Siirry sisältöön

Liiketalouden YAMK-koulutus on antanut Laura Virkille työkaluja ja uusia näkemyksiä työhön

Opiskelijahaastattelussa Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun koulutuksessa YAMK-tutkintoa suorittava Laura Virkki.

YAMK-opiskelijamme Laura Virkki.

Opiskelijamme Laura Virkki suorittaa tällä hetkellä liiketalouden YAMK-koulutusta (Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen). Virkki pohti pitkään maisterin opintoja, sillä hän kaipasi työn tueksi teoriaa ja jotain uutta, joka inspiroisi ajattelemaan boksin ulkopuolelta. Virkillä on taustalla palvelujen tuottamisen ja johtamisen opinnot taustalla. Hän on valmistunut vuonna 2016 restonomiksi Leppävaaran Laureassa. Jo restonomiopintojen aikana Virkki suuntasi osaamistaan erityisesti palvelumuotoilun pariin.

Valmistumisen jälkeen hän pääsi heti samana syksynä koulutusta vastaaviin tehtäviin. Hän työskenteli pari vuotta Vantaan kaupungin tietohallinnossa palvelumuotoilijana, josta löysi tiensä palvelumuotoilija konsultiksi. Tällä hetkellä hän on työskennellyt 4 vuotta IT-talossa digitaalisten neuvonantopalveluiden parissa.

Kipinä opiskeluun vallalla olevasta ilmastokriisistä

Vallalla oleva ilmastokriisi vaikutti Virkin päätökseen lähteä opiskelemaan juuri kestävän kasvun johtamista. Virkki halusi oppia lisää siitä, mitä hän itse voi tehdä asian suhteen tai ainakin varmistua siitä, ettei pahenna tilannetta.

- Opiskelu ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa on etenkin töiden ohella vaativaa ajanhallinnallisesti, mutta myös ihan hurjan mielenkiintoista, itsenäisempää ja enemmän opiskelijakollegoiden eli muiden jo työelämässä kouliintuneiden asiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistä. 

Virkki saa lähes kaikista opintojensa kursseista tukea omaan työhönsä. Erilaisissa asiakasprojekteissa on päässyt hyödyntämään koulusta opittuja työkaluja sekä uusia näkemyksiä.  

- Ylemmän ammattikorkeakoulun opintojen jälkeen toivon olevani kestävän kehityksen asiantuntija. IT-ala kiinnostaa ihan hurjasti, kaikki digitaalinen ja digitaalisuuden tuomat muutokset yhtä lailla.

- Toivon myös, että saisin rakennettua edes jonkinlaista siltaa osaamiseni avulla siihen, että miten IT-alan tulisi reagoida ja mitä meidän tulisi oppia ja osata, että toiminta olisi edelleen kannattavaa ja huomioisi kaikki kestävyyden näkökulmat. Etenkin, kun kyseessä on ala, jonka ympäristövaikutuksista on vastikään alettu puhua enemmän.

Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen | YAMK | Ylempi AMK-koulutus - Laurea-ammattikorkeakoulu

Tutustu Lauran tarinaan