Siirry sisältöön

Dallaten - Asiakaslähtöisempää liiketoimintaa ikääntyneiden liikunta- ja hyvinvointipalveluihin

Mitä teemme Dallaten-hankeessa? - Kartutamme tietoa ikääntyneiden tarpeista. - Kehitämme Uudellamaalla toimivien mikro- ja pienyritysten asiakaslähtöistä toimintakulttuuria. - Autamme yrityksiä kehittämään ikäihmisille suunnattuja hyvinvointipalveluitaan. - Tarjoamme räätälöityihin, Lean Startup- ja Service Model Canvas- menetelmiin pohjaavan valmennuspaketin yhteensä viidelletoista Uudellamaalla toimivalle liikunta- ja hyvinvointialan mikro- ja pienyritykselle.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Juha Leskinen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Uudellamaalla toimivien liikunta- ja hyvinvointisektorin yritysten liiketoimintaa ja tukea yrityksiä erityisesti ikääntyneille suunnattujen palveluiden kehittämisessä. Hankkeessa rakennetaan pk-sektorille käyttäjälähtöinen kehittämismalli, joka tukee liikunta- ja hyvinvointisektorilla toimivien yritysten tuote- ja palvelutarjooman muotoilua ikääntyneille ja ikääntyneiden erityisryhmille. Samalla edistetään ikääntyneiden kohderyhmän laaja-alaista hyvinvointia. Ideoiden jalostumista kohti kannattavaa liiketoimintaa tuetaan hyödyntäen oppilaitosten moniammatillista osaamista ikääntyneiden kohderyhmässä.

Webinaari: Dallataan yhdessä – mitä yrittäjä tarvitsee kehittääkseen liikunta- ja hyvinvointipalveluita seniorikansalaisille?

Yhteyshenkilö: