Siirry sisältöön

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Viiden opintopisteen laajuisiin ydinosaamisen opintojaksoihin sisältyy enintään 3 lähiopetuspäivää, ja opintoihin sisältyy myös verkossa toteutettavia opintokokonaisuuksia.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 opintopistettä, 1,5-2,5 vuotta

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksessa perehdytään ihmisten päätöksenteon taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja tekijöihin ja paneudutaan siihen, miten mielemme toimii työ- ja arkielämän päätöksentekotilanteissa. Ilmiöitä havainnoidaan käytännössä erilaisissa tilanteissa ja koulutuksessa perehdytään myös päätöksenteon ja valintamuotoilun taustalla olevaan tutkimustietoon.

Koulutus antaa valmiudet toimia innostavana ja ihmisläheisenä johtajana niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla sekä järjestökentällä. Voit toimia päätöksenteon asiantuntijana, esimiehenä ja kehittäjänä alallasi. Koulutus soveltuu sinulle, jos olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, työskentelet ihmisläheisissä tehtävissä ja haluat kehittää omia tai organisaatiosi toimintatapoja.

Koulutuksen sisältö

Ilmoittaudu YAMK-koulutusten infotilaisuuteen 7.3. klo 17.00

Koulutuksen pääpaino on päätöksenteon käyttäytymistieteellisen tietämyksen soveltamisessa organisaatioiden kehittämistoiminnassa. Opit tarkastelemaan päätöksenteon ilmiöitä laaja-alaisesti erilaisissa valintatilanteissa sekä yksilön että yhteisön tekemien valintojen kautta. Opit tunnistamaan ja analysoimaan työelämän ja erilaisisten yhteisöjen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja käyttäytymismalleja, mikä puolestaan luo pohjan ratkaisujen kehittämiselle.

Valintamuotoilu mahdollistaa tehokkaiden toiminta- ja palveluympäristöjen suunnittelun ja se perustuu ihmisten käyttäytymistä ohjaavien päätöksenteon ilmiöiden ymmärryksen varaan. Kun tunnistamme ja ymmärrämme tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen, voimme myös hyödyntää tietoa käänteisesti toimintaympäristöjen suunnittelussa ja käyttäytymismuutosten ”tuuppaamisessa”. Tuuppaukset ovat käytännön toimenpiteitä, joilla ihmisten käyttäytymistä voidaan muuttaa ilman kieltoja tai toimintamahdollisuuksien rajoittamista.

Valintamuotoilu pohjautuu käyttäytymistaloustieteen tarjoamalle ymmärrykselle yksilöistä ja ryhmistä päätöksentekijöinä. Käyttäytymistaloustiede puolestaan syventää perinteisen taloustieteen teorioita ihmisten toiminnasta empiiriseen tutkimustietoon nojautuen. Näiden havaintojen perusteella ihmisten toimintaa voidaan kuvata ”ennakoitavan epärationaaliseksi”, mikä avaa uusia näkökulmia heihin vaikuttamiseen niin kaupallisissa tilanteissa kuin yhteiskunnallisissakin kysymyksissä. Päivittäiseen päätöksentekoon vaikuttavat lukuiset päätöksenteon ilmiöt, joita ovat tutkineet esimerkiksi taloustieteen Nobel-palkinnon saaneet Daniel Kahneman (2002) ja Richard Thaler (2017). Koulutuksen yhdellä opintojaksolla vierailevana luennoitsijana toimii Prof. Martijn van den Assem, joka on tehnyt tutkimusyhteistyötä Richard Thalerin kanssa

Opintojen rakenne

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa -koulutuksen ydinosaaminen voidaan karkeasti jakaa kolmeen kokonaisuuteen.

 • Ensimmäisessä kokonaisuudessa perehdytään päätöksentekoa kuvaileviin malleihin ja psykologisiin ulottuvuuksiin.
 • Toisessa kokonaisuudessa opitaan tutkimus- ja kehittämismenetelmälliset perustaidot valintamuotoiluprosessin toteuttamiseksi, joka edellyttää sekä laadullisten että määrällisten (tilastomatemaattisten) tutkimusmenetelmien hallintaa.
 • Kolmannessa kokonaisuudessa keskeisessä roolissa on päätöksenteon ilmiöiden soveltaminen johtamisessa, kehittämisessä ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisessä

Koulutuksen ydinosaamisen opintojaksot edistävät kansainvälisen, englanninkielisen tutkimuskirjallisuuden omaksumis- ja soveltamistaitoja. Lisäksi syvennät ja laajennat omaa osaamistasi täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen opintojaksojen laaja tarjonta ja monipuoliset suoritustavat mahdollistavat oman yksilöllisen opintopolun rakentamisen. Täydentävän osaamisen opintoja tarjotaan pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Opintoihin kuuluu myös opinnäytetyö, joka on luonteeltaan työelämää kehittävä. Päätöksenteon tutkimisen ja kehittämisen periaatteisiin tutustutaan jo heti opintojen alussa, joten opinnäytetyöaihetta on mahdollista pohtia heti alusta alkaen.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Viiden opintopisteen laajuisiin ydinosaamisen opintojaksoihin sisältyy enintään 3 lähiopetuspäivää, ja opintoihin sisältyy myös verkossa toteutettavia opintokokonaisuuksia. Lähiopetuspäivissä korostuvat yhdessä oppiminen, työpajatyöskentely sekä yhteys tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lähiopetuspäivien ulkopuolella hyödynnetään erilaisia verkko-oppimisen sovelluksia. Opintojaksoihin sisältyy soveltavia kehittämistehtäviä, jotka toteutetaan usein pienryhmissä.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, mutta se edellyttää hyviä itsensä johtamisen taitoja ja ajankäytön hallintaa. Opintovapaan ottaminen työstä tukee opintojen edistymistä.

Ydinopinnot 30 op 

Syksyllä 2023 alkavan koulutuksen ydinosaamisen opetuspäivät syyslukukaudella 2023. Vuoden 2024 aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Muutokset ovat mahdollisia.

14.-16.9.2023 klo 9.00-16.30
12.-14.10.2023 klo 9.00-16.30
9.-11.11.2023 klo 9.00-16.30
7.-9.12.2023 klo 9.00-16.30

Täy­den­tä­vät opinnot 30 op

Erillisen aikataulun mukaan pääasiallisesti verkossa.

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen kevään 2023 toisessa yhteishaussa.

Hakemiseen vaaditaan Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytössä myös  harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintaopintojaksosta

 • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat valintaopintojakson perusteella.

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 28.4. - 2.6.2023, jolloin viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 2.6.2023 klo 16.00 mennessä.

  Opintojakso tulee aloittaa viikon sisällä valintaopintojakson alkamisesta.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä.

  Opintojaksolla käytettävät aineistot julkaistaan oppimisalusta Canvasissa opintojakson alkaessa. Ennakkkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.

  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä tutkintonsa ydinopintoihin. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

  Valintakoeyhteistyö

  Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun  johtaminen sekä Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutukset toteuttavat valintaopintojakson yhteistyössä.  Molempiin koulutuksiin voi hakea suorittamalla tämän valintaopintojakson.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Koulutukseen liittyviä julkaisuja

Voit halutessasi tutustua seuraaviin opiskelijoiden kirjoittamiin julkaisuihin:

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

OPISKELIJATARINAT

Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu johtamisessa (ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Voit hakea kevään yhteishaussa englanninkielisiin koulutuksiin 4.-18.1.2023 ja suomenkielisiin 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin

Ylemmän AMK-tutkinnon valintakoe

Täältä löydät Ylempi AMK -koulutusten valintakokeiden päivämäärät ja ennakkomateriaalit.


Tutustu valintakokeeseen