Siirry sisältöön

Opiskelijat kehittivät Fortumille digitaalisia palveluita Design Sprint -menetelmällä

Asumiseen ja älykkääseen lämmitykseen liittyviä digitaalisia palveluita oli kehittämässä yhteensä 38 liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja turvallisuuden ja riskienhallinnan opiskelijaa.

Fortumin innovaatioviikko järjestettiin 25.-29.3.2019 osana Digital Service Business and Marketing -kurssia. Opiskelijat kehittivät Fortumin palveluita Design Sprint –menetelmällä, joka on viiden päivän mittainen tiivis prosessi, jonka tavoitteena on joko kehittää yrityksen olemassa olevia palveluita tai luoda yritykselle kokonaan uusia tuotteita ja palveluita.

Opiskelijat kehittivät viiden päivän aikana Fortumille heidän toivomia ratkaisuja kehittämistehtäviin, jotka liittyivät asumiseen ja älykkääseen lämmitykseen. Kehittämistehtäviä oli yhteensä neljä erilaista ja ne liittyivät asiakkaille, taloyhtiöille ja isännöitsijöille suunnattuihin digitaalisiin palveluihin, älykkäisiin kiinteistöihin ja IoT-sovelluksiin sekä tietoturvaan. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja kuluttajat olivat vahvasti mukana konseptien suunnitteluvaiheessa. Ryhmät toteuttivat erilaisia asiakaskyselyitä kuluttajille muun muassa verkossa olevien lomakkeiden sekä puhelimitse ja kasvokkain tehtyjen haastattelujen muodossa.

Design Sprint motivoi ja innostaa opiskelijoita

Opiskelijatiimien tukena viiden päivän ajan olivat Laurean lehtorit Tomas Illman ja Juha Uutela sekä Laurean liiketalouden alumni Viveka Kulmala. Mukana sparraamassa oli aktiivisesti koko innovaatioviikon ajan myös kahdeksan Fortumin asiantuntijaa.

Tomas Illmanin ja Juha Uutelan mukaan Design Sprint on tehokas tapa oppia ja kehittää palveluita. Opiskelijat myös dokumentoivat koko projektin ja sen tulokset kirjoittamalla niistä asiakastarinan.

- Tästä asiakastarinasta selviää, mitä viiden päivän sprintin eri päivinä on tehty, mikä ongelma on ratkaistu ja mitä hyötyjä tästä ratkaisusta on asiakkaan liiketoiminnalle. Opiskelija voi lisätä tämän asiakastarinan omaan e-portfolioonsa, jolla pystyy osoittamaan omaa osaamistaan tulevaisuudessa, Juha kertoo.

- Jotta ihmisen olisi helpompaa oppia, hänen tulee olla innostunut ja motivoitunut. Laureassa yritämme jatkuvasti kehittää pedagogisia menetelmiä, jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin. Tämmöisen tehokkaan sprint-menetelmän kautta opiskelijat säilyttävät motivoituneisuutensa ja innostuneisuutensa koko projektin ajan ja motivoitumista lisää myös se, että kehittämistehtävät tehdään oikealle yritykselle, Tomas jatkaa. 

Laureasta joulukuussa 2017 valmistunut Viveka Kulmala oli koko viikon ajan sparraamassa opiskelijatiimejä ja antamassa heille kokemuksia työelämästä. Viveka neuvoi opiskelijoita muun muassa siinä, millaisia konkreettisia työkaluja käyttöliittymien suunnittelussa kannattaa käyttää.

- Olen itse nauttinut todella paljon, kun olen päässyt auttamaan opiskelijoita onnistumaan ja oppimaan uutta. Tiimiytyminen, roolien jako ja aikataulutus ovat oikeassakin työelämässäkin todella tärkeitä taitoja, joten sprint on mielestäni todella hyvä ja ainutlaatuinen tapa oppia, Viveka pohtii.

Fortumin asiakkuusjohtaja Pasi Kokko oli todella tyytyväinen yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa. He ovat Fortumilla pohtineet paljon haasteita, jotka liittyvät asumiseen, älykkäisiin kiinteistöihin ja IoT:hen sekä esimerkiksi digitaalisiin applikaatioihin.

- Koska meidän oman talon sisältä ei aina näe niitä kaikkia ratkaisuja, niin ajattelimme, että nyt olisi hyvä saada ulkopuolista näkemystä tähän teemaan, Pasi Kokko kertoo.

”Olen oppinut sprintin aikana karsimaan ja keskittymään tärkeisiin asioihin”

Opiskelijat pitivät Design Sprint –viikkoa todella mielenkiintoisena ja kokivat oppineensa paljon uutta. Liiketalouden opiskelija Teemu Kullberg oli mukana Team TurvaT2 -tiimissä, jossa teemana oli tietoturvallisuus.

- Yhä useampia laitteita hallitaan etänä, niin meidän tehtävänämme on ollut pohtia, millaisia tietoturvauhkia se luo. Jos laitteet ovat yhdistettynä verkkoon ja ne eivät ole suojattuja tai päivitykset eivät ole ajan tasalla, niiden kautta saatetaan kalastella erilaisia tietoja, Teemu kertoo.

Fantastic 5-tiimi, johon kuuluu liiketalouden opiskelijat Jesse Kivi, Emma Klemetti, Jenna Teperi, Heidi Kontola ja Jonna Mäkelä kehittivät puolestaan Fortumille palvelun, joka perustuu älykkääseen huoneistokohtaisen jätteenkierrätyksen mittaamiseen. Palvelussa pystytään mittaamaan jätteen kulutusta asunto-, taloyhtiö- ja aluekohtaisesti tekoälyn avulla.

- Me nähdään tämä palvelu myös aika hyvänä markkinoinnin työkaluna. Palvelun kautta Fortum pysyy jatkossakin ihmisten puheissa ja tuotteen kautta saadaan syntymään dialogia arjessa, Heidi Kontola painottaa.

- Olen oppinut sprintin aikana karsimaan ja poimimaan ne tärkeimmät asiat ja keskittymään niihin, Jesse Kivi kertoo oppimiskokemuksistaan. 

Innovaatioviikon lopuksi tulokset ja demo esiteltiin Fortumin asiantuntijoista koostuvalle raadille. Raati valitsi voittajaksi tiimin, jolla oli heidän mielestään kaikkein innovatiivisin idea.  Voittajaksi tiukassa kilpailussa selviytyi Energizer Team, joka kehitti Fortumin SmartLiving-mobiilisovellusta toiminnallisemmaksi ja asiakasystävällisemmäksi sekä visuaalisesti näyttävämmäksi.

Voittajatiimiin kuuluivat opiskelijat Annina Hartikainen, Henna Lehto, Olli Jylhä, Mira Virtanen sekä Nicholas Lukin.

- Voittajatiimillä oli todella hyviä elementtejä SmartLiving-applikaation kehittämiseksi. Tiimillä oli monta sellaista pientä innovaatiota, jotka on mahdollista ottaa konkreettisesti käyttöön, Pasi Kokko Fortumilta toteaa.

Pasi Kokon mukaan on hienoa voida tarjota mahdollisuuksia nuorille ihmisille ja oppilaitostyö on toki hyvä myös Fortumin imagon kannalta.

- Omat odotukset ovat kyllä ylittyneet moninkertaisesti. Erityisesti se, millaisia talentteja opiskelijoissa on yllätti positiivisesti. Esitysten taso oli myös todella huikea, Pasi Kokko kiittelee. 

Lisätietoja: