Siirry sisältöön

Koulutukseen voi hakeutua yhteishaussa 15.-30.3.2023. Koulutus järjestetään kokonaan verkko-opintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (YAMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Ilmoittaudu YAMK-koulutusten infotilaisuuteen 7.3. klo 17.00

Tämä koulutus valmistaa sinut toimimaan mukana organisaation uudistumisessa. Kykenet analysoimaan ja suunnittelemaan strategista uudistumista huomioiden toimintaympäristön rajoitukset ja vaatimukset. Osaat yhdistää muuttuvan liike-elämän vaatimukset sekä oman organisaatiosi muutostarpeet. Lisäksi koulutus valmentaa sinua muutosjohtamiseen, fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen osana strategista uudistumista.

Opinnoissa yhdistyvät moderni strategiatutkimus sekä strategisen johtamisen käytännöt. Sisäistät globaalin liike-elämän ajankohtaiset muutostrendit sekä juridisen toimintaympäristön esihenkilötyössä.

Opinnot koostuvat pakollisista ja kaikille yhteisistä ydinopinnoista, valinnaisista täydentävistä opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Tarjoamme opinnoissasi joustavat suoritustavat, jotka tukevat parhaiten henkilökohtaista urakehitystäsi.

Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille ja restonomeille, joilla on kokemusta esihenkilötyöstä.

Opintojen rakenne

Koulutus järjestetään kokonaan verkko-opintoina. Opintojen alussa opiskelijat jaetaan pienryhmiin, jotka tukevat yhteisöllisyyttä opinnoissa sekä yhdessä oppimista. Opiskelujen aikana saat jatkuvaa palautetta ohjaajilta sekä henkilökohtaista ohjausta opintojesi kanssa.

Osa opinnoista mahdollistaa etenemisen itsenäisesti sekä yksilöllisen opiskelutahdin, mikä mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa. Itsenäisen työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluu webinaareja, jotka ajoittuvat ilta-aikaan sekä viikonloppuihin ja sisältävät opetuksen lisäksi opiskelijoiden välistä keskustelua.

Ydinopinnot 30 op

Koulutuksen ydinosaaminen antaa opiskelijalle valmiuden analysoida, suunnitella ja tukea organisaation strategista uudistumista toimintaympäristön vaatimukset huomioiden. Ydinosaamisen opinnot ovat yhteisiä kaikille koulutuksen opiskelijoille.

 • Strategia muuttuvassa maailmassa  

  Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa ja arvioida erilaisia lähestymistapoja strategiseen johtamiseen eri aikajänteillä ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opit kehittämään tavoitteellisesti omaa asiantuntijuuttasi ja esihenkilötyötäsi sekä analysoimaan strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta.

 • Organisaation strateginen uudistumiskyky 

  Opintojakson suoritettuasi osaat analysoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja organisaation strategiseen uudistumiseen. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan strategisia kehitysprojekteja erilaisissa toimintaympäristöissä sekä analysoimaan strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta. Opit myös hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan ja arvioimaan tietoa kriittisesti.

 • Fasilitointi ja yhteiskehittäminen kehittämistyössä 

  Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa ja arvioida erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä kehittämistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset. Opit myös analysoimaan strategisia päätöksiä eettisen, vastuullisen ja kansainvälisen näkökulman kautta.

 • Muutosjohtaminen  

  Opintojakson suoritettuasi osaat vertailla ja luokitella muutosjohtamisen käsitteitä sekä arvioida ja analysoida tapoja muuttaa yksilöiden käyttäytymistä. Osaat myös hyödyntämään oppimaasi luodessasi suunnitelman organisaatiomuutoksen läpivientiin. Opit arvioimaan ja analysoimaan yhteiskunnallisen muutoksen teemoja sekä suunnittelemaan ja rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa huomioimalla muutoksen johtamisen teoreettisia näkökulmia yhteiskunnallisessa kontekstissa

 • Työoikeus ja hyvinvointi  

  Opintojakson suoritettuasi osaat arvioida ja analysoida työn oikeudellista toimintaympäristöä ja hyvinvoinnin toteutumista työssä. Opit kehittämään ja arvioimaan työyhteisön toimintaa huomioiden sekä yksilön että yhteisön näkökulmat ja sen avulla myös arvioimaan ja kehittämään omaa asiantuntijuuttasi ja esihenkilötyötäsi.

 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus  

  Opintojakson aikana opit analysoimaan ja kehittämään kestävän kehityksen keskeisiä osa-alueita ja arvioimaan vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia. Opintojakson jälkeen osaat hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti.

Täydentävän osaamisen opinnot ja opinnäytetyö

Omaa osaamista täydennetään vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen opintoja (30 op) voi valita Laurean omasta täydentävän osaamisen tarjonnasta. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Täydentäviä opintoja voit suorittaa työssä oppimalla, tekemällä työelämässä aiemmin hankitun osaamisen näkyväksi tai sitomalla oppimisen työelämässä ajankohtaiseen projektiin.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö (30 opintopistettä). Voit valita sinua kiinnostavan aiheen ympäriltä laajan kehitysprojektin tai portfolion, joka koostuu opintojen aikana kootuista pienemmistä osista.

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan

Opintojen aikataulut

Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen opintojen aikataulu julkaistaan tällä sivulla ennen hakuajan alkamista. 

Opintojakso Aikataulu (syksyllä 2022 aloittaneet)
Orientaatiopäivä 3.9.2022 klo 9.00-16.00
Organisaation strateginen uudistumiskyky 7.9.2022 klo 17.00-20.00
21.9.2022 klo 17.00-20.00
5.10.2022 klo 17.00-20.00
19.10.2022 klo 17.00-20.00
Fasilitointi ja yhteiskehittäminen kehittämistyössä 11.10.2022 klo 17.00-20.00
25.10.2022 klo 17.00-20.00
8.11.2022 klo 17.00-20.00
22.11.2022 klo 17.00-20.00
Työoikeus ja hyvinvointi Starttitapaaminen 6.10.2022 klo 17.30-19.30,
siitä eteenpäin verkossa omatahtisesti suoritettava opinto
Kestävä kehitys ja vastuullisuus 3.11.2022 klo 17.30 - 19.30
17.11.2022 klo 17.30 - 19.30
31.11.2022 klo 17.30 - 19.30
15.12.2022 klo 17.30 - 19.30
Muutosjohtaminen koko syksyn ajan verkossa omatahtisesti suoritettava opinto
Opinnäytetyöillat 14.9.2022 klo 17.00-19.00
12.10.2022 klo 17.00-19.00
16.11.2022 klo 17.00-19.00
14.12.2022 klo 17.00-19.00
18.1.2023 klo 17.00-19.00
15.2.2023 klo 17.00-19.00
15.3.2023 klo 17.00-19.00
12.4.2023 klo 17.00-19.00
17.5.2023 klo 17.00-19.00

 

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Voit hakea koulutukseen seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Hakemiseen vaaditaan tradenomi (AMK) -tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Tietoa valintakokeesta

 • Strateginen johtaminen 
  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.
   
  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.
   
  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta päivitetään Opiskelijavalinnat ja Valintakokeet-sivultamme.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Lisätietoja:

Tutustu koulutusvastaavan ajatuksiin uudesta ohjelmasta

Strateginen johtaminen (Ylempi AMK), verkko, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.