Siirry sisältöön

Liiketalouden tradenomiopinnot verkossa

Laureassa voit suorittaa liiketalouden tradenomin tutkinnon kokonaan verkko-opintoina. Tämä koulutus antaa sinulle valmiudet esimies- ja asiantuntijatehtäviin erilaisissa organisaatioissa sekä yrittäjänä toimimiseen.

Opiskelijat tutkivat kurssimateriaalia tabletilta.

Tässä monimuotototeutuksessa opiskelet lähes kokonaan verkossa.  Lähitapaamisia on kerran lukukaudessa erikseen määriteltävinä päivinä, yleensä lukukauden alussa syyskuussa ja tammikuussa.

Verkko-opiskelu Laureassa on joustava mahdollisuus sinulle, joka et elämäntilanteesi tai asuinpaikkakuntasi vuoksi voi osallistua lähiopetukseen.

Minkälaista on opiskella verkossa?

Verkko-opinnoissa pystyt vaikuttamaan opintojesi aikatauluihin enemmän kuin päivätoteutuksissa, mutta opiskelu edellyttää itsensä johtamisen taitoja ja kurinalaisuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi.

Verkossa opiskellessa teet paljon itsenäistä työtä, mutta se ei ole yksinäistä puurtamista. Osallistut verkkokeskusteluihin ja teet ryhmätehtäviä etäyhteyksiä hyödyntäen.

Verkossa opiskellaan samassa tahdissa kuin muissa tradenomikoulutuksissa. Opiskeluun kuuluu opiskelua tiimeissä ja yritysprojekteissa, sekä opetusta ja tapaamisia, joista osa edellyttää läsnäoloa verkossa.

Monimuoto- ja verkko-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin päiväopinnot, joten opintoihin tulee varata riittävästi aikaa ja jo etukäteen kannattaa miettiä, miten sovittaa yhteen työn, opiskelun ja muun elämän.

Verkossa opiskelua varten tarvitset tietokoneen, verkkoyhteyden sekä kuulokemikrofonin.

Opiskeluun kuuluu myös ammattitaitoa edistävää harjoittelua.

Opintojen eteneminen

Opinnoissa on suositeltu etenemisjärjestys, jonka mukaan opiskelet 30-35 op lukukaudessa. Voit hyväksyttää aiempia opintoja tai työelämässä saavutettua osaamista osaksi tutkintoa. Lue lisää aiempien opintojen tai osaamisen sisällyttämisestä tutkintoon. Opiskeluun kuuluu kaksi noin  kolmen kuukauden mittaista työharjoittelujaksoa, jotka tehtävistä riippuen voi suorittaa omalla työpaikalla tai itse haetussa kohteessa. 

Verkkototeutuksessa sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työtäsi tai työpaikkasi toimintaa osana opintoja. Opinnot kestävät yleensä  2,5 - 3,5 vuotta. Sinulla on koko opintojen ajan oma opiskelun ohjaaja, tuutoriopettaja, jonka kanssa voit suunnitella opintojasi alusta lähtien. Lisäksi opinto-ohjaaja ja opintopäällikkö auttavat opintojen suunnittelussa.

Suuntautuminen

Täydentäviä opintoja (opinnot tarjolla osittain englanniksi) voit valita mm. seuraavilta aihealueilta: Asiakaslähtöinen ja digitaalinen liiketoiminta, taloushallinto ja rahoitus, henkilöstöjohtaminen, kv. liiketoiminta ja työympäristöjohtaminen.

Liiketalouden tradenomin tutkinto (210 op) koostuu liiketalouden ydinosaamiseen liittyvistä opintokokonaisuuksista (150 op) sekä täydentävistä opinnoista (60 op). Voit valita täydentäviä opintoja oman urasuunnitelmansa mukaan Laurean eri  kampuksilta tai muista korkeakouluista. Liiketalouden koulutusta on tarjolla myös päiväopetuksena sekä monimuotototeutuksena, jotka eivät ole kokonaan verkko-opintoina toteuttavaa koulutusta.

Tutustu liiketalouden verkko-opintojen opetussuunnitelmaan