Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Osa tapaamisista voi edellyttää läsnäoloa verkossa ennakkoon ilmoitettuna aikana.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op; 1,5–2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen

Opiskelijatarina: Laura Virkki (Liiketalous YAMK)

Koulutuksen sisältö

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun koulutuksessa opit tietoja, taitoja ja asennetta johtaa muutosta kestävällä tavalla. Päätavoitteena on hahmottaa kestävän kehityksen toimintaympäristön muutostyötä ja eri toimijoiden muuttuvia tarpeita, rooleja ja vastuita.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Opiskelijoille tarjotaan kuitenkin myös mahdollisuuksia tavata kampuksella.

Koulutuksessa kehität osaamista, jolla edistät ja johdat kestävää kehitystä, kestävää kasvua ja yhteiskuntavastuuta eri organisaatioissa tai luot kokonaan uutta liiketoimintaa. Opinnot tukevat kestävän kehityksen muutosta ja toimeenpanoa organisaatioissa. Voit keskittyä opintojen aikana valitsemasi yrityksen, julkisen palvelutoiminnan tai kolmannen sektorin organisaation kehittämiseen.

Yhteiskunnan eri sektorit tarvitsevat uusia visioita, strategioita ja menetelmiä ilmastonmuutoksen, ikääntyvän yhteiskunnan ja globaalien haasteiden keskellä. Tässä koulutuksessa haluamme nähdä haasteet myös mahdollisuutena uuteen liiketoimintaan sekä tuottavuuden ja tehokkuuden lisäämisenä eri sektoreilla.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5–2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen -koulutuksen ydinosaamisen opinnot sisältävät neljä opintojaksoa:

 • Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä 5 op
 • Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen 5 op
 • Kiertotalouden mallit ja ratkaisut 5 op
 • Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5 op                       

Voit valita, haluatko painottaa ydinosaamisen opinnoissasi kestävän kasvun vai yhteiskuntavastuun opintoja.

Jos haluat painottaa opinnoissasi kestävää kasvua, valitset ydinosaamisen opintoihin lisäksi Kestävän yritysrahoituksen instrumentit- ja Kestävä kuluttajakäyttäytyminen- opintojaksot, jotka ovat molemmat 5 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia. 

Jos haluat painottaa opinnoissasi yhteiskuntavastuuta, valitset ydinosaamisen opintoihin lisäksi Julkiset hankinnat ja Palvelumuotoilu ja moninaiset asiakkuudet- opintojaksot, jotka ovat molemmat 5 opintopisteen laajuisia kokonaisuuksia. 

Voit tutustua opintojaksojen tavoitteisiin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on kolmasosa opinnoista. Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyössä kehitetään toimeksiantajan kestävän kasvun, kehityksen tai yhteiskuntavastuun malleja. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle tai yritykselle ja sen avulla kehitetään yrityksen toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opintojen aikataulut

Koulutus alkaa syksyllä 2022. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Verkko-opinnot ovat työmäärältään yhtä laajat kuin muutkin opiskelumuodot. Opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta, ryhmä- ja verkostoitumistaitoja sekä kykyä aikatauluttaa opinnot omaan elämään sopiviksi. Osa tapaamisista voi edellyttää läsnäoloa verkossa ennakkoon ilmoitettuna aikana.

 • Kaikille opiskelijoille pakollisten opintojen aikataulu 

  Yh­teis­kun­ta ja verkostot kestävän kasvun ja yh­teis­kun­ta­vas­tuun mah­dol­lis­ta­ji­na

  Yhteiskuntavastuullinen johtaminen

  • Kontaktipäivät: pe 2.9.2022 ja la 3.9.2022
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen

  • Kontaktipäivät: pe 7.10.2022 ja la 8.10.2022
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Arvon luominen muuttuvissa verkostoissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä

  • Kontaktipäivät: pe 11.11.2022 ja la 12.11.2022
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Kiertotalouden mallit ja ratkaisut

  • Kontaktipäivät: pe 16.12.2022 ja la 17.12.2022
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.
 • Va­lin­nai­set ydin­o­pin­not, valitaan 10 op 

  Kestävä kasvu (toi­min­taym­pä­ris­tö­nä yritykset)

  Kestävän yrityskasvun rahoitusinstrumentit

  • Kontaktipäivät: pe 13.1.2023 ja la 14.1.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Kestävä kuluttajakäyttäytyminen

  • Kontaktipäivät: pe 17.2.2023 ja la 18.2.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Yh­teis­kun­ta­vas­tuu (toi­min­taym­pä­ris­tö­nä julkinen sektori)

  Julkiset hankinnat ja investoinnit

  • Kontaktipäivät: pe 13.1.2023 ja la 14.1.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

   

  Julkisen sektorin asiakkuudet ja palvelumuotoilu

  • Kontaktipäivät: pe 17.2.2023 ja la 18.2.2023
  • Tehtäviin tutustutaan/ tehtävät tehdään etukäteen Canvas-oppimisympäristössä.

Hakeminen ja valintaopintojakso

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Hakukelpoisuuden Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen -YAMK-koulutukseen antaa esimerkiksi Tradenomi (AMK)-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen 

  Tähän koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa. Koulutus alkaa syksyllä 2023.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -koulutuksesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

Opiskelijatarinat

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen (ylempi AMK), verkko, 30 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Syksyn 2022 yhteishaku on päättynyt. Seuraava yhteishaku on 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin