Siirry sisältöön

Voit hakea liiketalouden koulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla päiväopintoina Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla sekä monimuoto-opintoina Hyvinkään ja Leppävaaran kampuksilla. Voit hakea yhteishaussa myös Verkkokampukselle kokonaan verkossa suoritettaviin opintoihin.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Tradenomiopinnoissa Laureassa voit syventyä esim. markkinointiin, projektijohtamiseen, taloushallintoon, rahoitukseen tai henkilöstöjohtamiseen.

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen reitti tutkinto-opiskelijaksi. Ilmoittautuminen syksyn 2024 polkuopintoihin on 15.-21.7.2024. Tutustu AMK-polkuopintoihin täällä.

Koulutuksissamme on useita erikoistumisvaihtoehtoja ja toteutustapoja

Laurean liiketalouden tradenomitutkinnossa sinulla on mahdollisuus valita jo hakuvaiheessa sinua kiinnostava erikoistumisvaihtoehto. Tradenomitutkinnossa ydinopinnot ovat kaikille samat (poislukien oikeustradenomiopinnot). Opintojen toteutustavat vaihtelevat kampuksittain. Liiketalouden tradenomitutkinnon voi suorittaa myös kokonaan verkossa Laurean verkkokampuksella.

Opiskelijatarina: kokemuksia liiketalouden koulutuksesta

 

Tutustu vaihtoehtoihin

 • Henkilöstöjohtaminen 

  Johtamistyö on tulevaisuuteen tähtäävää vastuullisuusajattelua. Johtamisen merkitys korostuu työelämän murroksen myötä. Johtamistaitoja tarvitaan niin esihenkilötyössä kuin asiantuntijana erilaisia projekteja ja hankkeita johtaessa. Työntekijät vaativat parempaa johtamista halutessaan toteuttaa itseään merkityksellisen työn kautta. Digitalisaation ja tekoälyn aikakaudella ihmisten johtamisen merkitys korostuu. Teemat, kuten inhimillisyys, tunnejohtaminen, organisaatiokulttuuri ja työntekijäkokemus, sekä esimerkiksi uudistumisen ja osaamisen johtaminen nousevat entistäkin tärkeämmiksi menestystekijöiksi.

  Hyvällä johtamistyöllä mahdollistetaan organisaatioiden menestys, ja vahvistetaan kansallista kilpailukykyä. Tässä vaihtoehdossa voit perehtyä niin moderneihin henkilöstökäytänteisiin kuin vaikuttavaan lähijohtamiseen.  

  Työllistyminen  

  Koulutus valmistaa monipuolisesti erilaisiin henkilöstöhallinnon tehtäviin, ja antaa valmiudet esihenkilötyöhön ja ihmisten johtamiseen. Esimerkkejä mahdollisista työtehtävistä: 

  Henkilöstöhallinto: 

  HR Specialist, rekrytointikonsultti, HR koordinaattori, koulutuskoordinaattori, palkanlaskija, HR assistentti, henkilöstöpäällikkö, HR Business Partner, People and Culture Advisor 

  Lähijohtaminen: 

  Tiiminvetäjä, yksikön päällikkö, ryhmäjohtaja, projektijohtaja, esihenkilö, Team Manager 

  Opintojen toteutus

  Henkilöstöjohtamisen täydentävät opinnot suoritetaan 5 opintopisteen opintojaksoina. Tarjolla on noin 10 eri henkilöstöjohtamisen teemoihin syventyvää kurssia. Opetus toteutetaan pääosin verkkotapaamisia hyödyntäen. Johtamisen osaaminen kehittyy ryhmän yhteisessä vuorovaikutuksessa.

      

 • Digitaalinen markkinointi ja myynti 

  Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin tavoitteena liiketoiminnassa on kasvattaa yrityksen liiketoimintaa ja tulosta.  

  Konkreettisesti tavoitteena on luoda, ylläpitää ja vahvistaa yrityksen brändiä ja lisätä myyntiä hyödyntämällä erilaisia digitaalisia kanavia, kuten verkkosivustoja, sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia ja hakukoneoptimointia. 

  Työllistyminen

  Digitaalisen markkinoinnin ammattilaisia tarvitaan useissa eri yrityksissä ja toimialoilla. Joitakin mahdollisia työtehtäviä ovat: 

  Digitaalisen myynnin suunnittelu ja toteutus: Työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi verkkokaupan sivustojen suunnittelua ja optimointia, sosiaalisen median myynnin tukemista ja sähköpostimarkkinointia.

  Digitaalisen markkinoinnin strategian suunnittelu ja toteutus: Työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi verkkosivustojen suunnittelua, sosiaalisen median markkinointia, hakukoneoptimointia ja sähköpostimarkkinointia.

  Sisällön tuottaminen: Työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi blogitekstien, sosiaalisen median postausten, verkkosivustojen sisällön ja muiden sisällöntuotantoon liittyvien tehtävien suunnittelua ja toteuttamista. 

  Verkkokaupan ja e-kaupan markkinointi: Työtehtävät voivat sisältää esimerkiksi verkkokaupan sivustojen suunnittelua ja optimointia, sosiaalisen median markkinointia ja sähköpostimarkkinointia verkkokaupan asiakkaille. 

  Analytiikka ja raportointi: Työtehtävät voivat sisältää verkkoanalytiikkaa ja raportointia, jotka auttavat ymmärtämään digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tuloksia ja kehittämään yrityksen strategiaa. 

  Koska digitaaliset myynti- ja markkinointikanavat ovat yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa, tarve digitaalisen myynnin ja markkinoinnin osaajille kasvaa jatkuvasti. 

   

 • Taloushallinto ja rahoitus 

  Taloushallinnon ja rahoituksen ammattilainen on talouden asiantuntija. Alalla vaaditaan opiskelun mukanaan tuomaa ammattitaitoa, osaamista ja ymmärrystä, jota ei voi saada pelkästään tekemällä. Tämän takia alan ammattilaisen palkkakehitys ja vetovoima työmarkkinoilla on korkeampi kuin useammalla muulla alalla. Talouden osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa, vaikka työvälineet ja tapa työskennellä muuttuisivat. 

  Työllistyminen  

  Taloushallinon osaajat työllistyvät yritysrahoituksen pariin tai tilitoimistoihin. Rahoituksen asiantuntijat päätyvät myös pankki- ja vakuutussektorille, jonka työpaikkoja on erityisen paljon pk-seudulla. 

  Opintojen toteutus

  Taloushallinnon ja rahoituksen opintoja on tarjolla Laureassa laajasti. Opetuksen muotona käytetään sekä lähi-, monimuoto- että verkko-opetusta.

 • Projektijohtaminen 

  Projektijohtamisen koulutus vahvistaa taitoja ja kykyjä ratkaista vaativia liiketalouden kehittämishaasteita, sillä kriittinen ajattelukyky ja luovuus kehittyvät aidoissa yritysprojekteissa. Opintojen aikana kehität työelämässä tarvittavia projektityöskentelyn ja -johtamisen sekä liiketalouden taitoja hyvin käytännönläheisesti. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi tiimin johtaminen, projektijohtaminen, asiakkaiden johtaminen, tiedolla johtaminen, ratkaisukeskeinen johtaminen, etäjohtaminen sekä moderni ihmisläheinen johtaminen.

  Lisäksi käytännönläheinen osaamisesi kehittyy liiketoiminnan keskeisillä osa-alueilla markkinoinnissa ja taloushallinnossa. Opiskelet tiimeissä, joissa korostuu yhdessä oppiminen ja yhteisöllisyys, tiimiohjaus sekä henkilökohtainen palaute.

  Oppiminen tapahtuu yritysten toimeksiantamien konkreettisten projektien kautta, joihin teoriaopinnot kiinnittyvät.  Projekteissa rakennat henkilökohtaisia verkostoja suoraan yrityksiin. Yritysverkostoja voit hyödyntää harjoittelu- ja työpaikan hakemisessa.  

  Työllistyminen

  Koulutus valmistaa monipuolisesti erilaisiin projekti- ja esihenkilötehtäviin asiantuntijaorganisaatioissa. Voit työskennellä yhteistyökykyä vaativissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi markkinoinnissa, taloushallinnossa, henkilöstöjohtamisessa, tiimijohtamisessa ja palvelumuotoilussa eri aloilla. Koulutuksen myötä voit työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntija- ja esihenkilötaitoja vaativissa tehtävissä. 

  Opintojen toteutus 

  Opiskellessasi yritysprojekteissa tarvitset aikaa tiimityöskentelyyn sekä yritysten toimeksiantamien projektien tehtävien tekemiseen. Tehtävät ja niiden toteuttamisajankohdat sovitaan aina projekteissa tapauskohtaisesti ja projektin tarpeiden mukaan. Projektien tiimipalaverit pidetään pääsääntöisesti arkipäivisin välillä 8-16.

  Lisätietoa projektijohtamisen tradenomikoulutuksesta. Tutustu projektijohtamisen opetussuunnitelmaan.

   

 • Oikeudellinen osaaminen  

  Oikeudellisen osaamisen koulutus on liiketalouden tradenomikoulutus, jossa perehdytään monipuolisesti yhteiskunnan eri alueita sääteleviin oikeudellisiin normeihin. Koulutuksesta käytetään puhekielessä myös nimitystä oikeustradenomin koulutus.

  Lue lisää oikeudellisen osaamisen koulutuksesta.

 • Liiketalouden tradenomin tutkinto verkko-opintoina 

  Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin tutkinnon kokonaan verkko-opintoina. Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa sekä yrittäjänä toimimiseen. Verkko-opiskelu on joustava mahdollisuus sinulle, joka et elämäntilanteesi tai asuinpaikkakuntasi vuoksi voi osallistua lähiopetukseen.

  Lue lisää liiketalouden koulutuksen verkko-opinnoista.

 • Liiketalouden tradenomin tutkinto päiväopintoina 

  Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin tutkinnon päiväopintoina. Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa sekä yrittäjänä toimimiseen.

  Päiväopinnoissa opiskelet aktiivisessa ryhmässä vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa kampuksella ja voit valita opintoja omien tavoitteittesi mukaisesti liittyen joko markkinointiin, myyntiin, taloushallintoon, projektijohtamiseen, rahoitukseen tai henkilöstöjohtamiseen.

  Opinnot suoritetaan pääosin päiväopintoina, mutta voit joustavasti yhdistää niihin myös monimuoto- sekä verkko-opintoja opintojen edetessä. Osa opinnoista on englannin kielellä ja näin opintojen aikana kielitaito karttuu, mikä lisää mahdollisuuksia menestyksekkääseen työskentelyyn monikansallisissa yrityksissä tai ulkomailla.

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kampuksella tarjolla olevalla toteutustavalla eli päivätoteutuksena, monimuotona tai verkossa. Varauduthan vaadittaviin läsnäoloihin myös verkko-opinnoissa.

Voit joustavasti valita kursseja myös muista erikoistumisvaihtoehdoista, mutta tällöin toteutustapa ja kampus voivat vaihtua.

Uusi mahdollisuus suorittaa tradenomitutkinto omaa työtä kehittämällä

Laurean Lohjan kampuksella avautui keväällä 2025 mahdollisuus suorittaa tradenomin tutkinto omaa työtäsi kehittämällä. Tässä koulutuksessa opiskelet tutkinnon pääosin omassa työpaikassasi ja opintosi muodostuvat omalla työpaikallasi tapahtuvan oppimisen kautta (työn opinnollistaminen). Opiskelijavalinta toteutetaan syksyisin erillishaun kautta.

Seuraava erillishaku järjestetään 2.9. - 16.9.2024. Opiskelijavalinta toteutetaan erillisen valintaopintojakson ja motivaatiokirjeen kautta. Tutustu tähän erillishakuun tarkemmin koulutussivulla.

 

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden koulutuksen tutkinto antaa hyvät eväät työelämään. Sinulla on valmiudet oppia jatkuvasti uutta muuttuvassa maailmassa. Laurean liiketalouden tradenomina osaat:

 • kehittää liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmin
 • myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluita
 • työskennellä tiimeissä ja projekteissa
 • toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
 • hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassa
 • rakentaa ammatillista verkostoasi jo opintojen aikana
 • ymmärtää ja analysoida lukuja ja numeroita liiketoiminnan taustalla
 • tunnistaa sinulle ominaisimmat työskentelytyylit.

Laureassa tradenomitutkinto koostuu ydinopinnoista ja täydentävistä opinnoista. Voit opiskella kursseilla, yritysprojekteissa, oman työn opinnollistamalla tai lukemalla hyväksi aikaisempaa osaamistasi.

Ydinopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille tradenomiksi opiskeleville pakollisia. Ydinopinnoissa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueita kuten markkinointia, palvelumuotoilua, taloushallintoa ja rahoitusta sekä henkilöstöjohtamista. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös ydinopinnoiksi.

Ydinopinnot

Tradenomikoulutuksessa ydinopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Sustainability and Business Analysis (30 op)
 • Ammatillisena asiantuntijana työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Liiketalouden täydentävät opinnot alkavat tyypillisesti noin 1,5 vuoden perusopintojen jälkeen. Täydentäviä opintoja voit valita Laurean eri kampuksilta sekä koulutuksista ja rakentaa oman opintopolkusi. Liiketalouden koulutuksen täydentävien opintojen opintopolut on rakennettu tiiviissä yhteistyössä työelämän kumppaneidemme kanssa, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla työelämän tarpeisiin.

Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa omaa urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Liiketalouden tradenomikoulutuksen täydentäviä opintokokonaisuuksia ovat:

 • Modernit henkilöstökäytännöt
 • Vaikuttava lähijohtaminen
 • Henkilöstöjohtamisen projektit
 • Logistiikka ja kansainvälinen kauppa
 • Digital business
 • Asiakkuudet ja markkinointi
 • Julkisoikeus
 • Yksityisoikeus
 • Management accounting
 • Ulkoinen laskentatoimi
 • Rahoituksen asiantuntija
 • Taloushallinto ja rahoitus
 • Yrityksen tietojärjestelmät
 • Projektijohtaminen
 • Yrittäjyysosaaminen

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa projekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin ansiosta opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Opetusmuodot

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päivä-, monimuoto-, tai verkko-opintoina. Liiketalouden koulutuksen lähtökohtana on, että oppimiselle on erilaisia ratkaisuja opiskelijan elämäntilanteen mukaan.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opinnot mahdollistavat työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä edellyttää opiskelijalta enemmän itseohjautuvuutta. Myös verkko-opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa. Opetus on pääosin arki-iltoina. Osa opetuksesta on englanniksi.

Tärkeintä liiketalouden tradenomikoulutuksessa ovat työelämäyhteydet, joita on kaikissa opiskelumuodoissa, niin päiväopinnoissa, verkko-opinnoissa kuin projekteissakin. Opintojen aikana saat kontakteja yritysyhteistyökumppaneihin ja pääset tutustumaan työelämään.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Projektimuotoinen opiskelu Tikkurilassa ja Hyvinkäällä

Tikkurilan ja Hyvinkään kampuksilla kaikki liiketalouden opinnot suoritetaan työelämälähtöisissä yritysprojekteissa. Yritysten toimeksiantamat projektit vaihtelevat sisällöltään esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista liiketoimintakonseptien kehittämiseen, palvelumuotoiluun, sosiaaliseen mediaan, verkkokaupan perustamiseen ja taloushallintoon.

Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla opiskelet liiketaloutta P2P (peer-to-peer) -mallin mukaisesti. Projektit toteutetaan tiimeissä opiskelijaprojektipäällikön johdolla, toimeksiantajayrityksen ja asiantuntijaohjaajan tukiessa taustalla.

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälisyys

Liiketalouden koulutuksen opinnoissa ja projekteissa pääset työskentelemään yhdessä Laureassa olevien vaihto-opiskelijoiden kanssa. Jotkut kurssit ja projektit tehdään yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Tradenomikoulutuksessa sinun on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto. Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa valmistut sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Voit suorittaa kaksoistutkinnon Laurean kumppanikorkeakoulussa Itävallassa. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Opintojen aikana voit osallistua opiskelijavaihtoon jossakin yli 250:stä yhteistyöoppilaitoksesta ympäri maailmaa. Voit myös suorittaa harjoitteluja ulkomailla tai toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Kieliopintojen tarjonta Laureassa on myös kattava.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Työllistyminen

Tradenomeilla on erinomaiset työllistymisnäkymät. Talous-, rahoitus- ja vakuutusala on iso työllistäjä, samoin kaupan ala ja henkilöstöjohtaminen. Osa valmistuneista lähtee töihin ulkomaille. Jos olet esimerkiksi syventynyt opinnoissasi markkinointiin, voit työllistyä kehittämään yrityksen digimarkkinointia.

Tradenomit sijoittuvat yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Tradenomin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet muuttuvaan työelämään ja myös oman yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen. Liiketalouden tradenomina vaikutat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä.

Usein kysyttyä

 • Olen valmistunut merkonomiksi. Voidaanko tutkintoni hyväksilukea? 

  Toisen asteen tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden, eikä sitä siksi voida hyväksilukea

 • Onko minun mahdollista ottaa kursseja muilta kampuksilta? 

  Opiskelu muilla kampuksilla on mahdollista. Joihinkin opintojaksototeutuksiin on varattu paikkoja pääsääntöisesti kyseisen kampuksen opiskelijoille.

 • Voinko suorittaa työharjoittelun omassa työpaikassa? Voiko aiemman työkokemuksen sisällyttää osaksi tutkintoa? 

  Työharjoittelun voit suorittaa omalla työpaikallasi, jos työtehtäväsi soveltuvat harjoittelun tavoitteisiin. Voit myös mahdollisesti sisällyttää aiemmin hankkimaasi työkokemusta osaamisen näytöllä osaksi tutkintoa. Nämä katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

 • Kuinka paljon harjoittelua opintoihin sisältyy? 

  Liiketalouden koulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa. Voit tehdä molemmat harjoittelut myös yhtäjaksoisesti kuudessa kuukaudessa. Yritykset ja organisaatiot tarjoavat Laurealle harjoittelu- ja työpaikkoja, mutta voit myös itse etsiä oman harjoittelupaikan.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.

Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6 .- 9.8.2024, tiistai - torstai, klo 10 - 12. 

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), liiketalous, Tikkurila, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, Leppävaara, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), liiketalous, Verkkokampus, 60 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen, Leppävaara, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, Tikkurila, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, digitaalinen markkinointi, Leppävaara, 35 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, Leppävaara, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma-Pe
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, Verkkokampus, 60 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Hae Laureaan!

Syksyn 2024 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024 voit hakea keväällä 2025 alkaviin koulutuksiimme.

Tutustu koulutuksiimme

Tradenomiksi verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin tutkinnon kokonaan verkko-opintoina. Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin.


Lue lisää

Projektijohtamisen tradenomiopinnot

Oletko kiinnostunut opiskelemaan tradenomin tutkinnon tekemällä projekteja yrityksille ja organisaatioille? Hakeudu Hyvinkään tai Tikkurilan kampukselle liiketalouden opintoihin.


Lue lisää