Siirry sisältöön

Urheilijana Laureassa

Kilpaurheilua harrastava opiskelija saa Laurealta apua opintojen suunnittelussa, jotta urheilun vaatimukset tulevat huomioiduksi henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Laurea-ammattikorkeakoulun ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea) välille on solmittu kirjallinen kumppanuussitoumus ja Laurea-ammattikorkeakoulu on pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian jäsen. Oppilaitoksemme urheilevilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Urhean jäsenyyttä.

Urhea on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla oleville ja sinne pyrkiville urheilijoille sekä kaikille niille tahoille ja henkilöille, jotka ovat halukkaita auttamaan urheilijoita kohti koulutus- ja urheilu-uran tavoitteita. 

Urheilijat hakevat Akatemiaan joko suoraan itse tai lajiliiton kautta.

Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhea on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tukea huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien nuorten urheilijoiden päivittäisharjoittelua, opiskelua sekä tukipalvelujen saatavuutta. Yhteistyöverkostossa lajiliitot ja seurat vastaavat urheilijoiden valmennuksesta, oppilaitokset opetuksesta ja opintojen suunnittelusta sekä tukipalvelujen tarjoajat omista palveluistaan.  

Lisätietoja hakemisesta URHEAan

Urhea-opiskelija saa apua oppilaitoksen taholta opintojen suunnittelussa, jotta urheilun vaatimukset tulevat huomioiduksi henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa. Urhea-opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan vaikuttavat urheilijan arjen kuormittavuus, kilpailu- ja leirikalenteri sekä pitkäntähtäimen tavoitteet.

Laurean yksiköissä toimivat Urhea-opiskelijoiden vastuuhenkilöt, joiden puoleen opintojen suunnitteluun ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiseen liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä. Urheilijan opiskelua voidaan tukea mm. seuraavilla tavoilla:

  • yksilöllinen opiskeluaikataulu
  • vaihtoehtoiset tavat opintojen suorittamiseksi
  • näytöt aikaisemmin hankitusta osaamisesta
  • työharjoittelun toteutumisen vaihtoehtoiset käytänteet
  • urheilu-uralta nousevat opinnäytetyön aiheet
  • kansainvälisen vaihdon luomat mahdollisuudet

Lisätietoja: