Siirry sisältöön

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutus soveltuu sinulle, joka toimit tai valmistaudut toimimaan työelämän asiantuntija-, kehittämis- tai johtotehtävissä, olet kiinnostunut palveluliiketoiminnan ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä, ja haluat kehittyä tulevaisuuteen suuntautuneeksi uudistajaksi. Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutus sopii tieto- ja viestintätekniikan, tekniikan, kaupan, palvelualojen, kasvatuksen ja koulutuksen, taiteen, kulttuurin, humanististen, yhteiskuntatieteellisten, maa- ja metsätalouden alojen sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi edellytetään kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksessa syvennät palveluliiketoiminnan kehittämistä ja digitaalisia ratkaisuja koskevia tietojasi, taitojasi ja osaamistasi. Ensimmäisessä kokonaisuudessa tarkastelet tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä sekä sovellat palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa. Toisessa kokonaisuudessa perehdyt digitaalisten palvelujen kehittämiseen hyödyntämällä tulevaisuuksien tutkimuksen ja teknologiaennakoinnin menetelmiä sekä palvelumuotoilun lähestymistapaa.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksessa opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä, johon kuuluu opiskelijoita eri koulutusaloilta ja pääset verkostoitumaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opinnot on järjestetty siten, että voit opiskella koulutuksessa työn ohella. Opintoihin sisältyy lähiopetusta Leppävaaran kampuksella kolme päivää kuukaudessa. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kehittämisprojekteja, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. Opiskelu edellyttää itsenäistä otetta opiskeluun sekä oman ajankäytön hallintaa. Koulutuksessa käytetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksesta valmistuneet toimivat pääasiassa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa pätevyyden toimia ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä julkishallinnollisissa tehtävissä.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Pakolliset ydinopintojen opintojaksot (30 op) linkittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä opintokokonaisuuden, joka on suunniteltu suoritettavaksi ydinopintojen aikataulun mukaisessa järjestyksessä ensimmäisen lukuvuoden aikana:

 • Digitaalisten palveluiden tulevaisuus 5 op
 • Palvelumuotoilun johtaminen 10 op
 • Strategisen uudistumisen johtaminen 5 op
 • Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5 op
 • Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palvelutoiminnassa 5 op

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voit sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua koulutuksen aikana opiskelijavaihtoon. Esimerkkinä muista kansainvälisistä opiskelumahdollisuuksista on Sveitsin Genevessä järjestettävä CERN Bootcamp, joka on ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu innovatiivinen ja ainutlaatuinen intensiiviviikko. Opiskelijat kehittävät Bootcampissa ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jolla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään usein omalle työnantajalle ja sen puitteissa kehitetään yrityksen tai julkisorganisaation toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös muille toimeksiantajille tai Laurean TKI-hankkeisiin. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu/aloitus kevät 2024

Muutokset mahdollisia.

Opintojakso Opetuspäivä
Opintoihin orientoituminen 11.1.2024 klo 9.00-16.30
Digitaalisten palveluiden tulevaisuus 13.1., 9.2., 7.3.2024 klo 9.00-16.30
Palvelumuotoilun johtaminen 12.1., 8.2., 8.3., 6.4., 2.5.2024 klo 9.00-16.30
Strategisen uudistumisen johtaminen 9.3., 5.4., 3.5.2024 klo 9.00-16.30
Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit Verkkototeus kevään 2024 aikana
Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palveluliiketoiminnassa 6.9., 5.10., 24.10.2024 klo 9.00-16.30
Opinnäytetyöseminaarit

4.5.2024 klo 9.00-16.30

11.9., 9.10., 6.11., 4.12.2024 klo 13.00-18.00

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan. Täydentävän osaamisen opinnot toteutetaan pääsääntöisesti verkossa.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea koulutukseen syksyn 2023 yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut YAMK-koulutukseen antaa tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään syksyn 2023 yhteishaussa etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole myöskään mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu ja tes­taa­mi­nen

  Koe järjestetään etäkokeena 24.10.2023 klo 9.00 - 12.00. Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijan vastuulla on testata tietokoneen toimivuus ja kirjautuminen Canvas-oppimisympäristöön hyvissä ajoin ennen valintakoepäivää, jotta mahdolliset ongelmatilanteet ehditään selvittää.
  Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä muutama päivä ennen varsinaista valintakoetta.

  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä digitaalisessa oppimisympäristössä. Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintakoe ollakseen mukana valinnoissa.

  Pisteytys

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Kiitos viestistäsi! Yhteystietosi lisätään postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Tutustu opiskelijatarinoihin

Ei tuloksia.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (ylempi AMK), Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa