Siirry sisältöön

Voit hakea tähän YAMK-koulutukseen kevään yhteishaussa 15.-30.3.2023. Koulutus sopii sinulle, jos toimit tai tavoittelet toimivasi työelämässä asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä, olet kiinnostunut liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä ja haluat kehittyä tulevaisuuden uudistajaksi.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
 • Tutkinnon nimi: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun koulutus sopii palvelualojen, sosiaali- ja terveysalan, humanististen, yhteiskuntatieteellisten, kaupan, kasvatuksen ja koulutuksen, maa- ja metsätalouden, tekniikan, taiteen, kulttuurin sekä tieto- ja viestintätekniikan alojen asiantuntijoille.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijatarina: Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun opiskelija Mikko

Koulutuksen sisältö

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun opintojen aikana opit käyttämään ja soveltamaan palvelumuotoilumenetelmiä ja -prosesseja yrityksen ja julkisorganisaation toiminnan kehittämisessä. Perehdyt monipuolisesti palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosesseihin, esimerkiksi muotoiluajatteluun, fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen. Opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä, johon kuuluu opiskelijoita erilaisilta aloilta ja pääset verkostoitumaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK-opinnot on järjestetty siten, että voit opiskella koulutuksessa työn ohella. Opintoihin kuuluu lähiopetusta Leppävaaran kampuksella kolme kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kehittämisprojekteja, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. Opiskelu edellyttää itsenäistä opiskelua ja oman ajankäytön hallintaa. 

Koulutuksessa käytetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta. Sinun on mahdollista osallistua koulutuksen aikana opiskelijavaihtoon tai suorittaa täydentäviä käytännönläheisiä projektiopintoja. Esimerkkinä kansainvälisistä mahdollisuuksista on CERN Bootcamp, joka on ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu Sveitsin Genevessä järjestettävä innovatiivinen ja ainutlaatuinen intensiiviviikko. Opiskelijat kehittävät Bootcampissa ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun koulutuksesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa pätevyyden toimia ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä julkishallinnollisissa tehtävissä.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK -koulutuksen ydinosaamisen opinnot käsittävät viisi opintojaksoa, joissa perehdyt palvelu- ja liiketoimintamuotoilun, muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen menetelmiin ja prosesseihin.

Ydinosaamisen opinnot:

 • Muotoiluajattelu (5 opintopistettä)
 • Liiketoimintamuotoilu (5 opintopistettä)
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (10 opintopistettä)
 • Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa (5 opintopistettä)
 • Talousohjaus palveluliiketoiminnassa (5 opintopistettä)

Voit tutustua opintojaksojen sisältöihin osoitteessa ops.laurea.fi

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi vapaasti valittavilla täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen tai julkisorganisaation toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu / aloitus kevät 2023

Ydinosaamisen opinnot

Opintojakso Opetuspäivä
Orientaatiopäivä 12.1.2023 klo 9.00 - 16.30
Muotoiluajattelu 14.1.2023 klo 9-16:30
9.2.2023 klo 9-16:30
Liiketoimintamuotoilu 10.2.2023 klo 9.00 - 16.30
9.3.2023 klo 9.00 - 16.30
14.4.2023 klo 9.00 - 16.30
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 11.2.2023 klo 9.00 - 16.30
10.3.2023 klo 9.00 - 16.30
13.4.2023 klo 9.00 - 16.30
5.5.2023 klo 9.00 - 16.30
Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 7.10.2023 klo 9.00 - 16.30
2.11.2023 klo 9.00 - 16.30
30.11.2023 klo 9.00 - 16.30
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 11.3.2023 klo 9-16:30
15.4.2023 klo 9-16:30
6.5.2023 klo 9-16:30
Opinnäytetyö Etäseminaarit (osalllistuminen vapaaehtoista): 22.2.2023, 22.3.2023, 26.4.2023 ja 17.5.2023 (klo 13 – 18)

Opetuspäivä 4.5.2023 (klo 9 - 16.30)

Etäseminaarit 20.9.2023, 18.10.2023, 15.11.2023 ja 5.12.2023 (klo 13 – 18)

Etäseminaarit 21.2.2024, 20.3.2024, 17.4.2024 ja 15.5.2024 (klo 13 – 18)

 

Täydentävän osaamisen opinnot

Erillisen aikataulun mukaan.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran syksyn 2022 yhteishaussa 31.8.2022 klo 8.00 - 14.9.2022 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa.

Hakukelpoisuuden palvelu- ja liiketoimintamuotoilu YAMK-koulutukseen antaa esimerkiksi Restonomi (AMK)-, Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

 • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu 
  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään etäkokeena verkko-oppimisympäristössä 31.10.2022 klo 9.30.
   
  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Hakijoita ei kutsuta Laurean kampuksille.
   
  Valintakokeessa käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.
   
  Hakijat saavat tarkemmat ohjeet etänä tehtävään valintakokeeseen sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta. Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.
   
  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä ennen varsinaista valintakoetta. Laurea-ammattikorkeakoulu ei lainaa tietokoneita.
   
  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta voi saada maksimissaan 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

OPISKELIJATARINAT

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (ylempi AMK), Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2023
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Ilmoitetaan ennen hakuajan alkua
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Tutustu hakemisen ohjeisiin

Syksyn 2022 yhteishaku on päättynyt. Seuraava yhteishaku on 15.-30.3.2023.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluihin