Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen seuraavan kerran syksyn yhteishaussa 31.8.-14.9.2022.

Perustiedot

  • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
  • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
  • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan tradenomi (AMK), muu soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, johon voi hakea hyvin monipuolisella työkokemus- ja tutkintotaustalla. Koulutus on omaleimainen ja sisällöltään ainutlaatuinen ja soveltuu hyvin erilaisiin urapolkuihin.

Opiskelu YAMK-ohjelmassamme on keskustelevaa ja yhteisöllisiä. Tuemme ja sparraamme toisiamme. Opiskelijat jakavat mielellään näkemyksiään, osaamistaan ja työkokemustaan käsiteltävistä teemoista. Osaaminen syntyy tietoa ja uutta osaamista soveltamalla ja se mitataan ja arvioidaan opintojaksojen jaksotehtävissä. Opintojaksoilla ei ole kokeita eikä tenttejä.

Lähipäivissä hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan myös osallistavia menetelmiä ja workshoptyöskentelyä. Lähipäivien aikana pääset harjoittelemaan ja tutustumaan uusiin kehittämisen menetelmiin, joita voit soveltaa sekä opintojaksoilla että omassa työssäsi. 

Opiskeluun liittyy lähipäivien välissä tehtävää itsenäistä työskentelyä sekä työskentelyä pienryhmissä. Keskeisiin käsitteisiin ja tietoperustaan tutustut lukemalla kirjallisuutta ja artikkeleita. 

Tervetuloa YAMK-koulutusten infotilaisuuteen 30.8.2022 kuulemaan lisätietoa koulutuksesta. Ilmoittaudu mukaan!

Opintojen rakenne

Tutkinto koostuu pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä). Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Pakolliset ydinosaamisen opinnot sisältää kaksi laajempaa osaamisaluetta:

  • Tulevaisuuksien ennakointiosaaminen
  • Asiakaslähtöisyysosaaminen

Ennakointiosaamisen opintojaksoilla perehdyt toimintaympäristön monitorointiin, monitorointitiedon hyödyntämiseen ja skenaariotyöskentelyyn sekä visionääriseen johtamiseen. Asiakaslähtöisyyden opinnoissa perehdyt muuttuvaan kuluttajaa, kehittyviin kumppanuuksiin ja liiketoimintamalleihin sekä asiakaskannattavuuteen.

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä, pakollisesta opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka aiheen voit itse valita, mutta voit tehdä opinnäytetyön myös Laurean tutkimus- ja kehityshankkeisiin liittyen. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa.

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. YAMK-ohjelmasta aikaisemmin valmistuneet opiskelijat usein suosittelevat valitsemaan opinnäytetyön aiheen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintoja, jotta opintoja voi hyödyntää opinnäytetyön tekemisessä.

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu

Ydinopintojen opetuspäivät päivitetään tänne hakuajan alkuun mennessä.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen haetaan syksyn 2022 yhteishaussa 31.8.2022 klo 8.00 - 14.9.2022 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta YAMK-koulutukseen antaa tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Tutustu hakemisen ohjeisiin.

Tietoa valintakokeesta

  • Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta 

    Tiedot syksyn 2022 yhteishaussa olevan Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta -koulutuksen valintatavoista päivitetään tähän toukokuun 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet - sivulle.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Kokemuksia opiskelusta

Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, ylempi AMK, Tikkurilan kampus, 30 aloituspaikkaa

  • Opetus alkaa: Tammikuu 2023
  • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.