Siirry sisältöön

Voit hakea kyberturvallisuuden koulutukseen syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
 • Tutkinnon nimi: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tietojenkäsittely
 • Laajuus ja opintojen kesto: 210 op, 3,5 vuotta

Kybertradenomiksi valmistuneet opiskelijat työllistyvät konsultointiin ja teknisten asiantuntijoiden tehtäviin.  

Kybertradenomikoulutuksen sisältö

Digitalisoituvassa maailmassa kyberuhilta suojautuminen on yhä tärkeämpää liiketoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi. Kyberturvallisuuteen keskittyvä tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle hyvät valmiudet varautua kyberuhkiin erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.  Koulutuksessa saat kokonaisvaltaisen kuvan kyberturvallisuudesta, mukaan lukien tietoturvan hallinnan, tietoverkkojen perusteet, kyberuhkat ja kyberuhkien torjuntaan liittyvät suojauskäytänteet.

Ohjelma koostuu pakollisista ydinopinnoista, joihin kuuluu harjoittelu ja opinnäytetyö sekä täydentävistä opinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. 

Ydinosaamisen opinnot

Tietojenkäsittelyn ydinopinnot aloitetaan ohjelmoinnin ja tietokantojen, tietoverkkojen ja tietoturvan perusteiden opiskelulla. Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, yrittäjyyttä palvelumuotoilua ja markkinointia.

Tietojenkäsittelyn koulutuksen ydinopintoja ovat:

 • Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen (30 op)
 • Tietojenkäsittelyosaaminen (30 op)
 • Sustainability and Business Analysis (30 op)
 • Harjoittelut (2 x 15 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (mm. opinnäytetyö, ura-ohjausopinnot) (30 op)

Täydentävät opinnot

Täydentäviä opintoja valitaan yhteensä 60 op, joista vähintään 45op tulee olla kyberturvallisuuden täydentäviä opintoja. Kyberturvallisuuden täydentävät opinnot ovat englanniksi ja ne koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:   

 • Information Infrastructure and Security (15 op) 
  Tässä kokonaisuudessa saat hyvän ymmärryksen nykyaikaisten tietoverkkojen rakenteesta ja toiminnoista. Pystyt konfiguroimaan verkkoja huomioiden tärkeimmät suojauskontrollit ja tunnistat IP verkkojen rakenteelliset haavoittuvuudet.  
 • Information Security Management (10 op)
  Tietoturvan hallinnan kokonaisuudessa opit kaikki tärkeimmät alan käsitteet ja pystyt siten myös keskustelemaan sujuvasti alan ammattilaisten kanssa. Kokonaisuus sisältää myös perusteet riskien hallinnalle, jatkuvuussuunnittelulle ja strategiselle ajattelulle.
 • Cybersecurity Technologies (20 op)
  Opit teknisiä käytänteitä, joilla suojataan yritysten kriittisiä tietoja ja järjestelmiä. Lisäksi opit tunnistamaan haavoittuvuuksia, uhkia ja riskejä organisaatioiden tietoverkoissa. 
 • Authentic Worklife Projects (10 op)
  Työelämäprojekteissa osallistut kehitystyöhön kansallisissa tai kansainvälisissä ympäristöissä. Opintokokonaisuus sisältää myös mahdollisuuden osallistua hackathon-tapahtumiin tai yritysvierailuihin.

Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. 

Tutustu opetussuunnitelmiin

Koulutuksen vahvuudet

Koulutuksen sisältö perustuu alalla tunnettuihin kyberturvallisuuden viitekehyksiin, joita tarjoavat alan tunnetuimmat toimijat kuten Comptia, ISC2 ja ISACA. Kaikilla opettajilla on ammatillinen tausta liike- ja IT-alalta. Laurea tekee jatkuvasti yhteistyötä alan merkittävien toimijoiden kanssa kuten Nixu, Hoxhunt, PwC ja Microsoft kanssa tuodakseen uusimmat osaamisalueet ja teknologiat opintojaksoillemme. Kumppanit mahdollistavat asiantuntijavierailut opintojaksoillamme ja jatkuvan vuoropuhelun työelämän kanssa 

Laureassa opiskellaan käytännönläheisesti erilaisissa työelämäprojekteissa ja hankkeissa yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelu pohjautuu Learning by Developing (LbD)-toimintamalliin eli kehittämispohjaiseen oppimiseen. LbD-mallin avulla opit tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti työelämälähtöisyyden kautta. Samalla kehität teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua. IT-tradenomiopinnoissa keskeisenä osana on opiskelu yhdessä myös muiden alojen opiskelijoidemme kanssa.

Opetusmuodot

Monimuoto-opiskelu sisältää sekä lähi- että verkko-opetusta. Lähiopetus järjestetään joustavasti ja läsnäoloa suositellaan yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opintojen yhteensovittamisen.

Opinnot aloitetaan 3-päiväisellä ryhmätapaamisella Leppävaaran kampuksella, jonka yhteydessä käydään läpi mahdolliset aikaisempien opintojen hyväksiluvut. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelua kampuksella on yksi päivä kolmen viikon välein (torstai 8-15), muutoin opetusta on verkossa klo 15-18 välillä. Toisen opintovuoden jälkeen opetus on pääsääntöisesti verkossa.

Lue lisää opetusmuodoista >>

Hyväksiluku ja osaamisen näyttö

Aiemmin hankkimasi tutkintotavoitteiden mukainen osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi. Opintojen alussa osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa tukenasi on oma opettajatuutorisi.

Hyväksiluku on mahdollista tehdä aiempien korkeakouluopintojen perusteella. Opintojen vanhentuminen arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa esitettyihin osaamistavoitteisiin. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla arvioitua osaamista voidaan pyytää täydentämään esim. osaamisen näytöllä, jos työelämän osaamisvaatimukset ovat merkittävästi muuttuneet.

Muualla kuin korkeakouluopinnoissa kertynyttä tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voit osoittaa osaamisen näytöllä. Osaamisen osoittamisen tavasta sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty opintojaksosta riippuen.

Opintojesi aikana voit hankkia osaamista joustavasti eri tavoin. Lue lisää vaihtoehtoisista tavoista hankkia osaamista osaksi tutkintoa >> 

Kansainvälisyys

Kyberturvallisuuden koulutus on vahvasti kansainvälistä ja alan osaajille on kysyntää ympäri maailmaa. Sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä opintojesi jälkeen myös ulkomaille. Opintoihin kuuluvat harjoittelut on mahdollista suorittaa ulkomailla.  

Opiskelet lähes puolet opinnoistasi yhdessä englanninkielisen tietojenkäsittelyn koulutuksen opiskelijoiden kanssa, jolloin sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja kielitaitosi kehittyy opiskelusi yhteydessä. Kyberturvallisuuden  täydentävät opinnot ovat englanniksi, joten sinulla on hyvät mahdollisuudet työllistyä kansainvälisiin yrityksiin hallitessasi alan kansainvälisen käsitteistön ja terminologian.  Voit myös valita muita täydentäviä opintoja (max. 15 op) englanninkielisen koulutuksen kurssitarjonnasta.  

Voit opiskella vaihto-opiskelijana ulkomailla Laurean yhteistyökorkeakouluissa. Laurealla on yhteensä lähes 250 yhteistyökumppanikorkeakoulua. Laureasta lähtee ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun noin 400 opiskelijaa vuosittain. 

Lue lisää kansainvälisyydestä >>

Työllistyminen

Valmistuneen kybertradenomin osaamiseen sisältyy laajasti sekä liiketalouden että tietojenkäsittelyn elementtejä, joten mahdollisuudet työllistymiseen ovat laajat. Kybertradenomit sijoittuvat kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin, jotka vaativat kykyä suunnitella, organisoida, toteuttaa ja johtaa. 

Valmistuneena sinulla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tehtävissä:  
•    Junior Security Consultant
•    Security Consultant 
•    Technical Support Specialist 
•    Network Operations Specialist 
•    System Administrator 
•    Systems Security Analyst 
•    IT Project Manager

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kun olet ollut työelämässä kaksi vuotta AMK-tutkinnon jälkeen, voit hakea ylempään ammattikorkeakoulutukseen, jossa voit syventää erikoisosaamistasi edelleen. Voit myös hakeutua jatkamaan opintojasi maisteritasolle yliopistoissa tai muissa korkeakouluissa. 

Usein kysyttyä

 • Mitä eroa on IT-tradenomin ja tietotekniikan insinöörin opinnoilla? 

  Suomessa osa ammattikorkeakouluista kouluttaa IT-tradenomeja ja osa tietotekniikan insinöörejä. Perusosaaminen IT-alasta on molemmissa sama. Laurean IT-tradenomiopinnoissa omaa alaa tukevat opinnot ovat liiketaloutta, kun taas insinööriopinnoissa matematiikkaa ja fysiikkaa

 • Voiko opinnoissa oppia koodaamaan / pitääkö osata koodaamista ennen opintoja?  

  Sinun ei tarvitse osata koodaamista ennen opintoja. Laureassa pakollisiin opintoihin kuuluu 5 opintopisteen ohjelmointikurssi ja ohjelmointiin voi edelleen syventyä valinnaisten opintojen myötä. Koodaamisen perusteiden hallitsemisesta on hyötyä monissa alan tehtävissä, mutta hyväksi IT-ammattilaiseksi voi kehittyä myös ilman ohjelmointiosaamista.

 • Pitääkö osata hyvin matematiikkaa? 

  Laureassa opintoihin ei kuulu suoranaista matematiikan opiskelua. Matematiikan osaamisesta ja loogisesta päättelystä on kuitenkin apua esimerkiksi ongelmaratkaisutaitojen harjoittelussa ja ohjelmoinnin opiskelussa.

  Valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa on matemaattisten taitojen osio, jossa arvioidaan matemaattisten perustaitojen osaamista. Lisätietoa valintakokeesta löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos! Sinut on nyt liitetty postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Laurea Hakijapalvelut

Ratatie 22
01300 Vantaa
Puh. (09) 8868 7293
fax (09) 8868 7298
Hakemiseen liittyvät yhteydenotot: hakijapalvelut@laurea.fi

Asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu ma-to klo 10 - 12.

Kesällä palvelemme puhelimitse ajalla 17.6 .- 9.8.2024, tiistai - torstai, klo 10 - 12. 

Palvelemme opiskelijahakuun liittyvissä asioissa puhelimitse, sähköpostitse ja voit myös varata etäohjausajan Teams tapaamiseen. Teams ajanvarauksia voi tehdä ma -to klo 12:45 - 15:00 väliselle ajalle -> linkki ajanvaraukseen. Vahvistamme varatun ajan erikseen sähköpostilla. Toimistomme sijaitsee Tikkurilan kampuksella opintotoimiston yhteydessä. Seuraavat ohjausajat ovat tarjolla syyslukukaudella 2024. 

Mikäli asiasi koskee Avoimen AMK opintoja tai polkuopintoja, olethan yhteydessä Avoimen AMK:n toimijoihin. 

 

Tutustu opiskelijatarinoihin

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, kyberturvallisuus , Leppävaara, 40 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Ei tiedossa

Hae Laureaan!

Syksyn 2024 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024 voit hakea keväällä 2025 alkaviin koulutuksiimme.

Tutustu koulutuksiimme

Voit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista