Siirry sisältöön

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan estenomitutkinnon voit opiskella suomeksi ainoastaan Laureassa. Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2024 yhteishaussa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Estenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Estenomina voit työllistyä esimerkiksi kosmetiikan markkinointiin, myyntiin, ostamiseen tai konsultointiin liittyviin tehtäviin. Estenomi voi myös hankkia ammatinopettajan pätevyyden.

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen syksyn 2024 polkuopintoihin on 15.-21.7.2024. Tutustu AMK-polkuopintoihin täällä.

Opiskelijatarina: Kokemuksia kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksesta

Koulutuksen sisältö

Tutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista ja täydentävän osaamisen opinnoista. Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet monipuolisesti kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan eri osa-alueita kuten biokemiaa, markkinointiviestintää, kosmetiikan lainsäädäntöä, säilyvyyttä ja liiketoimintaa. Toisena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät enemmän kosmetiikkaan niin teoriassa kuin laboratoriossa. Opinnot koostuvat luennoista, itsenäisestä työskentelystä, ryhmätöistä ja projekteista. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös ydinosaamisen opintoihin.  

Ydinosaamisen ­o­pin­not

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksessa pakollisia ydinopintoja ovat:

 • Kemian ja markkinoinnin osaaja (30 op)
 • Kosmetiikan ja liiketoiminnan osaaja (30 op)
 • Kansainvälinen kosmetiikkaosaaja (35 op)
 • Kosmetiikka-alan asiantuntija työyhteisössä (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)

Ydinosaamisen opintoihin kuuluu 1 tai 2 työharjoittelujaksoa. Yleisimpiä harjoittelutehtäviä ovat assistentin tehtävät erilaisissa kosmetiikan maahantuonti- ja jakeluyrityksissä. Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös verkkokaupan, markkinoinnin sekä kosmetiikan valmistajien puolella. Useimmat alan yritykset ovat Suomessa pieniä, joten jo harjoittelujaksojen aikana pääset tekemään monenlaisia töitä. Harjoittelujakso on myös erittäin tärkeä tilaisuus verkostoitumiseen ja harjoittelu on työllistymisen kannalta todella merkittävä. 

Täydentävän osaamisen opinnot

Kauneudenhoitoalan koulutusohjelmassa voit syventää osaamistasi täydentävän osaamisen opinnoilla, joita on mahdollista valita myös muilta Laurean kampuksilta ja koulutusaloilta. Yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia tuetaan jo opintojen aikana ja voit valita yrittäjyysopintoja osaksi tutkintoasi. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. 

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksessa täydentävän osaamisen opintoja ovat esimerkiksi: 

 • Kosmetiikkatuote
 • Kosmetiikkatuotteen raaka-aine
 • Hyvinvointia kosmetiikan rajapinnoilla

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen vahvuudet

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan estenomitutkinnon voit opiskella suomeksi ainoastaan Laureassa. Erityisenä piirteenä Laurean estenomiopinnoissa on laboratoriotyöskentely. Teoriaopintoihin kuuluu kosmetiikan raaka-aineisiin tutustumista ja laboratoriossa pääset tutustumaan kosmetiikkatuotteiden sisältöön ja siihen, miten erilaiset tuotteet rakentuvat. Laboratoriotyöskentelyyn voi syventyä lisää myös täydentävän osaamisen opinnoissa. Estenomiopintojen keskiössä on kosmetiikan ostaminen, myynti ja markkinointi. Siksi opintoihin kuuluukin erityisesti liiketalouden, markkinoinnin ja lainsäädännön teoriaa. Esimerkit ja teoria sidotaan kauneudenhoitoalaan ja sen käytäntöön. 

Kansainvälisyys estenomiopinnoissa

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala on erittäin kansainvälinen. Vaihto-opiskeluun on erinomainen mahdollisuus toisena opiskeluvuotena ja kauneudenhoitoalan opiskelijoista moni lähtee vaihtoon opintojensa aikana. Myös työharjoittelun suorittaminen ulkomailla on mahdollista. Omaa kansainvälistä osaamista ja kokemusta on myös mahdollista hankkia osallistumalla kansainvälisille messuille tai konferensseihin. 

Moni valmistunut estenomi työllistyy kosmetiikkakaupan alalle, jossa kielitaito ja kansainvälinen osaaminen on keskeisen tärkeää. Myös kosmetiikan verkkokaupat ja suomalaiset kosmetiikkayritykset ovat hyvin kansainvälisiä. 

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Opetusmuodot

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan opinnot toteutetaan Laureassa joka toinen vuosi perinteisinä päiväopintoina ja joka toinen vuosi joustavampina verkko- tai monimuoto-opintoina. Kevään 2024 yhteishaussa voit hakea estenomikoulutukseen päiväopintoina.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua.  Opiskeluun kuuluu sekä yksin että ryhmätyönä toteutettavia projekteja ja muita oppimistehtäviä. 

Monimuoto-opinnot edellyttävät sinulta läsnäoloa ennalta ilmoitetuilla lähipäivillä, joita on pääsääntöisesti kaksi päivää, joka toinen viikko ja mahdollinen intensiiviviikko lukukausittain. Monimuoto-opiskelijana sinun tulee varata aikaa myös lähipäivien ulkopuolella tapahtuviin ryhmätöihin sekä itsenäiseen opiskeluun. Laskennallinen työmäärä on sama kuin päiväopinnoissa. Opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Monimuoto-opinnot mahdollistavat työn ja opiskelun yhteensovittamisen.

Verkko-opinnot mahdollistavat opiskelun lähes kokonaan verkossa, mikä edellyttää sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Opinnot koostuvat verkkotapaamisista sekä ryhmä- ja yksilötehtävistä. Osa opinnoista edellyttää läsnäoloa aikataulutetuissa verkkokohtaamisissa. Laboratorio-opinnot toteutuvat kampuksella Tikkurilassa maksimissaan kerran lukukaudessa toteutuvilla intensiiviviikoilla. Verkko-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Opintoihin sisältyy myös työharjoittelua.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa joustavista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Työllistyminen

Estenomina olet kauneudenhoitoalalla joustavasti toimiva asiantuntija. Työskentelet erilaisten kauneudenhoitoalan ammattilaisten kanssa yrityksissä, julkisella sektorilla ja kolmannen sektorin palveluksessa. Estenomi voi työllistyä esimerkiksi:

 • Monipuolisiin markkinointitehtäviin, joissa yhdistyy kosmetiikan raaka-ainetietous ja viestintä
 • Digitaaliseen sisältömarkkinointiin ja kauppaan
 • Kosmetiikan osto-, myynti- ja konsultointitehtäviin
 • Yritystoiminnan ja liikkeenjohdon tehtäviin
 • Tuotepäällikön tehtäviin

Kosmetiikka-alan muuttuessa ja kehittyessä myös estenomien työtehtävät uudistuvat ja muuttuvat. Monipuolinen osaaminen on tärkeä alalla työllistymisen kannalta. Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan estenomina sinulla on: 

 • kokonaiskuva liiketoiminnan lainalaisuuksista ja yritystoiminnan kehittämisestä eettisesti kestävällä pohjalla
 • kosmetiikan raaka-aineisiin ja markkinointiin liittyvää osaamista
 • alan liiketoiminnan, palveluiden ja tuotteiden ymmärrystä ja valmiudet niiden kehittämiseen yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.    

Tärkeä osa asiantuntijuutta on kriittinen suhtautuminen kosmetiikkamarkkinoilla annettuihin raaka-aine- ja tuotelupauksiin. Kuluttajat ja palveluiden tuottajat saavat estenomeilta monipuolista ja ajanmukaista kosmetiikan tuotetietoutta sekä opastusta kosmetiikkatuotteiden valintaan ja turvalliseen käyttöön. 

Estenomi, jolla on toisen asteen kauneudenhoitoalan tai hiusalan ammatillinen perustutkinto, voi toimia ammatinopettajana täydennettyään opintojaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.  

Jatko-opiskelu

Estenomitutkinnon suoritettuasi voit hakea opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa kahden vuoden työkokemuksen jälkeen. Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen kestää 1- 1,5 vuotta päätoimisina opintoina. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. 

Usein kysyttyä

 • Pitääkö minulla olla toisen asteen ammatillinen tutkinto, esim. kosmetologi tai kampaaja? 

  Toisen asteen ammatillinen tutkinto ei ole vaatimuksena kauneudenhoitoalan ammattikorkeakouluopintoihin. Keskimäärin kolmanneksella alan opiskelijoista Laureassa on toisen asteen ammatillinen tutkinto, lopuilla on pohjalla ylioppilastutkinto. 

  Esimerkiksi kosmetologin tai kampaajan tutkinnon suorittaneille kauneudenhoitoalan opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää osaamista esimerkiksi yrittäjyyttä tai ammatinopettajan uraa ajatellen.

 • Voinko saada hyväksiluettua aiempia opintojani? 

  Vain aiempia korkeakouluopintoja voidaan lukea hyväksi kauneudenhoitoalan AMK-tutkinnossa, mutta ei toisen asteen ammatillisia opintoja. Laureassa on kuitenkin käytäntöjä, joilla aiemmin esimerkiksi työelämässä hankittua osaamista voidaan tunnustaa osaksi opiskelijan tutkintoa.

 • Vaaditaanko opinnoissa hyvää kemian osaamista? 

  Kauneudenhoitoalan opinnoissa lähdetään liikkeelle kemian perusasioista, jotka ovat tuttuja lukion kemian opinnoista. Opiskeluissa pärjää kuitenkin myös, vaikka ei olisikaan aiempaa vahvaa osaamista kemiasta. Laureassa on myös tarjolla valmentavia opintoja matematiikkaan, mikä auttaa kemian laskutoimitusten tekemisessä.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

 

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.

Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6 .- 9.8.2024, tiistai - torstai, klo 10 - 12. 

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Ei tuloksia.

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Estenomi (AMK), Tikkurila, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa