Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024. Kevään yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Tikkurilan kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksessa perehdytään ihmisten päätöksenteon taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja tekijöihin ja paneudutaan siihen, miten mielemme toimii työ- ja arkielämän päätöksentekotilanteissa. Ilmiöitä havainnoidaan käytännössä erilaisissa tilanteissa ja koulutuksessa perehdytään myös päätöksenteon ja valintamuotoilun taustalla olevaan tutkimustietoon.

Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla sekä järjestökentällä. Voit toimia päätöksenteon asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä alallasi. Koulutus soveltuu sinulle, jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, työskentelet ihmisläheisissä tehtävissä ja haluat kehittää omia tai organisaatiosi toimintatapoja.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen pääpaino on päätöksenteon käyttäytymistieteellisen tietämyksen soveltamisessa organisaatioiden kehittämistoiminnassa ja johtamisessa. Opit tarkastelemaan päätöksenteon ilmiöitä laaja-alaisesti erilaisissa valintatilanteissa sekä yksilön että yhteisön tekemien valintojen kautta. Opit tunnistamaan ja analysoimaan työelämän ja erilaisten yhteisöjen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja käyttäytymismalleja, mikä puolestaan luo pohjan ratkaisujen kehittämiselle.

Valintamuotoilu mahdollistaa tehokkaiden toiminta- ja palveluympäristöjen suunnittelun ja se perustuu ihmisten käyttäytymistä ohjaavien päätöksenteon ilmiöiden ymmärryksen varaan. Kun tunnistamme ja ymmärrämme tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, voimme myös hyödyntää tietoa käänteisesti johtamisessa, toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttäytymismuutosten ”tuuppaamisessa”. Tuuppaukset ovat käytännön toimenpiteitä, joilla ihmisten käyttäytymistä voidaan muuttaa ilman kieltoja tai toimintamahdollisuuksien rajoittamista.

Valintamuotoilu pohjautuu käyttäytymistaloustieteen tarjoamalle ymmärrykselle yksilöistä ja ryhmistä päätöksentekijöinä. Käyttäytymistaloustiede puolestaan syventää perinteisen taloustieteen teorioita ihmisten toiminnasta empiiriseen tutkimustietoon nojautuen. Näiden havaintojen perusteella ihmisten toimintaa voidaan kuvata ”ennakoitavan epärationaaliseksi”, mikä avaa uusia näkökulmia heihin vaikuttamiseen niin kaupallisissa tilanteissa kuin yhteiskunnallisissakin kysymyksissä. Päivittäiseen päätöksentekoon vaikuttavat lukuiset päätöksenteon ilmiöt, joita ovat tutkineet esimerkiksi taloustieteen Nobel-palkinnon saaneet Daniel Kahneman (2002) ja Richard Thaler (2017). Koulutuksen yhdellä opintojaksolla vierailevana luennoitsijana toimii Prof. Martijn van den Assem, joka on tehnyt tutkimusyhteistyötä Richard Thalerin kanssa

Opintojen rakenne

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutuksen ydinosaaminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen kokonaisuuteen.

 • Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksentekoa kuvaileviin malleihin ja psykologisiin ulottuvuuksiin.
 • Toisessa kokonaisuudessa opitaan tutkimus- ja kehittämismenetelmälliset perustaidot valintamuotoiluprosessin toteuttamiseksi, joka edellyttää sekä laadullisten että määrällisten (tilastomatemaattisten) tutkimusmenetelmien hallintaa.
 • Kolmannessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa on päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä

Koulutuksen ydinosaamisen opintojaksot edistävät kansainvälisen, englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja. Lisäksi syvennät ja laajennat omaa osaamistasi täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen opintojaksojen laaja tarjonta ja monipuoliset suoritustavat mahdollistavat oman yksilöllisen opintopolun rakentamisen. Täydentävän osaamisen opintoja tarjotaan pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Päätöksenteon tutkimisen ja kehittämisen periaatteisiin tutustutaan jo heti opintojen alussa, joten opinnäytetyöaihetta on mahdollista pohtia heti alusta alkaen.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Viiden opintopisteen laajuisiin ydinosaamisen opintojaksoihin sisältyy enintään 3 lähiopetuspäivää Tikkurilassa, ja opintoihin sisältyy myös verkossa toteutettavia opintokokonaisuuksia. Lähiopetuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen, työpajatyöskentely sekä yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetuspäivien ulkopuolella hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisen sovelluksia. Opintojaksoihin sisältyy soveltavia kehittämistehtäviä, jotka toteutetaan usein pienryhmissä.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta se edellyttää hyviä itsensä johtamisen taitoja ja ajankäytön hallintaa. Opintovapaan ottaminen työstä tukee opintojen edistymistä.

Ydinopinnot 30 op 

Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen ydinosaamisen opetuspäivät syyslukukaudella 2023. Vuoden 2024 aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Muutokset ovat mahdollisia.

14.-16.9.2023 klo 9.00-16.30
12.-14.10.2023 klo 9.00-16.30
9.-11.11.2023 klo 9.00-16.30
7.-9.12.2023 klo 9.00-16.30

Yhteen ydinopintojaksoon sisältyy verkko-opintokokonaisuus, joka tulee suorittaa itsenäisesti Canvas-oppimisalustalla 19.8. - 10.9.2023

Täy­den­tä­vät opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan pääasiallisesti verkossa.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä on myös  harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023 (päättyy klo 16.00).

  Opintojakson työmäärän takia suosittelemme, että tutustut verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin heti opintojakson alkaessa.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Ohjeet

  Opintojaksolla käytettävät aineistot julkaistaan oppimisalusta Canvasissa opintojakson alkaessa. Ennakkoon luettavaa materiaalia ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintakoeyhteistyö

  Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun  johtaminen sekä Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä.  Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla tämän valintaopintojakson.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä julkaisuja

Voit halutessasi tutustua seuraaviin julkaisuihin:

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Tutustu opiskelijatarinoihin

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 voit hakea syksyllä 2024 alkaviin englanninkielisiin koulutuksiimme.

Tutustu englanninkielisiin koulutuksiimme

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen