Siirry sisältöön

Kestävät ruokapalvelut

Laurean kampuksilla ruokapalvelut on järjestetty eri tavoin; kahdella kampuksella (Porvoo ja Lohja) kumppanitoimijoiden puolesta, kolmella kampuksella (Tikkurila, Hyvinkää ja Otaniemi) toiminta on kilpailutettu Hanselin sopimuksen puitteissa ja Leppävaaran kampuksella toimii Laurean oma ravintolapalvelu- ja oppimisympäristö BarLaurea. Ravintolapalvelujen kilpailutuksessa tehdään yhteistyötä Hanselin ja BarLaurean asiantuntijoiden kanssa. Kampusravintoloissa huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet mm. ruokahävikin hallinnalla ja niissä seurataan luomutuotteiden osuutta kokonaisuudesta ja vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita, sekä sitä, että palveluntarjoajan henkilökunnalla on suoritettuna ympäristöpassit.

BarLaurea - Laurean oma ravintola ja oppimisympäristö, kestävän kehityksen tavoitteellinen toimija

BarLaurea on tehnyt jo vuosia tinkimättömästi töitä kasvattaakseen luomun ja lähiruuan osuutta ruokatuotannossaan ja välittääkseen kestävän kehityksen arvoja ja niiden mukaisia toimintamalleja paitsi opiskelijoille, myös laajemmin alan eri verkostoissa. Ravintolapäällikkö ja keittiömestari huolehtivat siitä, että BarLaurean arvoja ja kestävää kehitystä tukevaa toimintamallia noudatetaan ja kehitetään edelleen. BarLaurea on myös aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa sekä foorumeissa, jotka tukevat kestävän kehityksen mukaista toimintaa. BarLaurea kantaa osansa myös sosiaalisesta vastuusta paitsi opetustehtävän kautta, myös tekemällä yhteistyötä Manna-avun kanssa vuodesta 2020. 

barlaurea-ruoka-apu.jpg

BarLaurean toimijat valmistavat annoksia ruoka-apuun.

Tiesitkö? Mitä ovat kestävän kehityksen teot BarLaurean arjessa? 

Luomu, lähiruoka ja reilun kaupan tuotteet

 • BarLaurea panostaa raaka-ainehankinnoissaan vahvasti luomutuotteisiin. Kaikki BarLaureassa käytetyt maidot, jauhot ja kananmunat ovat kotimaisia ja luomutuotteita.
 • BarLaurea on Portaat luomuun –ohjelman* tasolla viisi. Tämä tarkoittaa sitä, että BarLaurean raaka-aineissa käytetään vähintään 20 eri luomutuotetta.
 • BarLaureassa käytetään Löfbergsin reilun kaupan kahvia, joka on myös luomua.
 • Raaka-aineet ja tuotteet hankitaan mahdollisimman läheltä ja pyritään myös omaan tuotantoon mahdollisuuksien mukaan: esimerkiksi joka päivä yksi leipävalikoiman leivistä on omaa tuotantoa.
 • BarLaurean elintarvikkeet on kilpailutettu: Hansel/Kespro - tällä puitejärjestelyllä on Hanselin ympäristötunnus, sosiaalisen vastuun ja taloudellisen vastuun tunnus.

* Portaat Luomuun on ammattikeittiöille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma, joka tukee keittiöiden pyrkimystä kestäviin valintoihin opastaen keittiöitä käyttämään luomuraaka-aineita jatkuvasti, mutta niiden käyttöä portaittain lisäämällä. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa erityisesti julkisen sektorin keittiöitä säännöllisen luomutuotteiden käytön lisäämiseen. Ohjelmassa on kuusi tasoa, joita etenemällä keittiöt vähitellen lisäävät luomutuotteiden käyttöä.

Ruokahävikin hallinta

BarLaureassa on systemaattinen ja johdonmukainen hävikkiruuan hallinnan ja seurannan prosessi. BL:ssa seurataan linjaston tuottamaa, asiakkaiden lautasilta jäämää ja keittiössä syntyvää hävikkiä mittaamalla ja kirjaamalla ne ylös joka päivä. 

Ruokahävikki

 • Hävikkiä käsitellään päivittäin iltapäivällä pidettävässä palaverissa henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken. Opiskelijat oppivat keinoja hallita ja välttää hävikkiä.
 • Asiakkaiden nähtäville tuodaan tieto syntyneestä lautashävikistä ja pyritään vaikuttamaan niin, ettei ruokahävikkiä syntyisi.
 • Edellisen päivän jäljelle jäänyt ruoka jäähdytetään ja tarjotaan seuraavana päivänä "bonusruokana".
 • BarLaurean tiimi toimii itse esimerkkinä ja on aktiivisesti mukana puhumassa hävikin kontrolloinnista eri foorumeilla.

Jätteidenkäsittely

 • Lajittelu on tärkeä osa sekä BarLaurean ajatusmallia, että vastuullista toimintaa. Sekajäte, biojäte, muovi, lasi, metalli ja pahvi lajitellaan BarLaureassa erikseen, ja opiskelijoille painotetaan myös lajitteluprosessin tärkeyttä.
 • BarLaureassa työtakit on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista. Tulevaisuudessa myös muut työvaatteet tullaan päivittämään ympäristöystävällisempiin vaihtoehtoihin.
 • Asiakkaita ohjataan tekemään vastuullisia valintoja, esim. vähentämällä take away –mukien käyttöä kahvilassa tarjoamalla kahvi posliinikupista edullisemmin.

 

Lisätietoja: