Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi, tietojenkäsittely (ylempi AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Hakeaksesi koulutukseen sinulla on oltava tradenomii (AMK)-tutkinto, muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi sinulla on oltava vähintään kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut -koulutuksessa syvennät palveluliiketoiminnan kehittämistä ja digitaalisia ratkaisuja koskevia tietojasi, taitojasi ja osaamistasi. Koulutuksen avulla saat uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvat teoreettiset tiedot sekä valmiudet toteuttaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet jatkuvaan oman ammattitaitosi ylläpitämiseen.

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut –koulutuksen ydinosaaminen muodostuu kahdesta kokonaisuudesta: digitaaliset palvelut ja palveluliiketoiminta.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdyt digitaalisten palvelujen kehittämiseen hyödyntämällä tulevaisuuksien tutkimuksen ja teknologiaennakoinnin menetelmiä sekä palvelumuotoilun lähestymistapaa.

Toisessa kokonaisuudessa tarkastelet tiedon roolia osana organisaation toimintaa ja menestystä sekä sovellat palveluliiketoiminnan uusia ajattelumalleja liiketoiminnan kehittämisen ja strategisen johtamisen kontekstissa.

Lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävät opintojaksot on jaoteltu osaamisalueen mukaisiin moduuleihin, mutta voit vapaasti koostaa oman yksilöllisen opintopolkusi näistä opintojaksoista.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Pakolliset ydinopintojen opintojaksot (30 op) linkittyvät toisiinsa ja muodostavat yhdessä opintokokonaisuuden, joka on suunniteltu suoritettavaksi ydinopintojen aikataulun mukaisessa järjestyksessä ensimmäisen lukuvuoden aikana:

 • Digitaalisten palveluiden tulevaisuus 5 op
 • Palvelumuotoilun johtaminen 10 op
 • Strategisen uudistumisen johtaminen 5 op
 • Tietojohtaminen ja arkkitehtuurit 5 op
 • Liiketoimintamallien kehittäminen tietointensiivisessä palvelutoiminnassa 5 op

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voit sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka aiheen voit itse valita, mutta voit tehdä opinnäytetyön myös Laurean tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyen. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään organisaation toimintaa.

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. YAMK-ohjelmasta aikaisemmin valmistuneet opiskelijat usein suosittelevat valitsemaan opinnäytetyön aiheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta opintoja voi hyödyntää opinnäytetyön tekemisessä. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Ydinosaamisen opintojen opetuspäivät keväällä 2023

12.-14.1.2023
9.-11.2.2023
9.-11.3.2023
13.-15.4.2023
4.-6.5.2023

Täydentävän osaamisen opinnot erillisen aikataulun mukaan.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea koulutukseen syksyn 2023 yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut YAMK-koulutukseen antaa tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

 • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut 

  Seuraava hakuaika tähän koulutukseen on 4. - 14.9.2023. Valintakokeen tiedot julkaistaan ennen hakuaikaa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta

Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (ylempi AMK), Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tiedot ilmoitetaan hakuajan alkuun mennessä.
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.