Siirry sisältöön

Seuraava yhteishaku on 15.-30.3.2023. Tradenomiksi voit opiskella päiväopintoina Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla. Opinnot ovat tarjolla monimuoto-opintoina Hyvinkään ja Leppävaaran, Lohjan ja Otaniemen kampuksilla. Voit hakea myös kokonaan verkossa suoritettaviin opintoihin.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 v

Tradenomiopinnoissa Laureassa voit syventyä esim. markkinointiin, palvelumuotoiluun, taloushallintoon, rahoitukseen tai henkilöstöjohtamiseen.

Koulutuksissamme useita erikoistumisvaihtoehtoja

Laureassa pääset valitsemaan tradenomitutkinnosta  jo hakuvaiheessa sinua kiinnostavan erikoistumisvaihtoehdon. Laurean liiketalouden tradenomitutkinnossa perusopinnot ovat kaikille samat (poislukien oikeustradenomiopinnot) ja tavat vaihtelevat kampuksittain.

Liiketalouden tradenomitutkinnossa voit erikoistua seuraaviin aiheisiin:

 • Henkilöstöjohtaminen: verkkopainotteinen oppiminen
 • Digitaalinen markkinointi: verkkopainotteinen oppiminen, osin myös lähiopiskeluna
 • Talous ja rahoitus: lähiopiskeluna erityisesti Leppävaaran kampuksella, lisäksi tarjontaa myös verkossa
 • Oikeudellinen osaaminen (Oikeustradenomi, Hyvinkää): verkkopainotteinen oppiminen
 • Projektijohtaminen: lähiopiskeluna Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksella

Opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kampuksen valitsemalla toteutustavalla eli päivisin kampuksella, monimuotona tai verkossa. Varauduthan vaadittaviin etäläsnäoloihin myös verkko-opinnoissa.

Voit joustavasti valita kursseja myös muista erikoistumisvaihtoehdoista, mutta tällöin toteutustapa ja -kampus voivat vaihtua.

Koulutuksen sisältö

Liiketalouden koulutuksen tutkinto antaa hyvät eväät työelämään. Sinulla on valmiudet oppia jatkuvasti uutta muuttuvassa maailmassa. Laurean liiketalouden tradenomina osaat:

 • kehittää liiketoimintaa palvelumuotoilun menetelmin
 • myydä ja markkinoida tuotteita ja palveluita
 • työskennellä tiimeissä ja projekteissa
 • toimia muuttuvassa liiketoimintaympäristössä
 • hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnassa
 • rakentaa ammatillista verkostoasi jo opintojen aikana
 • ymmärtää ja analysoida lukuja ja numeroita liiketoiminnan taustalla
 • tunnistaa sinulle ominaisimmat työskentelytyylit.

Laureassa tradenomitutkinto koostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Voit opiskella kursseilla, yritysprojekteissa, oman työn opinnollistamalla tai lukemalla hyväksi aikaisempaa osaamistasi.

Perusopinnot antavat pohjan tutkinnolle ja ovat kaikille tradenomiksi opiskeleville pakollisia. Perusopinnoissa opiskellaan monipuolisesti liiketalouden eri osa-alueita kuten markkinointia, palvelumuotoilua, taloushallintoa ja rahoitusta sekä henkilöstöjohtamista. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös perusopinnoiksi.

Perusopinnot

Tradenomikoulutuksessa perusopinnot koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaamisen kehittäminen (30 op)
 • Sustainability and Business Analysis (30 op)
 • Ammatillinen asiantuntija työyhteisössä eli harjoittelut 1 ja 2 (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Syventävät opinnot

Liiketalouden suuntautumisopinnot alkavat tyypillisesti noin 1,5 vuoden perusopintojen jälkeen. Syventäviä opintoja voit valita Laurean eri kampuksilta sekä koulutuksista ja rakentaa oman opintopolkusi. Liiketalouden koulutuksen syventävien opintojen opintopolut on rakennettu tiiviissä yhteistyössä työelämän kumppaneidemme kanssa, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla työnantajien tarpeisiin.

Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Liiketalouden tradenomikoulutuksen syventäviä opintoja ovat:

 • Asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta
  Brändi, markkinointi, digitaalinen markkinointi ja myynti
 • Taloushallinto ja rahoitus
  Yritysrahoitus, sijoitustoiminta, palkanlaskenta, talouden tietojärjestelmät ja tilinpäätös
 • Henkilöstöjohtaminen
  Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, itsensä johtaminen, henkilöstöjohtamisen lainsäädäntöä
 • Projektijohtaminen
  Opiskelu toteutetaan toimimalla yritysprojekteissa sekä projektitiimin jäsenenä että projektipäällikkönä
 • Yrittäjyys
  Valmiudet opiskelijan oman yrityksen kehittämiseen sekä yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen suunnattuja opintoja
 • Oikeudellinen osaaminen
  Julkis- ja yksitysoikeuteen liittyviä opintoja

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin ansiosta opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua.

Opetusmuodot

Voit opiskella liiketalouden tradenomiksi päivä-, monimuoto-, tai verkko-opintoina. Liiketalouden koulutuksen lähtökohtana on, että oppimiselle on erilaisia ratkaisuja opiskelijan elämäntilanteen mukaan.

Päiväopinnot edellyttävät sinulta mahdollisuutta olla läsnä kampuksella lähiopetuksessa arkisin päiväaikaan. Kampuksella opiskelun lisäksi päivätoteutuksissa hyödynnetään verkko-opiskelua. Opiskeluun kuuluu oppimistehtäviä sekä tiimeissä tehtäviä yritysprojekteja.

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Ainakin osa lähiopetuksesta vaatii paikallaoloa. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Verkko-opinnot opiskellaan kokonaan verkossa, mikä  edellyttää yleisesti sinulta enemmän itseohjautuvuutta. Myös verkko-opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa.

Tärkeintä liiketalouden tradenomikoulutuksessa ovat työelämäyhteydet, joita on kaikissa opiskelumuodoissa, niin päiväopinnoissa, verkko-opinnoissa kuin projekteissakin. Opintojen aikana saat kontakteja yritysyhteistyökumppaneihin ja pääset tutustumaan työelämään.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Projektimuotoinen opiskelu Tikkurilassa ja Hyvinkäällä

Tikkurilan ja Hyvinkään kampuksilla kaikki liiketalouden opinnot suoritetaan työelämälähtöisissä yritysprojekteissa. Yritysten toimeksiantamat projektit vaihtelevat sisällöltään esimerkiksi digitaalisesta markkinoinnista liiketoimintakonseptien kehittämiseen, palvelumuotoiluun, sosiaaliseen mediaan, verkkokaupan perustamiseen ja taloushallintoon.

Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla opiskelet liiketaloutta P2P (peer-to-peer) -mallin mukaisesti. Projektit toteutetaan tiimeissä opiskelijaprojektipäällikön johdolla, toimeksiantajayrityksen ja asiantuntijaohjaajan tukiessa taustalla.

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lisätietoa vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa löydät täältä.

Kansainvälisyys

Liiketalouden koulutuksen opinnoissa ja projekteissa pääset työskentelemään yhdessä Laureassa olevien vaihto-opiskelijoiden kanssa. Jotkut kurssit ja projektit tehdään yhdessä englanninkielisten koulutusten opiskelijoiden kanssa.

Tradenomikoulutuksessa sinun on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto. Kaksoistutkinnolla tarkoitetaan tutkintoa, jossa valmistut sekä Laureasta että partnerikorkeakoulusta. Voit suorittaa kaksoistutkinnon Laurean kumppanikorkeakoulussa Itävallassa. Kaksoistutkintoon sisältyy aina yksi tai useampi pakollinen ulkomaanjakso.

Opintojen aikana voit osallistua opiskelijavaihtoon jossakin yli 250:stä yhteistyöoppilaitoksesta lähes ympäri maailmaa. Voit myös suorittaa harjoitteluja ulkomailla tai toimia tuutorina kansainvälisille opiskelijoille. Kieliopintojen tarjonta Laureassa on myös kattava.

Lue lisää kansainvälisyydestä opinnoissa >>

Työllistyminen

Tradenomeilla on erinomaiset työllistymisnäkymät. Talous-, rahoitus- ja vakuutusala on iso työllistäjä, samoin kaupan ala ja henkilöstöjohtaminen. Osa valmistuneista lähtee töihin ulkomaille. Jos olet esimerkiksi syventynyt opinnoissasi markkinointiin, voit työllistyä kehittämään yrityksen digimarkkinointia.

Tradenomit sijoittuvat yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa kotimaisiin ja kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, joissa vaaditaan kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. Tradenomin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet muuttuvaan työelämään ja myös oman yritystoiminnan aloittamiseen sekä kehittämiseen. Liiketalouden tradenomina vaikutat yritysten ja yhteisöjen tulokselliseen toimintaan.

Jatko-opiskelu

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. Jopa tohtoriopintoihin löytyy väyliä.

Usein kysyttyä

 • Olen valmistunut merkonomiksi. Voidaanko tutkintoni hyväksilukea? 

  Toisen asteen tutkinto antaa sinulle hakukelpoisuuden, eikä sitä siksi voida hyväksilukea

 • Onko minun mahdollista ottaa kursseja muilta kampuksilta? 

  Opiskelu muilla kampuksilla on mahdollista. Joihinkin opintojaksototeutuksiin on varattu paikkoja pääsääntöisesti kyseisen kampuksen opiskelijoille.

 • Voinko suorittaa työharjoittelun omassa työpaikassa? Voiko aiemman työkokemuksen sisällyttää osaksi tutkintoa? 

  Työharjoittelun voit suorittaa omalla työpaikallasi, jos työtehtäväsi soveltuvat harjoittelun tavoitteisiin. Voit myös mahdollisesti sisällyttää aiemmin hankkimaasi työkokemusta osaamisen näytöllä osaksi tutkintoa. Nämä katsotaan aina tapauskohtaisesti opintojen alettua.

 • Kuinka paljon harjoittelua opintoihin sisältyy? 

  Liiketalouden koulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa. Voit tehdä molemmat harjoittelut myös yhtäjaksoisesti kuudessa kuukaudessa. Yritykset ja organisaatiot tarjoavat Laurealle harjoittelu- ja työpaikkoja, mutta voit myös itse etsiä oman harjoittelupaikan.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinoita

Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, Otaniemi, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Lähiopetuspäivät ovat pääsääntöisesti ma ja ti, noin kerran kuukaudessa. Tutkinto opiskellaan lähi- ja verkko-opintoina.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, henkilöstöjohtaminen,Lohja, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Opetuspäivät ovat pääsääntöisesti loppuviikolla Lohjan kampuksella tai verkossa. Opintojen alussa opetusta on viikoittain ja opintojen edetessä harvemmin. Tutkinto opiskellaan lähi- ja verkko-opintoina.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, Hyvinkää, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Lähityöskentelypainotteinen monimuotototeutus. Lähityöskentelyn ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. Tutkinnosta suurin osa opiskellaan yritysprojekteissa, joissa kehitetään asiakaslähtöisesti ja ketterästi yritysten toimintaa. Opintojen aikana toimit projektin ja tiimin johtajana.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Päiväopiskelu (ma-pe). Tutkinnosta suurin osa opiskellaan yritysprojekteissa.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, taloushallinto ja rahoitus, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Päiväopiskelu (ma-pe). Lähi-, projekti- ja verkko-opiskelua.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), lii­ke­ta­lous, Verkkokampus, 60 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
 • Opetusaika: Verkko-opiskelu, kaikki tapaamiset ovat verkossa. Opetusta ja tapaamisia on verkossa useita kertoja viikossa. Suurin osa opetuksesta tallennetaan, ja saatavilla myöhemmin katsottavaksi.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, digitaalinen markkinointi, Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakua.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, 35 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Päiväopinnot
 • Opetusaika: Ma - Pe
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Leppävaara, henkilöstöjohtaminen, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakua.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Päiväopinnot
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, projektijohtaminen, Hyvinkää, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa.
Hae Opintopolussa 

Tradenomi (AMK), liiketalous, Verkko, 60 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Voit hakea kevään yhteishaussa englanninkielisiin koulutuksiin 4.-18.1.2023 ja suomenkielisiin 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin

Tradenomiksi verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin opinnot kokonaan verkossa. Saat valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa ja yrittäjänä toimimiseen.


Lue lisää

Projektijohtamisen tradenomiopinnot

Oletko kiinnostunut opiskelemaan tradenomin tutkinnon tekemällä projekteja yrityksille ja organisaatioille? Hakeudu Hyvinkään, Tikkurilan tai Lohjan kampukselle liiketalouden opintoihin.


Lue lisää