Siirry sisältöön

Kestävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI)

Kestävän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tavoitteena on tuoda Laureaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen soveltuvaa tietoa ja toimintamalleja tutkimusohjelmien ja läpileikkaavien teemojen mukaisesti. Laurea jakaa tätä osaamista laajemmin yhteiskuntaan myös liiketoimintansa kautta, mm. täydennyskoulutuksena.

Tutkimusohjelmillamme ja läpileikkaavilla teemoillamme on osaamisalueidemme mukaiset kestävän kehityksen linjaukset ja tavoitteet, joiden perusteella hankeportfoliotamme arvioidaan.

Tältä sivuilta löydät tietoa Laurean kestävästä TKI-toiminnasta. Lisäämme esimerkkejä mm. ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien TKI-hankkeiden saavutuksista kestävän kehityksen saralla.

Olemme määrittäneet tutkimus- ja kehitystoiminnallemme seuraavat kestävän kehityksen tavoitteet:

  • Olemme sitoutuneet toiminnassamme avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen, mikä edistää julkaisujen ja tutkimusaineistojen avointa ja ilmaista saatavuutta. Näin Laurean soveltava tutkimus hyödyttää laajasti muitakin toimijoita
  • TKI-toimijat viestivät aktiivisesti verkkosivujen Kestävä Laurea-sivulla ja julkaisevat monipuolisesti kestävän kehitykseen liittyvästä toiminnasta osana tutkimus- ja kehittämistyötä
  • TKI:n ja opetuksen integraation avulla huolehdimme viimeisimmän tutkimustiedon integroitumisesta koulutustoimintaan ja tuotamme kestävän kehityksen ratkaisuja sekä innovaatioita alueen ja kumppaneiden tarpeisiin   
  • Henkilöstömme kestävän kehityksen osaaminen edistää TKI-työskentelyämme
  • Projektipäällikkönä toimivat henkilöt suorittavat Certified Project Manager -koulutuksen, johon sisällytetään kestävän kehityksen- ja kiertotalouden ulottuvuudet
  • Toteutamme kestävän kehityksen innovaatioiden kokeilukulttuuria LivingLabien kautta
  • Tarjoamamme täydennyskoulutus levittää osaamista ja kestävän kehityksen valmiuksia asiakasorganisaatioihin

Esimerkkejä kestävään kehitykseen liittyvistä Laurean TKI-hankkeista

CityDrivers –hankkeen saama tunnustus: It is my great pleasure to officially announce you that our International Board of Global Actors and Business for Sustainability, Entreps, has followed our criterion and so confirmed that your project will be among the 300 World Best Practices on Sustainability and Innovation for this 5th edition of the Global Entreps Awards and 5Gcitizens International Congress. Congratulations, it is not easy at all to become Champions when over 5,000 candidates are on stage, after the hard work of our 1,000 Global Jurors. https://www.5gcitizens.com/

EU:n Horisontti2020 ohjelman rahoittama uusien kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen keskittyvä  CIRC4Life–hanke (A circular economy approach for lifecycles of products and services). CIRC4Life -hankkeen kotisivu.

Syksyllä 2020 toteutetulla Kestävyyden liiketoimintamallit –opintojaksolla hyödynnettiin CIRC4Life-hankkeessa tuotettua CELLL-työkalua työstettäessä case-yrityksen liiketoimintamallia kiertotalouden mukaiseksi. Opintojakso tarjoaa erinomaisen esimerkin onnistuneesta TKI-toiminnan ja opetuksen integraatiosta. Lue artikkeli Laurea Journal -palvelussa

Clemet- hankkeessa (Cleantech Mobility Education for Tomorrow) pyritään vastaamaan liikkumisen ja autoalan murrokseen tuottamalla koulutusympäristöjä, -sisältöjä ja toimintatapoja, joissa eri koulutusasteiden, tutkimuslaitosten ja yritysten resursseja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Hankkeessa järjestettiin tammikuussa 2021 Future Mobility Co-Creation Day. 

Hankkeessa toteutetusta yhteiskehittämisestä on julkaistu artikkeli Laurea Journalissa. Lue Journal -artikkeli täältä.

Lisätietoja: