Siirry sisältöön

Voit hakea sairaanhoitajakoulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Hyvinkään, Otaniemen ja Porvoon kampuksilla tai päiväopintoina Tikkurilan kampuksella. Voit hakea myös erillishaussa 16.9.-30.9.2024 Lohjan kampukselle sairaanhoitajakoulutuksen monimuoto-opintoihin.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op. 3,5 vuotta

Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. 

 

 

Erilaiset väylät sairaanhoitajaopintoihin 

Tarjoamme erilaisia väyliä hakeutua sairaanhoitajaopintoihin. Perinteinen tapa hakea opiskelemaan korkeakouluun on yhteishaku. Yhteishaussa voi hakea kuka tahansa toisen asteen tutkinnon suorittanut. Opiskelijavalinta tapahtuu joko todistusvalinnan tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella. Yhteishaun lisäksi sairaanhoitajaopintoihin voi hakeutua erillishakujen kautta. 

Erillishaku kielituettuun sairaanhoitajakoulutukseen maahanmuuttajataustaisille järjestetään 25.7.-15.8.2024. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeen menestyksen perusteella. Lue lisää erillishausta. 

 

Erillishaku sairaanhoitajakoulutukseen Lohjan kampukselle järjestetään 16.9. - 30.9.2024. Opiskelijavalinta tehdään motivaatiokirjeen ja ryhmähaastattelun perusteella. Lue lisää erillishausta. 

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jonka asiantuntijuus perustuu hoitotieteen ja lähitieteiden tuottamaan tietoon. Sairaanhoitajan tehtävänä on tukea yksilön ja perheiden kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia.

Työmahdollisuudet ovat monipuoliset. Sairaanhoitajana voit työskennellä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, terveys- ja hyvinvointialan yritysten sekä yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa. Sairaanhoitajat voivat myös työskennellä asiantuntijoina esimerkiksi vakuutusyhtiöissä ja Kelan palveluksessa. Tutkinto antaa pätevyyden harjoittaa sairaanhoitajan ammattia EU-alueella.

Opiskelijatarina: kokemuksia sairaanhoitajaopinnoista

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaavia hoitotyön asiantuntijoita työelämän tarpeisiin. Sairaanhoitajakoulutus koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (180 op) ja täydentävän osaamisen opinnoista (30op). Täydentävän osaamisen opinnoissa voit syventää ja laajentaa osaamistasi omien uratoiveittesi mukaisesti esimerkiksi suuntautuen akuuttihoitotyöhön, lasten tai ikääntyneiden hoitotyöhön. Täydentäviä opintoja voit valita viiden kampuksen monipuolisesta tarjonnasta.

Sairaanhoitajakoulutuksesta yli yksi kolmasosa on harjoittelua. Harjoittelujaksot suoritetaan erilaisissa EU-direktiivin määrittelemissä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Opetusmuodot

Sairaanhoitajatutkinnon voit suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. 

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Joustavuutta ja vaihtelua päiväopintoihin tuovat projektit ja verkko-opinnot. 

Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Verkko-opetuksen lisäksi opiskelijat käyvät kampuksella case- ja kädentaitotyöpajoissa sekä simulaatioharjoituksissa. Monimuoto-opiskelu sopii työn ohessa opiskelevalle, mutta se sisältää myös jonkin verran lähiopetusta kampuksella ja tapaamisia, joissa on läsnäolovelvoite. Monimuoto-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa. Katso opiskelijan kokemuksia monimuoto-opiskelusta.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Laurean sairaanhoitajakoulutuksen vahvuudet

Laureasta valmistuu osaavia sairaanhoitajia sosiaali- ja terveysalan erilaisiin tehtäviin. Laurean sairaanhoitajakoulutuksessa käytetään valtakunnallisia arviointimenetelmiä, joiden avulla opiskelija osoittaa osaamistaan opintojen aikana. Valtakunnalliset arviointimenetelmät koostuvat eri vaiheissa opintoja suoritettavista kliinisen ydinosaamisen osakokeista ja ydinosaamisen (180 op) valtakunnallisesta kokeesta. Kokeet varmistavat sairaanhoitajan työssä tarvittavan ydinosaamisen, joka vastaa työelämän tarpeisiin.

Laureasta valmistunut sairaanhoitaja on suorittanut opintojensa aikana sertifioidun MAPA-koulutuksen ®. Koulutus antaa valmiuksia toimia vuorovaikutuksellisesti haasteellisissa asiakaskohtaamisissa.

Laureassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Yhteistyötä tukee Laurean pedagoginen toimintamalli LbD eli kehittämispohjainen oppiminen. Opintoihin sisältyy myös digitalisaatioon ja terveysteknologiaan liittyviä opintoja. Tutkinnossa sovelletaan monipuolisia nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.

Sairaanhoitajaopiskelijan on Laureassa opiskellessaan mahdollisuus toteuttaa kansainvälisiä opintoja osallistumalla englanninkielisille opintojaksoille, hakeutumalla opiskelijavaihtoon tai kaksoistutkintoon. Laurean kampuksilla opiskelee opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Se mahdollistaa kotikansainvälisyystaitojen kehittymisen erilaisin yhteisopiskelun ja yhteistyön tavoin.

Kiinnostaako sinua sairaanhoitajan työ vankiterveydenhuollossa? Laureassa voi nyt myös hakeutua ammattiuraopintoihin, jotka tarjoavat mahdollisuuden syventää omaa osaamista vankiterveydenhuollossa osana sairaanhoitajaopintoja. Opintoihin valitaan 10 motivoitunutta opiskelijaa syksyllä 2024 päiväopinnot Tikkurilan kampuksella aloittavien joukosta.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi ja kampuksen opintopäällikkö. 

Jatko-opintomahdollisuudet 

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen sairaanhoitaja voi syventää osaamistaan erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa tai erilaisten täydennyskoulutusten kautta. 

Tämän lisäksi opiskelija voi jatkaa opintojaan suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon. Vaihtoehtoja tähän ovat ylempi AMK-koulutus ja yliopistokoulutus.  Korkeakouluista voi valmistua opettajaksi, hallinnollisiin tai kliinisen asiantuntijan tehtäviin.

 

 

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.

Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6 .- 9.8.2024, tiistai - torstai, klo 10 - 12. 

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Sairaanhoitaja (AMK), Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Sairaanhoitaja (AMK), Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Sairaanhoitaja (AMK), Otaniemi, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Sairaanhoitaja (AMK), Porvoo, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), Lohja, 40 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), Tikkurila, 40 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), Otaniemi, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), Hyvinkää, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa