Siirry sisältöön

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun koulutus sopii sinulle, jos toimit tai tavoittelet toimivasi työelämässä asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä, olet kiinnostunut liiketoiminnan ja palveluiden kehittämisestä ja haluat kehittyä tulevaisuuden uudistajaksi. Voit hakea tähän koulutukseen kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024. Kevään yhteishaussa koulutus on tarjolla monimuoto-opintoina Leppävaaran kampuksella.

Perustiedot

 • Tutkintonimike: Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
 • Tutkinnon nimi: Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi AMK-tutkinto
 • Laajuus ja opintojen kesto: 90 op, 1,5-2,5 vuotta

Koulutukseen vaaditaan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi restonomi (AMK) tai tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun koulutus sopii palvelualojen, sosiaali- ja terveysalan, humanististen, yhteiskuntatieteellisten, kaupan, kasvatuksen ja koulutuksen, maa- ja metsätalouden, tekniikan, taiteen, kulttuurin sekä tieto- ja viestintätekniikan alojen asiantuntijoille.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opiskelijatarina: Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun opiskelija Mikko

Koulutuksen sisältö

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun opintojen aikana opit käyttämään ja soveltamaan palvelumuotoilumenetelmiä ja -prosesseja yrityksen ja julkisorganisaation toiminnan kehittämisessä. Perehdyt monipuolisesti palvelu- ja liiketoimintamuotoilun prosesseihin, esimerkiksi muotoiluajatteluun, fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen. Opiskelet monialaisessa opiskelijaryhmässä, johon kuuluu opiskelijoita erilaisilta aloilta ja pääset verkostoitumaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK-opinnot on järjestetty siten, että voit opiskella koulutuksessa työn ohella. Opintoihin kuuluu lähiopetusta Leppävaaran kampuksella kolme kertaa kuukaudessa. Tämän lisäksi opintoihin sisältyy itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, ryhmätöitä ja kehittämisprojekteja, joissa opittua sovelletaan käytäntöön. Opiskelu edellyttää itsenäistä opiskelua ja oman ajankäytön hallintaa. 

Koulutuksessa käytetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta. Sinun on mahdollista osallistua koulutuksen aikana opiskelijavaihtoon tai suorittaa täydentäviä käytännönläheisiä projektiopintoja. Esimerkkinä kansainvälisistä mahdollisuuksista on CERN Bootcamp, joka on ylempää korkeakoulututkintoa suorittaville opiskelijoille tarkoitettu Sveitsin Genevessä järjestettävä innovatiivinen ja ainutlaatuinen intensiiviviikko. Opiskelijat kehittävät Bootcampissa ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun koulutuksesta valmistuneet toimivat erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Koulutus antaa pätevyyden toimia ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä julkishallinnollisissa tehtävissä.

Opintojen rakenne

Ylemmät AMK-koulutukset koostuvat pakollisista ydinosaamisen opinnoista (30 opintopistettä), vapaasti valittavista täydentävän osaamisen opinnoista (30 opintopistettä) sekä opinnäytetyöstä (30 opintopistettä.) Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5-2,5 vuotta.

Ydinosaamisen opinnot

Ydinosaamisen opinnot ovat koulutuskohtaisia ja ne ovat pakollisia kaikille koulutukseen osallistuville. Palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK -koulutuksen ydinosaamisen opinnot käsittävät viisi opintojaksoa, joissa perehdyt palvelu- ja liiketoimintamuotoilun, muotoiluajattelun ja yhteiskehittämisen menetelmiin ja prosesseihin.

Ydinosaamisen opinnot:

 • Muotoiluajattelu (5 opintopistettä)
 • Liiketoimintamuotoilu (5 opintopistettä)
 • Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (10 opintopistettä)
 • Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa (5 opintopistettä)
 • Talousohjaus palveluliiketoiminnassa (5 opintopistettä)

Voit tutustua opintojaksojen sisältöihin osoitteessa ops.laurea.fi

Täydentävän osaamisen opinnot

Ydinopintojen lisäksi syvennät ja laajennat osaamistasi valinnaisuutta sisältävillä täydentävän osaamisen opinnoilla. Täydentävän osaamisen laajuus on 30 opintopistettä, joista 5 opintopistettä kertyy kaikille yhteisestä opintojaksosta.

Täydentävän osaamisen opinnot voit yhteistä opintojaksoa lukuunottamatta valita itsenäisesti, joten voit vapaasti muotoilla oman yksilöllisen opintopolkusi täydentävistä opintojaksoista. Täydentävän osaamisen opintoihin voi sisällyttää myös mm. Laurean tarjoamia opintojaksoja, kesäopintoja, verkko-opintoja muista korkeakouluista sekä erilaisia vastuuopettajan kanssa sovittavia projektiopintoja.

Voit tutustua Laurean tarjoamiin täydentävän osaamisen opintojaksoihin osoitteessa ops.laurea.fi >>

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön avulla osoitat pystyväsi tekemään itsenäisesti oman alasi kehittämistyötä sekä soveltamaan koulutuksen aikana hankkimaasi tutkimustietoutta ja kehittämismenetelmiä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten omalle työnantajalle ja sen avulla kehitetään yrityksen tai julkisorganisaation toimintaa. Opinnäytetyö on mahdollista tehdä myös ilman toimeksiantajaa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Opetussuunnitelma

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (pdf) ja koulutuksen rakenteeseen ops.laurea.fi

Opintojen aikataulu / aloitus syksy 2023

Ydinosaamisen opinnot

Opintojakso Opetuspäivä
Orientaatiopäivä 7.9.2023 klo 9.00-16.30
Muotoiluajattelu 8.9.2023 klo 9-16.30
6.10.2023 klo 9-16.30
Liiketoimintamuotoilu 5.10.2023 klo 9.00-16.30
3.11.2023 klo 9.00-16.30
2.12.2023 klo 9.00-16.30
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät

9.9.2023 klo 9.00-16.30
7.10.2023 klo 9.00-16.30
2.11.2023 klo 9.00-16.30
4.11.2023 klo 9.00-16.30
1.12.2023 klo 9.00-16.30

Yhteiskehittäminen ja fasilitointi palvelumuotoilussa 9.2.2024 klo 9.00-16.30
7.3.2024 klo 9.00-16.30
4.4.2024 klo 9.00-16.30
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 8.3.2024 klo 9-16.30
5.4.2024 klo 9-16.30
2.5.2024 klo 9-16.30
Opinnäytetyö 11.1.2024 (klo 9-16.30)
14.2.2024 (klo 13-18)
13.3.2024 (klo 13-18)
10.4.2024 (klo 13-18)
8.5.2024 (klo 13-18)
11.9.2024 (klo 13-18)
9.10.2024 (klo 13-18)
6.11.2024 (klo 13-18)
4.12.2024 (klo 13-18)

 

Täydentävän osaamisen opinnot

Erillisen aikataulun mukaan.

Opintojen aikataulu kuvana

Hakeminen ja valintakokeet

Koulutukseen voi hakea seuraavan kerran kevään 2023 yhteishaussa 15.3.2023 klo 8.00 - 30.3.2023 klo 15.00 Opintopolku.fi-palvelussa. Huom! Tämä koulutus ei ole tarjolla syksyn 2023 yhteishaussa.

Hakukelpoisuuden palvelu- ja liiketoimintamuotoilu YAMK-koulutukseen antaa esimerkiksi Restonomi (AMK)-, Tradenomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Käytössä on myös harkinnanvarainen valinta, jolloin hakukelpoisuuden antavaksi pohjakoulutukseksi voidaan hyväksyä myös soveltuva Suomessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Harkinnanvaraisuus koskee vain hakijan hakukelpoisuutta.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutustu hakemisen ohjeisiin ja aikatauluun.

Tietoa valintakokeesta

 • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu 

  Tämän koulutuksen valintakoe järjestetään kevään 2024 toisessa yhteishaussa  etäkokeena verkko-oppimisympäristössä.

  Hakijalla tulee olla tietokone valintakokeen tekemiseen. Tietokoneessa tulee olla kamera ja mikrofoni. Käytä mielellään tietokonetta, joka ei ole viittä vuotta vanhempi. Laurea ei lainaa tietokoneita kokeen tekemistä varten. Koetta ei ole mahdollista tehdä Laurean tiloissa.

  Aikataulu

  Koepäivä ja kellonaika julkaistaan pian. Palaathan siis tarkistamaan ajankohdan ennen hakuaikaa.

  Koe suoritetaan ilmoitettuna ajankohtana sähköisessä oppimisympäristössä. Kokeen kaikki tehtävät tulee palauttaa oppimisympäristöön koeaikana.

  Hakijan tulee testata valintakoeympäristö ennen varsinaista valintakoepäivää. Hakijat pääsevät testaamaan tietokoneen toimivuuden oppimisympäristössä kaksi päivää ennen varsinaista valintakoetta.

  Ohjeet

  Ennakkoon luettavaa aineistoa ei ole. Valintakokeessa  käytettävät materiaalit julkaistaan valintakoepäivänä sähköisessä oppimisympäristössä.

  Tarkemmat ohjeet lähetetään hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

  Huolehdi että sähköpostissasi on tilaa vastaanottaa uusia viestejä, muista tarkistaa myös roskapostikansiot.

  Koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä

  Tämä koulutus ei ole valintakoeyhteistyössä muiden koulutusten kanssa. Hakijan tulee tehdä tämän koulutuksen valintakoe ollakseen mukana valinnoissa.

  Muuta huomioitavaa

  Valintakokeen kaikki osat on suoritettava hyväksytysti. Valintakokeesta on saatava vähintään 20  pistettä, jotta valintakoetulos voidaan hyväksyä. Valintakokeesta voi saada  maksimissaan 100 pistettä.

  Hakukelpoisuus tarkistetaan opiskelijaksi valituilta.

Lisätietoa opiskelijavalinnasta ja aikataulusta sivultamme Opiskelijavalinnat ja valintakokeet.

Yleistä YAMK-opinnoista

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin YAMK-opiskelusta ja -tutkinnosta.

Haluatko saada lisätietoa kou­lu­tuk­ses­ta? Liity pos­ti­tus­lis­tal­le!

Rastimalla ruudun hyväksyt myös tietosuojaselosteen ehdot.

Lisätietoja:

 • Eeva Lassila
 • Opintopäällikkö
 • Eeva.Lassila@laurea.fi
 • Puh (09) 8868 7249
 • Eeva vastaa yleisiin YAMK-koulutuksiin liittyviin kysymyksiin sekä YAMK-polkuopintoja koskeviin kysymyksiin.

Tutustu opiskelijatarinoihin

Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (ylempi AMK), Leppävaara, 30 aloituspaikkaa

 • Opetus alkaa: Syksy 2024
 • Opetustapa: Monimuoto-opinnot
 • Opetusaika: Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa
Hae Opintopolussa 

Päivitetään pian.

Hae Laureaan!

Kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 3.-17.1.2024 voit hakea syksyllä 2024 alkaviin englanninkielisiin koulutuksiimme.

Tutustu englanninkielisiin koulutuksiimme