Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen syksyn yhteishaussa 28-8. - 11.9.2024. Syksyn yhteishaussa koulutus on tarjolla verkko-opintoina.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK), Master of Social Services, kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK), Master of Rehabilitation
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5–2,5 vuotta

Koulutukseen voivat hakeutua rikosseuraamusalan sosionomi (AMK), sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteiskuntatieteiden/ valtiotieteiden/ kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksessa saat valmiuksia toimia verkostoituneessa työelämässä, jossa rikosseuraamusala linkittyy läheisesti erilaisiin hyvinvointipalveluihin. Koulutuksessa keskitytään rikollisuudesta irrottautumiseen liittyvien tekijöiden ja teoreettisten lähtökohtien tarkasteluun sekä monitoimijaisen sosiaalityön merkityksen ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen kysymyksiin. Koulutuksessa tarkastellaan rikosseuraamusten täytäntöönpanon ja rikollisuudesta irrottautumisen prosesseja erityisesti digitalisoitumisen sekä kansainvälistymisen näkökulmista. Rikosseuraamusalan käytänteiden kehittäminen ja johtaminen edellyttää myös tutkivan ja kehittävän työotteen hallintaa. Koulutuksessa painottuu moniulotteinen johtamisosaaminen.

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan vaikuta ammatinharjoittamisoikeuteen, esimerkiksi jos henkilön pohjakoulutus on muu kuin sosionomi (AMK) -tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei anna oikeutta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä (vrt. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2016).

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat ydinosaamisen opinnoista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot (30 op) ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen -koulutuksen ydinosaamisen opinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta, joiden aikana perehdyt esimerkiksi rikollisuudesta irrottautumisen lähtökohtiin, monitoimijaiseen sosiaalityöhön, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämiseen, digitalisoituvan ja kansainvälistyvän rikosseuraamusalan kysymyksiin sekä tutkimuksellisen kehittämistoiminnan metodologisiin lähestymistapoihin.  

Koulutuksen ydinopintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot:

 • Rikollisuudesta irrottautuminen 5 op
 • Monitoimijainen sosiaalityö 5 op
 • Palvelun käyttäjät kehittäjänä 5 op
 • Kansainvälistyvä rikosseuraamusala 5 op 
 • Digitalisaatio rikosseuraamusalalla 5 op
 • Tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op 

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin 

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille yhteistä opintojaksoa lukuun ottamatta itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Tutustu Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opit soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Samalla kehität valmiuksiasi itsenäiseen, vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn.

Opinnäytetyössä rajaat ja käsittelet valitsemaasi kehittämiskohdetta, perehdyt alan kirjallisuuteen ja hyödynnät tarvittavia teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi opinnäytetyöllä osoitat valmiuksiasi pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan sekä kykyäsi ammatilliseen viestintään. 

Opintojen aikataulut

Ydinopinnot

Tammikuussa 2024 alkavan koulutuksen ydinosaamisen verkko-opetus toteutuu kevätlukukaudella 2024. Ydinosaamisen verkko-opintojen toteutustavat vaihtelevat täysin itsenäisesti suoritettavista opintojaksoista etäosallistumista edellyttäviin opintojaksoihin. Opintojaksokohtaiset aikataulut näet Laurean lukkarikoneesta (Haku > Hae ryhmiä > ZYV524KJ): Aikatauluihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia.

Täydentävän osaamisen opinnot 30 op

Tutustu tämänhetkiseen täydentävien opintojen tarjontaan verkossa sekä Tikkurilan ja Leppävaaran kampuksilla.

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaussa.

Koulutukseen voivat hakeutua rikosseuraamusalan sosionomi (AMK), sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteiskuntatieteiden/ valtiotieteiden/ kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet.

Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu sosiaalialan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

 • Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen 

  Tähän koulutukseen valitaan hakijat syksyn 2023 yhteishaussa valintaopintojakson perusteella.

  Aikataulu

  Valintaopintojakso tehdään aikavälillä 2.10. - 3.11.2023 (päättyy klo 16.00).

  Hakijan tulee tutustua verkko-oppimisalustaan ja opintojakson ohjeisiin viikon sisällä opintojakson aloituspäivästä.

  Valintaopintojaksolla voi olla määräaikoja välitehtävien palauttamiselle. Kaikki tehtävät tulee jättää annettuihin määräaikoihin mennessä. Viimeinenkin tehtävä tulee jättää oppimisalustalla 3.11.2023 klo 16.00 mennessä.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole.

  Tarkemmat ohjeet ja aikataulu lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintaopintojakson alkua hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole va­lin­ta­koeyh­teis­työs­sä

  Tämä koulutus ei olevalintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintaopintojakso ollakseen mukana valinnoissa.

  Muuta huomioitavaa

  Valintaopintojakson kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintaopintojaksosta on saatava vähintään 40 pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintaopintojaksosta voi saada maksimissaan 100 pistettä.

  Hakijan suorittama valintaopintojakso on voimassa opiskelijavalinnan perusteena kyseisen haun ajan.
  Opiskelijaksi hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet hakijat saavat opintojakson sisällytettyä opintoihinsa. Muut hakijat, jotka suorittavat opintojakson hyväksytysti, saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun opintojakson suoritusmerkinnän.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -koulutuksesta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa koulutuksesta? Liity postituslistalle!

Kiitos viestistäsi! Yhteystietosi lisätään postituslistallemme.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

 

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Rikosseuraamusalan kehittäminen ja johtaminen (YAMK), Verkkokampus, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Ei tiedossa