Siirry sisältöön

Opiskelijavalinnat ja valintakokeet

Täältä löydät tietoa yhteishaun valintatavoista, valintakokeiden ajat ja ohjeita valintakokeisiin.

AMK-koulutukset

AMK -koulutuksiimme valitaan opiskelijat joko todistusvalinnalla tai valtakunnallisen sähköisen AMK-valintakokeen perusteella.

Todistusvalinnat

Osa opiskelijoista valitaan suoraan todistusvalinnalla, eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella (1.8.2015 tai sen jälkeen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet hakijat).

Näyttöinä suoritettu ammatillinen perustutkinto ei ole mukana todistusvalinnoissa. Näyttöinä suoritetun tutkinnon tunnistat siitä, että tutkintotodistuksen on myöntänyt tutkintotoimikunta.

Syksyllä ylioppilastutkintoon valmistuvat hakijat eivät ole mukana syksyn yhteishaun todistusvalinnoissa.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen valtakunnallista AMK-valintakoetta.

Jos sinut hyväksytään todistusvalinnassa alempaan hakutoiveeseesi, voit vielä halutessasi tavoitella ylemmän ammattikorkeakoulu-hakutoiveesi paikkaa AMK-valintakokeella.

Lisätietoa syksyn 2023 todistusvalinnoista.

AMK-valintakoe

Ammattikorkeakouluilla on käytössä valtakunnallinen sähköinen valintakoe, eli AMK-valintakoe.

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi valvotusti ammattikorkeakoulun ilmoittamissa tiloissa. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen ja henkilöllisyystodistuksen.

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023.

Ilmoittautuminen AMK-valintakokeeseen

AMK-valintakoe järjestetään ma 30.10. - ke 1.11.2023. Ammattikorkeakoulujen tarjoamat valintakoetilaisuudet vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Laurea-ammattikorkeakoulu järjestää AMK-valintakokeen ajalla ma 30.10. - ke 1.11.2023.

Löydät tarjolla olevat valintakoetilaisuudet sekä muita tarkempia tietoja AMK-valintakokeesta ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.

Ilmoittaudut AMK-valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistut kokeeseen yhtenä päivänä.

Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.


AMK-valintakokeeseen valmistautuminen

Tutustu ennen koetta ohjeisiin ammattikorkeakouluun.fi -sivulla.

Tämän lisäksi julkaisemme käytännön ohjeet hakijoille, jotka ovat valinneet hakulomakkeellaan valintakoepaikaksi Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämän koekerran.

Muista tarkistaa Laurean käytännön ohjeet ennen valintakokeeseen saapumista.

Yksilölliset järjestelyt AMK-valintakokeeseen

Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet ammattikorkeakouluun.fi -sivuilta. Syksyn 2023 yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 mennessä.

Laurean hakulomake yksilöllisille järjestelyille löytyy myös Laurean omilta verkkosivuilta.

Muista aina toimittaa myös vaaditut liitteet. Hakemusta ei voida käsitellä ilman liitteitä.
Liitteistä tulee käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä ja lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan.

YAMK-koulutukset

Ylempiin AMK -koulutuksiin valitaan opiskelijat pääasiassa Laureassa suoritettavan koulutuskohtaisen valintakokeen perusteella.

Valintojen tulokset julkaistaan korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaussa viimeistään 24.11.2023.

YAMK-valintakokeet, syksy 2023

 • Turvallisuusjohtaminen 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 25.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.
  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Ennakkoaineisto

  Hopkin, Paul  & Thompson, Clive (2022). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Enterprise Risk Management, 6th Edition.  Kogan Page Ltd.

  Kirja on tällä hetkellä saatavilla elektronisesti esimerkiksi maksullisesta Perlego.com palvelusta. Palvelussa on viikon ilmainen kokeiluaika.
  Perlegon perusosoite on: https://www.perlego.com
  Hinnat: https://www.perlego.com/pricing

  Kirja tulee saataville Laurean kirjastoon painettuina versioina (20-25 kpl, arviolta 1-2 viikon kuluttua).

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole va­lin­ta­koeyh­teis­työs­sä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintakoe ollakseen mukana valinnoissa.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 24.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.
  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä digitaalisessa oppimisympäristössä. Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintakoe ollakseen mukana valinnoissa.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

 • Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 26.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoa.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.
  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintakoeyhteistyö

  Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla sekä Sosiaali- ja terveysalan johtaminen -koulutukset ovat valintakoeyhteistyössä. Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla yhden valintakokeen.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 26.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoa.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.

  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintakoeyhteistyö

  Sosiaali- ja terveysalan johtaminen sekä Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla -koulutukset ovat valintakoeyhteistyössä. Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla yhden valintakokeen.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat syksyn 2023 yhteishaussa valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 2.10. - 3.11.2023 (päättyy klo 16.00).

  Hakijan tulee tutustua verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin viikon sisällä opintojakson aloituspäivästä.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 3.11.2023 klo 16.00 mennessä.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole va­lin­ta­koeyh­teis­työs­sä

  Tämä koulutus ei olevalintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintaopintojakso ollakseen mukana valinnoissa.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 27.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Valintakokeeseen ei ole ennakkoaineistoa.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.
  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintakoe ollakseen mukana valinnoissa.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 20 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

 • Tulevaisuussuuntautunut projektijohtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat syksyn 2023 yhteishaussa valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 2.10. - 3.11.2023 (päättyy klo 16.00).

  Hakijan tulee tutustua verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin viikon sisällä opintojakson aloituspäivästä.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 3.11.2023 klo 16.00 mennessä.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole va­lin­ta­koeyh­teis­työs­sä

  Tämä koulutus ei olevalintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintaopintojakso ollakseen mukana valinnoissa.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 • Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat syksyn 2023 yhteishaussa valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 2.10. - 3.11.2023 (päättyy klo 16.00).

  Hakijan tulee tutustua verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin viikon sisällä opintojakson aloituspäivästä.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 3.11.2023 klo 16.00 mennessä.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole va­lin­ta­koeyh­teis­työs­sä

  Tämä koulutus ei olevalintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintaopintojakso ollakseen mukana valinnoissa.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

 

Yksilölliset järjestelyt Laurean ylempien AMK -koulutusten valintakokeisiin

Ohjeet sekä hakulomake yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen.

Syksyn 2023 yhteishaussa hakemus yksilöllisistä järjestelyistä tulee jättää liitteineen viimeistään 21.9.2023 klo 15.00 mennessä.

 

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.
Puhelinpalvelumme on kiinni tiistaina 21.11.2023.

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Kevään 2024 yhteishaku

Kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku 3.-17.1.2024

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan syksyllä 2024 alkaviin englanninkielisiin koulutuksiimme.

Hakemisen ohjeet

Hakeminen yhteishaussa ja yhteishaun aikataulu

Näin haet korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaussa suomenkielisiin koulutuksiimme.


Tutustu ohjeisiin ja aikatauluun

Opiskelijana Laureassa

Laureassa pääset oikeasti tekemään! Hankit ammattialallasi tarvittavaa osaamista osallistumalla kehittämishankkeisiin ja -projekteihin.


Lue lisää opiskelemisesta Laureassa