Siirry sisältöön

Sairaanhoitajaopiskelija Tiina: ”Parasta laajoissa opinnoissa on ollut se, että meitä kannustetaan tekemään omia valintoja”

Tiina Heino valmistuu Laureasta pian sairaanhoitajaksi. Opintojaan hän on voinut suunata omien tavoitteidensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Sairaanhoitajaopiskelija Tiina Heino aloitti opintonsa Laurean Hyvinkään kampuksella vuonna 2019. Nyt hänellä on jäljellä enää opinnäytetyön viimeistely.

Ennen sairaanhoitajaopintojaan Tiina työskenteli lähihoitajana. Terveysala tuntuu Tiinasta omalta, ja vuosien työelämän jälkeen hän halusi lähteä kehittämään itseään ja oppimaan alasta lisää. 

–  Minua kiinnostaa miten ihmiset, ihmiskeho ja -mieli toimivat, Tiina kertoo.

Tiina on ollut tyytyväinen sairaanhoitajan opintoihinsa ja kuvailee opiskelua Laureassa monipuoliseksi sekä opintojen luonteen että niiden tarjoaman osaamisen näkökulmasta. Opintoihin on kuulunut simulaatioita, työpajoja ja luentoja laajasti erilaisista aiheista. Saadun tiedon siirtäminen käytäntöön on tapahtunut harjoitteluissa, joiden osalta Tiina kiittelee erityisesti onnistunutta kolmikantatyöskentelyä opiskelijan, lehtorin ja työelämänohjaajan kanssa.

”Meistä jokaisesta valmistuu omannäköisensä sairaanhoitaja”

Sairaanhoitajan tutkintoon kuuluu kaikille yhteiset ydinopintojaksot ja pakollisia harjoittelujaksoja sekä somaattisella että mielenterveyspuolella. Tämä vahvistaa osaamista sairaanhoitajan monipuolisella työkentällä. 

Opintojen aikana Tiinaa on yllättänyt sairaanhoitoalan laajuus, mutta hän rohkaisee sairaanhoitajaopintoja harkitsevia tai niissä juuri aloittaneita olemaan lannistumatta tämän suuren kokonaisuuden äärellä: 

–  Jos tuntuu että asioita tulee liian paljon kerralla tai liian laajasti, niin silloin voi aina keskittyä omiin vahvuuksiinsa, mutta kannatta tietenkin uskaltautua rohkeasti oman mukavuusalueensa ulkopuolelle.

Sairaanhoitoala kokonaisuudessaan on niin suuri, että sen täydellinen hallitseminen ei olisi edes mahdollista. Tiinan mukaan sairaanhoitajan osaamisessa onkin kyse ammatillisesta perustietoudesta ja taidoista. Erikoisaloja on paljon, ja onkin hyvä löytää se oma kiinnostuksenkohde, johon voi suunnata osaamistaan ja urapolkuaan. Oman suunnan etsimiseen ja omannäköiseksi ammattilaiseksi kasvamiseen Laurean opinnot ovat tarjonneet hyvät edellytykset.

–  Kannatta vain olla rohkeasti oma itsensä. Meistä jokaisesta opiskelijasta valmistuu omannäköisensä sairaanhoitaja, ja se on rikkaus myös työpaikolla, Tiina summaa.

Opinnoissa kannustetaan omiin valintoihin 

Lähihoitajana Tiina työskenteli pitkään psykogeriatrisella osastolla ja kiinnostui tuolloin erityisesti ihmismielestä, mielenterveydestä ja aikuispsykiatriasta. Sairaanhoitajaopinnoissaan Tiina on päässyt syventämään osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaan erityisesti nyt viimeisenä opiskeluvuotenaan, jolloin hän on suorittanut valintansa mukaisia täydentäviä opintoja. 

Ydinopintojen jälkeen valinnaisiin opintoihin on tarjolla valmiita opintopaketteja esimerkiksi juuri mielenterveyspuolen osaamiseen. Tiina on kuitenkin voinut suunnitella täydentävät opintonsa itse ja valita tutkintoonsa kursseja sen mukaan, mitä omassa osaamisessaan on halunnut kehittää:

–  Esimerkkinä minulle on jo työkokemuksen kautta kertynyt osaamista kriisityöstä, joten valitsin valmiiseen pakettiin kuuluvan sitä käsittelevän kurssin sijasta täydentäviin opintoihini huumetyön kurssin, Tiina kertoo ja lisää, – parasta näissä opinnoissa on ollut se, että meitä on kannustettu tällaisiin omiin valintoihin, joissa voi suunnata osaamistaan ja ottaa huomioon myös aikaisemmin jo kertynyttä kokemustaan.

Valmistumisen jälkeen Tiinan toiveissa on päästä työskentelemään sairaanhoitajana psykiatrian tai oikeuspsykiatrian puolelle – jo opintojensa aikana hän on tehnyt sairaanhoitajan sijaisuutta psykiatrisella osastolla. Tiinaa kiinnostaa myös mahdollisuus jatkokouluttautumiseen YAMK-opinnoissa tai yliopistossa sosiaali- tai hoitotieteiden parissa.