Siirry sisältöön

Koulutus soveltuu sosiaalialan eri osa-alueiden ja sosiaalialan lähialueiden (mm. rikosseuraamusala, sosiaali- ja terveysalan järjestöt, työvoimapalvelut, erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus) toimijoille, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2024 yhteishaussa.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK), Master of Social Services
 • Tutkinnon nimi: Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen voivat hakeutua sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Koulutuksen sisältö

Asiakaslähtöinen kehittäminen sosiaalialalla -koulutus koostuu sosiaalialan asiantuntijuuteen ja kehittämiseen liittyvistä opinnoista. Erityisesti opinnoissa painottuu asiakasosallisuuden näkökulma. Sosiaalialan asiantuntijuusopinnoissa korostuvat sosiaalialan yhteiskunnallinen tarkastelu, ammattityön menetelmät sekä asiakaslähtöisyys.

Sosionomi ylempi AMK -tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joissa edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Ylempi korkeakoulututkinto ei kuitenkaan vaikuta ammatinharjoittamisoikeuteen, esimerkiksi jos henkilön pohjakoulutus on muu kuin sosionomi (AMK) -tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ei anna oikeutta toimia sosiaalihuollon ammattihenkilönä (vrt. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2016).

Koulutuksen rakenne

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot muodostuvat ydinosaamisen opinnoista (30 op), täydentävän osaamisen opintojaksoista (30 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).

Ydinosaamisen opinnot

Koulutuksen ydinopinnot koostuvat sosiaalialan asiantuntijuuteen ja kehittämiseen liittyvistä opinoista ja niissä painottuu asiakasosallisuuden näkökulma. Sosiaalialan asiantuntijuusopinnoissa korostuu sosiaalialan yhteiskunnallinen tarkastelu, ammattityön menetelmät sekä asiakaslähtöisyys. Opinnot käynnistyvät sosiaalipalveluiden yhteiskunnallista paikkaa ja merkitystä sekä niissä tapahtuneita globaaleja muutoksia analysoivista opinnoista. Tästä edetään sosiaalialan menetelmäopintoihin, joissa korostuu vaikuttavuuden näkökulma ja menetelmien näyttöön perustuva kehittäminen. Kehittämisopinnoissa painottuu sosiaalityön käytäntötutkimuksen näkökulma sekä asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmät.

Täydentävät opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita kaikille yhteistä opintojaksoa lukuun ottamatta itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tavoitteena on, että opit soveltamaan tutkimustietoa ja käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Samalla kehität valmiuksiasi itsenäiseen, vaativaan asiantuntijatyöskentelyyn.

Opinnäytetyössä rajaat ja käsittelet valitsemaasi kehittämiskohdetta, perehdyt alan kirjallisuuteen ja hyödynnät tarvittavia teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi opinnäytetyöllä osoitat valmiuksiasi pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan sekä kykyäsi ammatilliseen viestintään. 

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan ja tarkempiin opintojaksokuvauksiin ops.laurea.fi

Opintojen aikataulut

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Opinnot sisältävät verkkotapaamisia, itsenäistä työskentelyä sekä soveltavia oppimistehtäviä. 

Opintojakso Opetuspäivä
Orientaatio

29.8.2024 klo 9.00-11.30 kaikkien YAMK-opiskelijoiden yhteinen orientaatio verkossa (Zoom)

12.9.2024 klo 9-12

Hyvinvointivaltio muuttuvassa maailmassa

12.9.2024 klo 13-16

13.9.2024 klo 13-16

Palvelun käyttäjät kehittäjinä

 

10.10.2024 klo 13-16

7.11.2024 klo 12-16

Hybriditoteutus, voit osallistua virtuaalisesti tai Tikkurilan kampuksella.

Sosiaalialan käytäntötutkimus ja sen menetelmät

11.10.2024 klo 13-16

8.11.2024 klo 13-16

Sosiaaliset ongelmat

1.11.2024 klo 13-14.15

22.11.11.2024 klo 13-14.15

12.12.2024 klo 13-16

Kansainvälisyys, moninaisuus ja monikulttuurisuus

1.11.2024 klo 14.30-16

22.11.11.2024 klo 14.30-16

13.12.2024 klo 13-16

Opinnäytetyö

9.10.2024 klo 16-19

13.11.2024 klo 16-19

18.12.2024 klo 16-19

Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät Verkko-opintona, ei opetuspäiviä

 

Hakeminen ja va­lin­ta­ko­keet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran kevään 2024 yhteishaussa 13. - 27.3.2024 (haku päättyy klo 15.00) Opintopolku.fi-palvelussa.

Koulutukseen voivat hakeutua sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti (tai maisteri) tai yhteiskuntatieteiden/valtiotieteiden kandidaatti (tai maisteri) tutkinnon suorittaneet.

Käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä soveltuva Suomessa suoritettu sosiaalialan opistoasteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Lisäksi hakijalta vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

Tähän koulutukseen haetaan valintaopintojakson perusteella. Lue alta lisätietoa valintaopintojaksosta.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK -kou­lu­tuk­ses­ta

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK -opiskelusta ja -tutkinnosta.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Yhteishaku 28.8. - 11.9.2024 Työhyvinvoinnin johtaminen sosiaali- ja terveysalalla, ylempi AMK, Tikkurilan kampus, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Tammikuu 2025
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
Hae Opintopolussa 

Yhteishaku 11.3. - 25.3.2025 Asiakaslähtöinen kehittäminen sosiaalialalla (ylempi AMK), Tikkurila, 30 aloi­tus­paik­kaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2025
 • Opetustapa: Verkko-opinnot
Hae Opintopolussa 

Hae Laureaan!

Syksyn 2024 yhteishaku

Syksyn yhteishaussa 28.8. - 11.9.2024 voit hakea keväällä 2025 alkaviin koulutuksiimme.

Tutustu koulutuksiimme