Siirry sisältöön

Urheilijana Laureassa

Urheiletko tavoitteellisesti tähtäimessä kansallinen ja kansainvälinen menestys? Laureassa tunnistetaan urheilu-uran ja opintojen kriittinen ajallinen päällekkäisyys. Siksi Laureassa halutaan tukea opiskelun ja urheilun joustavaa yhdistämistä sekä edistää opiskelijoiden laaja-alaista hyvinvointia. Laurea haluaa luoda urheilijoille mahdollisuuksia paitsi menestyä urheilu-uralla myös sopeutua myöhemmin työelämään hyvillä koulutuksen tuomilla valmiuksilla. Urheilijat ovat lämpimästi tervetulleita opiskelemaan Laureaan!

Laurean pedagogiikan ja Learning by Developing (LbD) -oppimismallin keskiössä ovat opiskelijakeskeisyyden, työelämäläheisyyden, osaamisperustaisuuden, joustavuuden ja yksilöllisen ohjaustoiminnan vahvistaminen.  

Kilpaurheilua harrastava opiskelija saa Laurealta apua opintojen suunnittelussa, jotta urheilun vaatimukset tulevat huomioiduiksi henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa. Haluamme henkilökohtaisella ohjauksella tukea huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien. 

Huippu-urheilijalle suunnatut opinnot 

Voit hakea Laureaan opiskelemaan normaalisti päivä-, monimuoto- tai verkko-opiskelijaksi tutkinnosta riippuen. Voit myös hakea erityisesti urheilijoille suunnattuihin Laurean avoimen AMK:n verkossa suoritettaviin polkuopintoihin. Polkuopinnot antavat sinulle mahdollisuuden suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo ennen tutkinto-opiskelijaksi hakeutumista. Polkuopiskelijana opiskelet samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa tutkinnon ensimmäisen vuoden opintoja (vähintään 60 opintopistettä). Tutustu opetussuunnitelmaan. Polkuopintojen opiskeluoikeusaika on yksi vuosi (kaksi lukukautta). Polkuopintojen aikana suoritetuilla 60 opintopisteellä voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Lisätietoja voit lukea AMK-polkuopinnot -sivulta.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkossa, joten niitä on mahdollista tehdä joustavasti ammattiurheilun rinnalla. Voit siis valita, missä opintoja teet ja usein myös sen, mihin vuorokauden aikaan opiskelet. Itsenäisen työskentelyn lisäksi verkko-opintoihin sisältyy kuitenkin myös opiskelua tiimeissä sekä opetusta ja tapaamisia, jotka voivat edellyttää sovittuina aikoina läsnäoloa verkossa.  

Verkko-opinnot edellyttävät opiskelumuodoista eniten itseohjautuvuutta ja opiskelutahti on sama kuin päivä- tai monimuotokoulutuksessa. Sinulle nimetään polkuopintojen ajaksi oma henkilökohtainen urheiluun erikoistunut opettajatuutori. Hän tukee sinua henkilökohtaisen oppimissuunnitelman (HOPS) laatimisessa ja opintojen sovittamisessa urheilun vaatimuksiin. Jo olemassa oleva, esim. urheilijauralla kertynyt osaamisesi, voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi polkuopintoja. 

Ilmoittautuminen ja valinta urheilijoille suunnattuihin polkuopintoihin 

Syksyn 2024 liiketalouden polkuopintoihin ilmoittaudutaan 15.–21.7.2024 erillisellä lomakkeella. Huomioithan, että voit ilmoittautua vain yhteen ryhmään polkuopiskelijaksi. Ilmoittautumisen jälkeen koulutusta, opiskelumuotoa tai kampusta ei voi vaihtaa. 

Opiskelijavalinta urheilijoille suunnattuihin polkuopintoihin tehdään Orientaatio avoimen AMK:n polkuopintoihin -verkkokurssin perusteella. Kaikki ilmoittautuneet saavat 22.7.2024 kutsun suorittamaan Orientaatio avoimen AMK:n polkuopintoihin -verkkokurssi. Verkkokurssi on suoritettava hyväksytysti 29.7.2024 mennessä.

Tieto opiskelijavalinnasta toimitetaan viimeistään 2.8.2024 ja polkuopiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 5.8.2024. Paikan vastaanottamisen yhteydessä tulee maksaa polkuopintojen opintomaksu.

Urheilijoille suunnattujen polkuopintojen alkamisajankohdat:

Liiketalous, verkko-opinnot: syksy 2024, kevät 2025
Fysioterapia, monimuoto-opinnot: kevät 2025
Sosionomi, verkko-opinnot: kevät 2025, syksy 2025

Tarkat ilmoittautumis- ja valinta-aikataulut sekä valintaperusteet näet Polkuopinnot syksyllä 2024 -sivulta

Hakeminen polkuopintojen perusteella tutkinto-opiskelijaksi 

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa avoimen AMK:n polkuopintojen perusteella, jos hakukelpoisuutesi täyttyy. Tutustu valintaperusteisiin ja tarkempiin hakuohjeisiin Erillishaku-sivulla.

Polkuopinnot tulee suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Mikäli et saa suoritettua 60 opintopistettä polkuopintovuoden aikana, voit kerryttää puuttuvia opintopisteitä avoimen AMK:n opintotarjonnasta ja maksamalla uuden avoimen AMK:n opintomaksun (opintopistekohtainen tai vuosimaksu). Huomioithan, että tällöin et voi jatkaa polkuopiskelijana ryhmäsi mukana. Erillishaussa voit hakea maksimissaan kolme vuotta vanhoilla opinnoilla.

Lisätiedot polkuhakuun liittyen hanna.naarmala@laurea.fi.

Urhea-yhteistyö

Laurea-ammattikorkeakoulun ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea) välille on solmittu kirjallinen kumppanuussitoumus ja Laurea-ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian jäsen. Oppilaitoksemme urheilevilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Urhean jäsenyyttä.

Urhea on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla oleville ja sinne pyrkiville urheilijoille sekä kaikille niille tahoille ja henkilöille, jotka ovat halukkaita auttamaan urheilijoita kohti koulutus- ja urheilu-uran tavoitteita. 

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhea on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tukea huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden päivittäisharjoittelua, opiskelua sekä tukipalvelujen saatavuutta. Yhteistyöverkostossa lajiliitot ja seurat vastaavat urheilijoiden valmennuksesta, oppilaitokset opetuksesta, ohjaamisesta sekä tukipalvelujen järjestämisestä.  

Urhea-opiskelija saa apua oppilaitoksen taholta opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta urheilun vaatimukset tulevat huomioiduksi henkilökohtaisessa oppimissuunnitelmassa. Urhea-opiskelijan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan vaikuttavat urheilijan arjen kuormittavuus, kilpailu- ja leirikalenteri sekä pitkäntähtäimen tavoitteet.

Urheilijan opiskelua tuetaan mm. seuraavilla tavoilla:

  • yksilöllinen opiskeluaikataulu
  • vaihtoehtoiset tavat opintojen suorittamiseksi
  • urheilussa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen; hyväksiluku, osaamisen näyttö 
  • tutkinnon mukaisen osaamisen hankkiminen urheilulla: urheilun opinnollistaminen
  • työharjoittelun toteutumisen vaihtoehtoiset käytänteet
  • urheilu-uralta nousevat opinnäytetyön aiheet
  • kansainvälisen vaihdon luomat mahdollisuudet

Lisätietoja: