimme valitaan opiskelijat joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella. Seuraavissa kohdissa on kerrottu lisää molemmista valintatavoista.

Todistusvalinnat

Osa opiskelijoista valitaan suoraan todistusvalinnalla, eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella (1.8.2015 tai sen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat).

Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

Hakija ei myöskään voi olla mukana todistusvalinnoissa, mikäli hän ei ole suorittanut lukion oppimäärää ylioppilasarvosanojen lisäksi.

Lisätietoa kevään 2023 todistusvalinnoista

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakoulut ovat ottaneet käyttöön valtakunnallisen sähköisen valintakokeen, eli AMK-valintakokeen.

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun ilmoittamissa tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen.

Ilmoittautuminen

AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää AMK-valintakokeen ajalla 29.5. - 31.5.2023.

Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet sekä muita tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Ilmoittaudut AMK-valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.


Valintakokeeseen valmistautuminen

AMK-valintakoetta koskeva ohjeistus on koottu ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle.

Tämän lisäksi julkaisemme ohjeet hakijoille, jotka ovat valinneet hakulomakkeellaan valintakoepaikaksi Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämän koekerran

Muista tarkistaa Laurean käytännön ohjeet ennen valintakokeeseen saapumista.

Yksilölliset järjestelyt AMK-valintakokeeseen

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet ammattikorkeakouluun.fi -sivuilta. Kevään 2023 toisessa yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.

Laurean hakulomake yksilöllisille järjestelyille löytyy myös Laurean omilta verkkosivuilta. Muista aina toimittaa myös vaaditut liitteet. Hakemusta ei voida käsitellä ilman liitteitä.

Valintojen tulokset

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta.

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023.

Kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

YAMK-koulutukset

Ylempiin AMK -koulutuksiin valitaan opiskelijat pääasiassa Laureassa suoritettavan koulutuskohtaisen valintakokeen perusteella.

YAMK-valintakokeet, kevät 2023

 • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 22.5.2023 klo 9.00 - 12.00. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Testaaminen tulee tehdä ennen valintakoeaikaa.

  Valintakokeessa  käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Hakijat  saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse noin viikkoa ennen  valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi  on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös  roskapostikansiot.

  Hakijalla  tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa  tietokoneita.

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada  maksimissaan 100 pistettä. Valintakokeesta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä.

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella. Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Valintakoeyhteistyö

  Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa sekä Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä. Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla yhden valintaopintojakson. Huomaa, että näissä koulutuksissa on eri pohjakoulutusvaatimukset. Tarkista pohjakoulutusvaatimukset.

 • Hoitotyön kliininen asiantuntijuus 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella. Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Valintaopintojakson tueksi suositellaan teosta: Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen (2017/2018). Tutkimus hoitotieteessä, Sanoma Pro Oy (5./3.–6. Painos)

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella. Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

 • Strateginen johtaminen 
  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.
   
  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.
   
  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.
 • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Opintojaksolla käytettävät aineistot julkaistaan oppimisalusta Canvasissa opintojakson alkaessa.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Valintakoeyhteistyö

  Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun  johtaminen sekä Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä.  Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla tämän valintaopintojakson.

 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Opintojaksolla käytettävät aineistot julkaistaan oppimisalusta Canvasissa opintojakson alkaessa. Ennakkkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Valintakoeyhteistyö

  Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun  johtaminen sekä Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä.  Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla tämän valintaopintojakson.

 • Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen 
  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella. Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.
   
  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.
   
  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.
   
  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
   
  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.
   
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.
   
  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.
   
  Valintakoeyhteistyö
   
  Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen sekä Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä. Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla yhden valintaopintojakson. Huomaa, että näissä koulutuksissa on eri pohjakoulutusvaatimukset. Tarkista pohjakoulutusvaatimukset.

 

Yksilölliset järjestelyt Laurean ylempien AMK -koulutusten valintakokeisiin

Ohjeet sekä hakulomake yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen.

Kevään 2023 toisessa yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 6.4.2023 klo 15.00 mennessä.


Valintojen tulokset

Korkeakoulujen kevään 2023 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023, jolloin kaikki hakijat saavat sähköpostitse Opetushallituksen lähettämän henkilökohtaisen tuloskirjeen.

 

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Yhteishaun viimeisenä päivänä 18.1. puhelinpalvelu on auki klo 15 saakka.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Yhteishaku 15.-30.3.2023

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku

Toisessa yhteishaussa voit hakea Laurean suomenkielisiin koulutuksiin. Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Hakemisen ohjeet

Hakeminen yhteishaussa ja yhteishaun aikataulu

Näin haet korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa suomenkielisiin koulutuksiimme.


Tutustu ohjeisiin ja aikatauluun

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa